KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2021. október)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2021 októberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

20 éves a Szombathelyi Művelődési és Sportház Erkel kórusa, 1959-1979. - [Szombathely] : [s.n.], [1979]. - [8] p.

1100 vízcsepp : pályázat és kiállítás : Szombathely - Szeged - Szekszárd - Eger - Budapest - Kaposvár, 1996 -1997 / [rend., kiad. a  Magyar Vízfestők Társasága]. - Budapest : M. Vízfestők Társasága, [1997]. - [4], 41 p.

Az Aba-Novák dosszié : szöveggyűjtemény Aba-Novák Vilmos és Székesfehérvár kapcsolatáról / szerk. L. Simon László. - Budapest : Ráció ; Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutatóint., 2021. - 301 p.

ÁCS László: A szelíd költő : Kocsis László élete és költészete : monográfia. - Szombathely : Vasi Honismereti Egyes., 1995. - 200 p., [12] t. - (Vasi honismereti kiskönyvtár ; 2.)

Ajánlás az általános iskolai közművelődési terv elkészítéséhez, 1980/81. / [szerk. Horváthné Nagy Katalin]. - [Szombathely] : [MMIK], [1980]. - 3, 35, [8] p.

ANTAL László: Néptánc az iskolában : jegyzet. - [Szombathely : BDTF, 1994]. - 83 p. - (A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Testnevelés- és Sporttudományi Intézetének kiadványai ; 2.)

BALÁZS Edit: Pannon értékek nyomában : a körmendi zsidó közösség. - Kőszeg : IASK, 2021. - 225 p.

BALÁZS Géza: A művészet és a nyelv születése : szemiotika, művészetelmélet, antropológiai nyelvészet. - Budapest : MNYKNT : IKU, 2021. - 317 p. - (IKU-monográfiák ; 6.)

BALÁZS Géza: Nyelvszokások : a nyelvszokások mint szimbolikus nyelvi cselekvések : írások az antropológiai nyelvészet köréből. - Budapest : Inter-Iku, 2020. - 274 p. - (IKU-monográfiák ; 4.)

Bartók - baráti körben : 1996-1999 = Bartók - in the circle of friends / [szerk. Kaszap Sára, Csikós Katalin]. - Szombathely : Bartók Fesztivál Baráti Köre, 1999. - 40 p.

BERNÁTH Lajos: A Büki Gyógyfürdő története : kalauz "A Büki Gyógyfürdő története" című fotókiállításhoz. - [Bük] : [Büki Gyógyfürdő Váll.], [1989]. - 32 p.

Burgenland schreibt Geschichte : 1921-2021. 1-2. Bd. / Oliver Rathkolb, Gert Polster, Susanna Steiger-Moser, Johann Kirchknopf, Rosemarie Burgstaller (Hgg.). - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2021. - 2 db (544,704 p.). - (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland ; 168., 169.)

BURKON László: Muszájdemokrácia : riport az 1985-ös választásokról. - Szombathely : Rádius Hungaricus Rt., 1989. - 157 p.

CSÁSZÁR László: Ujjlenyomatok. - Budapest : ÉTK, 2008. - 244 p.

A Csepregi Gyümölcs- és Borút. - [Csepreg] : Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár, 2006. - 35 p.

DOMONKOS János: Batthyány-Strattmann László herceg, 1870-1931 : a szegények orvosa. - Szombathely : MMIK, [1991]. - 11, [20] p.

Egy univerzális értelmiségi : Vitányi Ivánnak születésnapjára / [szerk. B. Vörös Gizella]. - Budapest : MTA Szociológiai Kut. Int., 1995. - 288 p.

Az első bűnügy-történeti konferencia előadásai / szerk. Kádár Hunor. - Kolozsvár : Forum Iuris Kvk., 2020. - 139 p. - (Forum Iuris könyvek ; 51.)

Erkel 60 / [szerk. Merklin Tímea, Czirfusz Sylvia]. - [Szombathely] : Szombathely Város Erkel Kórus Egyesület, 2019. - [23] p.

Filmtári állományjegyzék / [összeáll. Kovács Ferencné]. - Szombathely : MMIK, 1982. - 467, [3] p.

GERGYE Rezső: Szabad szegények : a Területi Színpadtól a Vasvári Színi Egyletig : egy csoport természetes fejlődése, avagy egy lehetséges válasz a III. évezred értékvédéséhez és értékteremtéséhez. - [Vasvár] : Vasvári Színi Egylet, 2002. - 27 p.

GERGELY GRAF Ernő: A vasi bábjátszás története. 4., Az 1978-as megyei bábkiállítástól az 1987-es zágrábi sikerig. - Szombathely : MMIK, [1989]. - 50 p.

Gotthárdi és őrségi kilátó : turisztikai programmagazin : 2010 / [fotó Tóth Csaba et al.]. - [Szentgotthárd] : Virtuart Kreatív Stúdió, 2010. - 46 p.

Gregor Joseph Werner (1693-1766) : Aspekte seines Lebens / Martin Czernin (Hg.). - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2020. - 590 p. - (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland ; 164.)

Gyermekjátszó. 1. / [szerk. Antal László, V. Pintér Judit]. - Szombathely : MMIK, 1979. - 47 p.

Gyermekjátszó. 2., Manuális készségfejlesztő játékok / [a szöveget összeáll. és a rajzokat kész. Beszprémy Alojzia]. - Változatl. utánny. – Szombathely : MMIK1980. - 25 p.                          

GYÖRFFY István: A néphagyomány és a nemzeti művelődés / írta Györffy István. - 2. kiad. - Budapest : Szerző, 1939. - 85, [1] p. - (A magyar táj- és népismeret könyvtára ; 1.)

HÁBENCIUS Ferencné: Telekes a mi falunk. - Telekes : Önkormányzat, 2021. - 153 p.

"Hagyomány és kultúra" : Győrvár és a Faluház Baráti Kör / [szerk. Varga Gézáné]. - Győrvár : Faluház Baráti Kör, 2005. - [34] p.

Határmenti Vinotéka : Oszkó / [szerk. Kámán István]. - Oszkó : Hegypásztor Kör, 2004. - [36] p.

"Határok nélkül" : képzőművészeti élet a Muravidéken / [írta Göncz László et al.]. - [Szombathely] : Vas M. Önkorm. Hiv. Művel. és Sport Titkárság, [1992]. - 30 p.

HEGYI István: Szombathelyi Vasi Volán Vállalat és a Művelődési és Sportház Erkel Ferenc kórusa, 1959-1989. - Szombathely : [s.n.], 1989. - 20 p., [3] t.

Hommage à Lajtha : Két írás Lajtha Lászlótól : [emlékfüzet] / bev. és szerk. Berlász Melinda ; ... kiad. a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. - Szombathely : MMIK, 1988. - 21, [2] p.

HORVÁTH Ernő: Vas megye természettudósainak arcképcsarnoka : kiállításvezető. - Szombathely : MMIK, 1988. - 18 p.

In memoriam Schmidt Mihály, 1906-1979 / [összeáll. Fokiné Rácz Ilona]. - Szombathely : Szombathely Város Erkel Kórus Egyesület, [2004]. - [6] p.

Jövőhalászok : vasi pedagógusok antológiája / [szerk. Pődör György]. - [Szombathely] : Művel. és Sportház, 1988. - 139 p.

KÁROLYI Mária – KÁROLYI István: Károlyi Antal építész életútja és munkássága (1906-1970) : elindult Csempeszkopács községből : vezető a csempeszkopácsi emlékszoba kiállításhoz. - Csempeszkopács : Károlyi Antal Építész Emlékszoba, 2021. - [16] p.

"Kenyér és bor - hagyomány és kultúra" : Oszkó és a Hegypásztor Kör / [szerk. Kámán István]. - Oszkó : Hegypásztor Kör, 2003. - [32] p.

Kihívások és válaszok, 1994-1998 : választási program : szakmai fejezetek / [szerk. a Magyar Szocialista Párt Programszerkesztő Bizottsága Jánosi György vezetésével]. - Budapest : Verzál, 1994. - 286 p.

Kongresszus '89 : rövidített, szerkesztett jegyzőkönyv az 1989. október 6-9. között tartott kongresszus anyagából / [szerk. Kimmel Emil]. - Budapest : Kossuth, 1990. - 367 p.

Környezetvédelmi lexikon. 1-2. köt.  / [főszerk. Láng István]. – Budapest : Akad. K., 1993. - 2 db (527, 483 p.)

A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium értesítője az 2000/2001. iskolai évről / [szerk. Keszei Balázs, Keszei Ildikó, Szeléné Varga Márta]. - Kőszeg : Jurisich Miklós Gimn., 2001. - 159 p.

A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium értesítője a 2013/2014. iskolai évről / [szerk. Keszei Ildikó, Pontyos Andrea]. - Kőszeg : Jurisich Miklós Gimn. és Középisk. Koll., 2014. - 194 p.

A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium értesítője a 2015/2016. iskolai évről / [szerk. Keszei Ildikó, Pontyos Andrea]. - Kőszeg : Jurisich Miklós Gimn. és Középisk. Koll., 2016. - 225 p.

A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium értesítője a 2017/2018. iskolai évről / [szerk. Keszei Ildikó, Pontyos Andrea]. - Kőszeg : Jurisich Miklós Gimn. és Középisk. Koll., 2018. - 267 p.

A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium értesítője a 2020/2021. iskolai évről / [szerk. Keszei Ildikó, Pontyos Andrea]. - Kőszeg : Jurisich Miklós Gimn. és Középisk. Koll., 2021. - 169 p.

LÁNGI Béla: Mindent a vevőért : emlékezés egy marcali szatócsra. - Marcali : Marcali Múz., 2016. - 104 p. - (Életutak, családtörténetek Marcaliban és környékén ; 2.)

Magyar bélyegek árjegyzéke / [szerk. biz. Keszy H. Lóránd, Simon Tamás, Zalavári István]. - 37. kiad. (1985). - [Budapest] : M. Filatélia Váll., [1984]. - 223 p.

A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 41. Nagygyűlése : Szombathely, 1991. szeptember 26. 27. 28. / [kiad. a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság]. - [Budapest] : M. Laboratóriumi Diagnosztikai Társ., [1991]. - 105, [3] p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezletének jegyzőkönyve : 1957. június 27-29. - [Budapest] : Kossuth, 1957. - 302 p.

MERKLIN Tímea: 45 éves az Erkel Kórus. - Szombathely : Szombathely Város Erkel Kórus Egyesület, [2004]. - [17] p.

MERKLIN Tímea: 50 éves Szombathelyi Erkel Kórus, 1959-2009. - [Szombathely] : Szombathely Város Erkel Kórus Egyesület, [2009]. - [18] p.

Mészáros László / [a kiadványt tervezte Balassa János]. - [Érd] : [Mészáros L.], [1998]. - 34 p.

MISZLIVETZ Ferenc: A lehetséges határainak újrafogalmazása : nacionalizmus és civil társadalom Kelet-Közép-Európában 1989 előtt és után. - Budapest : Pesti Szalon ; Szombathely : Savaria University Press, 1993. - 230 p. - (Átiratok ; 2.)

Az MMIK Humán-Tár-Ház felnőttképzési tevékenysége, 2006-2008 : a felnőttképzés a kultúránk része. - Szombathely : MMIK, 2008. - 48 p.

NAGY Árpád: Az Ungaresca Táncegyüttes története. 1., Kőszeg, 1955-63. - Szombathely : MMIK, [1980]. - 47, [19] p.

NAGY Éva: Kőszeg történetének válogatott bibliográfiája / [összeáll. Nagy Éva, Prejczer Paula]. - Szombathely : [Vas M. Lapk. Váll.], 1982. - 84 p.

A nemzeti megújhodás programja : a Köztársaság első három éve / [összeáll. a Magyar Köztársaság Kormánya] ; [szerk. a Miniszterelnöki Tanácsadó Testület].- Budapest : PLKV, 1990. - 222 p.

A nyelvújítás jelvilága : tanulmányok Kazinczy és a nyelvújítás máig tartó hatásairól / szerk. Balázs Géza. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2009. – 143 p. - (Magyar szemiotikai tanulmányok ; 21.)

Nyugat-Dunántúli civil regiszter / [szerk. Szilágyi Leonóra]. - 2006. - Szombathely : Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Közösségi Alapítvány Civil Szolgáltató Központ, 2006. - 465, [33] p.

Az otthon sziluettje : három vasszilvágyi költő vallomása szülőfalujáról / szerk. Pósfai János. - Budapest : Iris, 1988. - 127, [6] p.

Az örök élet forrásánál : a Szombathelyi Egyházmegye ünnepi albuma az 52. Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére / [szerk. Székely János et al.]. - Szombathely : Szombathelyi Egyházmegye, 2021. - 171, [1] p.

Őrségi kalendárium : sorozat / [fel.szerk. Tóth István]. - 1.évf. 3.sz. (1995, ősz/tél). - [Kercaszomor] : Őrségi Kalend. Szerkesztősége, 1995. - 110 p.

Ősiség és modernség : az őskultúrák és a népművészet vonzásában : 1992. március 18. - április 12. : Médium Galéria, Szombathely / [a kiállítást összeáll. és rend., a katalógust szerk. és a bevezetőt írta Kerékgyártó István]. - [Szombathely] : [MMIK], 1992. - [36] p.

PÁL Sándor: Angyalok dala / Pál Sándor. - [Kőszeg] : Szerző, 2007. - 26 p.

PÁL Sándor: Ich grüsse Europa. - Kőszeg : Szerző, 2005. - 26 p.

PÁL Vilmos: 40 éves az Erkel Kórus. - [Szombathely] : MSH Erkel Kórusa, [1999]. - 16 p.

Pannónia szívében : Szombathely és Oberwart térségének turisztikai értékei / [szerk. Tourinform Szombathely]. - Szombathely : Tourinform, 2005. - 32 p.

PETE Györgyné: Az ember és környezete. - [Szombathely] : [MMIK], [1981]. - [19] p.

PRINKE, Helmut: Kirchenbau im Burgenland 1921 bis 2016 : im Rahmen der Reihe: Architekturentwicklung im Burgenland ab 1921. - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2019. - 409 p. - (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland ; 165.)

A rendszerváltás programja : elfogadta a Szabad Demokraták Szövetségének közgyűlése, 1989. március 19., április 16., a budapesti Corvin filmszínházban. - Budapest : SZDSZ, 1989. - 159 p.

Reneszánsz nagykönyv / [szerk. Tikász Mariann]. - [Budapest] : MMIKL, 2009. - 199 p.

Roszner Ervin báró emlékezete / [összeáll. Pintér György]. - [Telekes] : [Önkormányzat], 2018. - 13 p.

SCHLAG, Gerald: "Aus Trümmern geboren..." : Burgenland 1918-1921. - 2., verb. u. erw. Aufl. - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2021. - 504 p. - (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland ; 106.)

Schwimmer in der Wüste : auf den Spuren des "Englischen Patienten" Ladislaus Eduard von Almásy : Katalog zur Ausstellung / [Redaktion Michael Weese, Gerhard L. Fasching, Maria Hoprich]. - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2012. - 187 p. - (Katalog / Amt der Burgenländischen Landesregierung. Neue Folge ; 43.)

Sosed k sosedu : razstava mariborskih likovnih umetnic in umetnikov, 10. 9.-10. 10. 2021, Galerija Képtár, Sombotel = Szomszéd a szomszédhoz : a maribori képzőművészek csoportos kiállítása, 2021. szeptember 10 – október 10., Szombathelyi Képtár, Szombathely / [avtorja uvodnih besedil Mojca Štuhec in Nina Jeza]. - Maribor : DLUM, 2021. - 41 p.

SZABÓ Árpád: Az általános művelődési központok létrejötte és szervezetük kiépülése Vas megyében, 1981-1988. 2., A Vas megyei általános művelődési központok tevékenysége. - Szombathely : MMIK, [1990]. - [4], 42 p.

SZENKOVITS Péter: Hidak egymáshoz. - [Harasztifalu] : [Szenkovits P.], cop. 2003. - 107 p.

A Szombathelyi Erkel Kórus 55 éve, 1959-2014 / [szerk. Merklin Tímea]. - [Szombathely] : Szombathely Város Erkel Kórus Egyesület, 2014. - 21 p.

Szombathelyi Szimfonikus Zenekar, 1962-1982 / [összeáll. B. Németh László]. - [Szombathely] : [Szombathelyi Szimfonikus Zenekar], [1982]. - [20] p.

Szombathelyi táncregiszter / [összeáll. Horváth János, Horváth Győző]. - 2006. - [Szombathely] : Önkormányzat, [2006]. - 43 p.

Szombathelyi táncregiszter / [adatgyűjtés Németh Réka]. - 2008. - Szombathely : Agora Szombathelyi Kult. és Turisztikai Közp., [2008]. - 31 p.

SZÖGI László: Studenten an europäischen Universitäten aus dem Gebiet des heutigen Burgenlandes, 1377-1919 = A mai Burgenland területéről származó diákok az európai egyetemeken, 1377-1919. - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2021. - 296 p. - (Burgenländische Forschungen. Sonderband ; 29.)

"Tanár Úrnak tisztelettel..." : dr. Gál József emlékére: visszatekintések és tanulmányok / szerk. H. Rádics Márta, Vidák Tünde, Huszár Mihály. - Marcali : Marcali Múz. : Múz. Alapítvány, 2018. - 488 p. - (A Marcali Múzeum tanulmánykötetei ; 1.)

Udvariasság : szemiotika, művészet, irodalom, nyelv / szerk. Balázs Géza és Pölcz Ádám. - 2. bőv. kiad. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2017. - 289 p. - (Semiotica Agriensis ; 13-14.). - (Magyar szemiotikai tanulmányok ; 33-34.)

Új utak a fogyatékkkal élő emberek foglalkoztatásában : osztrák – magyar konferencia : 2008. május 14-16., Szombathely / ... szervezői Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ [etc.]. - Szombathely : Vas M. Tud. Ismterj. Egyes., [2008]. - 92, 95 p.

Vas megye : az ezerarcú táj. - [Szombathely] : Vas M. Önkormányzat, [2007?]. - 15 p.

Vasi továbbképzési napló, 1976 / [fel. szerk. Zsámboki Árpád]. – Szombathely : MMIK, 1977. - 144 fol.

Vasi millennium / [összeáll. a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési Titkársága]. - Szombathely : Vas M. Önkormányzati Hiv., 2000. - 44 p.

Vasvári "szilánkok" a közművelődésről / [kiad. a vasvári Művelődési Ház]. - Vasvár : Művel. Ház, 1989. - 40 p.

A vasvári Szt. Domonkos-rendi szerzetesnők vezetése alatt álló polgári leányiskola értesítője az 1908-909-iki tanévről. - Vasvár : Singer Zsigmond Ny., 1909. - 33, [1] p.

A Zsennyei Alkotóház 10 éve : Szombathelyi Képtár, 1986. december 14 - 87. január 11-ig / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Gálig Zoltán]. - [Szombathely] : Szombathelyi Képtár, [1986]. - [25] t.

 

Szombathely, 2021. október 31.