KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2021. november)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2021 novemberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

ALDOBRANDINI, Giovanni Francesco: Pápai csapatok Magyarországon, 1595-1597, 1601. - Budapest ; Róma : MTA-PPKE Fraknói V. Római Tört. Kutatócsop. : Gondolat, 2020. - XXIX, 290 p. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. l., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1. ; 17.)

Az Árpád-kori országbírók, udvarbírók és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke / összeáll. Szőcs Tibor. - Budapest : MNL, 2020. - 400 p. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai. II., Forráskiadványok ; 58.)

BAKONYI Péter: Megszállók és áldozatok : Zala megye német és szovjet megszállása, a háború polgári áldozatai, 1944-1945 : dokumentumok és személyi adattár. – Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2020. - 415 p.

BITSKEY István: Püspökök a végvárban, 1548-1596. - Budapest : MTA-PPKE Fraknói V. Római Tört. Kutcsop. : Gondolat, 2019. - 44 p. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 2., Collectanea studiorum et textuum. Classis 3. ; 2.).(Előadások a Fraknói Nyári Akadémián ; 1.)

Consistorialia documenta pontificia de Regnis Sacrae Corone Hungariae, 1426-1605 / közread. Tusor Péter, Nemes Gábor. - Budapest ; Róma : PPKE Egyháztört. Kutcsop. : Gondolat, 2011. - LXVIII, 303 p., [4] t. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1. ; 7.)

CSÍKY Balázs: Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása. - Budapest : MTA BTK TTI : MTA-PPKE Fraknói V. Római Tört. Kutcsop., 2018. - 496 p. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 2., Collectanea studiorum et textuum. Classis 1. ; 3.).(Magyar történelmi emlékek. Értekezések)

ESTY Miklós: A Szent István Társulat története, 1951-1965. - Budapest : MTA-PPKE Fraknói V. Róma Tört. Kutcsop. : Gondolat, 2020. - XXIV, 147 p. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 2., Collectanea studiorum et textuum. Classis 2. ; 2.)

FEDINEC Csilla – SZAKÁL Imre – CSERNICSKÓ István : A magyarországi ruszinok és ukránok. - Budapest : MNL, 2020. - 270 p. - (Magyarországi kisebbségek: nemzeti, nemzetiségi és vallási közösségek)

Formularium ecclesiae Strigoniensis / edendo operi praefuerunt Petrus Erdő, Cornelius Szovák, Petrus Tusor. - Budapest : MTA-PPKE Fraknói V. Római Tört. Kutcsop. : Gondolat, 2018. - LXXXIV, 880 p., [7] t. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 2., Collectanea studiorum et textuum. Classis 1. ; 4.)

GALLA Ferenc: Pálos missziók Magyarországon a 17-18. században. - Budapest ; Róma : MTA PPKE 'Lendület' Egyháztört. Kutcsop. : Gondolat, 2015. - X, 535 p. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1. ; 11.)          

HENDE Fanni: Politikai reprezentáció a magyar országgyűléseken 1687 és 1765 között. - Budapest : MNL, 2021. - 236 p.

HERMANN Róbert – BONA Gábor – MOLNÁR András: A 47. honvédzászlóalj története, 1848-1849. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2020. - 334 [2] p., [16] t.           

A Horthy-korszak vitatott kérdései : konferencia : MTA Székháza, Díszterem 2020. szeptember 14-15. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 319, [1] p.

LIPPAY György: "Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak..." : Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez, 1635-1665 / feltárta, szerk. és közread. Tusor Péter. - Budapest : MTA-PPKE "Lendület" Egyháztört. Kutatócsop. : Gondolat, 2015. - LIV, 541, [2] p., [1] t.fol. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 2., Collectanea studiorum et textuum. Classis 1. ; 1.)

Magyarország és a római Szentszék : források és távlatok : tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére / szerk. Tusor Péter. - Budapest ; Róma : MTA-PPKE "Lendület" Egyháztört. Kutcsop. : Gondolat, 2012. - 464 p., [7] t. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1. ; 8.)

A magyarországi Jehova Tanúi Egyház története : a kezdetektől napjainkig / Fazekas Csaba [et al.]. - Budapest : Gondolat, 2017. - 455 p.

MOLNÁR András - SZABÓ Péter: Zalaegerszegi honvédek a keleti arcvonal mögött : dokumentumok a megszálló feladatokat ellátó magyar királyi 47/III. honvéd zászlóalj történetéhez, 1941-1944. - Zalaegerszeg : Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány, 2020. - 396 p. -(Zalaegerszegi füzetek)

A Nyíregyházi Ágostai Evangélikus Tanítói Kör jegyzőkönyvei, 1883-1890 : forrásközlés / [szerk. Henzsel Ágota, Kujbusné Mecsei Éva]. - Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2020. - 232 p. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai. II., Közlemények ; 54.)

Rákóczi emlékkönyv / [... szerk. Bódvai András]. - 2., átd. kiad. - Budapest : Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 2021. - 275 p.

Regesta supplicationum, 1522-1523 : a VI. Adorján pápa uralkodása alatt elfogadott magyar vonatkozású kérvények / feltárta, közread. és a kísérőtanulmányt írta Lakatos Bálint. - Budapest ; Róma : MTA-PPKE Fraknói V. Római Tört. Kutatócsop. : Gondolat, 2018. - 280 p. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1. ; 16.)

REINHARD, Wolfgang: Felekezet és felekezetszerveződés Európában : a tudományos diskurzus fejleményei. - Budapest : MTA-PPKE Fraknói V. Római Tört. Kutcsop. : Gondolat, 2017. – 31 p. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 2., Collectanea studiorum et textuum. Classis 3. ; 1.)

Rendi országgyűlés - polgári parlament : érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig / szerk. Dobszay Tamás [et al.]. - Budapest : MNL ; Eger : EKE, 2020. - 627 p.

SÁFÁR József – IVÁN László: Az esztergomi távírda és távíróvonala története, 1862-1887 / Sáfár József, Iván László. - Esztergom : Magyar MNL Komárom-Esztergom M. Lvt., 2021. - 126 p. - (Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára évkönyvei ; 28.)

Somogy megye múltjából : levéltári évkönyv / szerk. Récsei Balázs. - 47-49. - Kaposvár : MNL Somogy M. Lvt., 2021. - 303 p

A szabadkőműves dosszié  : a Magyar Királyi Belügyminisztérium szabadkőművesek megfigyeléséről szóló jelentése, 1938 / [... közread., bevezetővel és jegyzetekkel ell. Kántás Balázs, Szabó Piroska]. - [Budapest] : Nagy Lajos K., 2019. - 71 p.

A szabó tűje és a cipész dikicse : dokumentumok a kisipar és kiskereskedelem államosításának történetéből / szerk. Majtényi György és Szatucsek Zoltán. - Budapest : MOL, 2001. - 262 p.

SZEMETHY Tamás: Katonabárók és hivatalnok grófok : új arisztokraták a 18. századi Magyarországon. - Budapest : MNL : BTK TTI, 2020. - 479 p.

Tanácsköztársaság Zala megyében / szerk. Paksy Zoltán. - Zalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2020. - 373 p. - (Zalai gyűjtemény ; 83.)         

TÓTH Krisztina – TUSOR Péter: Inventarium Vaticanum. 1., A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára, 1920-1939. - Budapest ; Róma : MTA-PPKE "Lendület" Egyháztört. Kutatócsop. : Gondolat, 2016. - LXII, 359 p., [6] t. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1. ; 14.)

Trianon és a magyar közigazgatás / [... szerk. L. Balogh Béni]. - Budapest : MKK : MNL, 2020. - 195 p.

TUSOR Péter: The papal consistories and Hungary in the 15th-16th centuries : to the history of the Hungarian royal patronage and supremacy = A pápai konzisztóriumok és Magyarország a 15-16. században : a magyar királyi főkegyúri jog történetéhez . - Budapest ; Roma : MTA-PPKE "Lendület" Egyháztört. Kutcsop. : Gondolat, 2012. - 186 p. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 2. ; 4.)

TUSOR Péter: Pázmány, a jezsuita érsek : kinevezésének története, 1615-1616 : mikropolitikai tanulmány. - Budapest ; Róma : MTA PPKE "Lendület" Egyháztört. Kutatócsop. : Gondolat, 2016. - 459 p., 4 t. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1. ; 13.)

TUSOR Péter: Purpura Pannonica : az esztergomi "bíborosi szék" kialakulásának előzményei a 17. században. - Budapest ; Róma : PPKE Egyháztört. Kutcsop. : Gondolat, 2005. - 334 p., [10] t., [1] t.fol. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. l., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1. ; 3.)  

A Vatikáni Államtitkárság Államközi Kapcsolatok Szekciója Történeti Levéltárában őrzött dokumentumok olasz nyelvű inventáriumának hungarika anyagai, 1939. február 10. - 1948. december 31. / szerk. Somorjai Ádám. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány ; Roma : Vatikáni Államtitkárság Államközi Kapcsolatok Szekciója, 2020. - 108 p. 

Zalaegerszeg és az első világháború / [szerk. Kiss Gábor]. - Zalaegerszeg : Deák F. M. és Vár. Kvt. : Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány, 2020. – 206 p. - (Zalaegerszegi füzetek ; 17.)

Zalaegerszegi végrendeletek, 1827-1848 / sajtó alá rend., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Csomor Erzsébet és Kulcsár Bálint. - Zalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2021. - 438 p. - (Zalai gyűjtemény ; 84.)

 

Szombathely, 2021. november 30.