KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2020. szeptember)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a
2020 szeptemberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

Ige-idők : a reformáció 500 éve : Magyar Nemzeti Múzeum, 2017. április 26 - november 5. 1., köt., Tanulmányok / [szerk. Kiss Erika, Zászkaliczky Márton, Zászkaliczky Zsuzsanna]. - Budapest : MNM, 2019. - 463 p.

A magyar kereszténység ezer éve : [a kiállítás létrejött a Vatikáni Múzeumokban 2001. október 10 - 2002. január 12. között, Magyar Nemzeti Múzeum, 2002. március 1 - 2002. június 30.] / [szerk.] Cséfalvay Pál. - Budapest : M. Katolikus Püspöki Konf., 2002. - 119 p.

A magyar kórházak és klinikák évkönyve / [összeáll. Sandner Zoltán]. - 1985. - Budapest : Magyar Kórházszövetség, 1985. – 261 p.

MÁTÉ Ernőné: Akik harcoltak a hazáért : a gyöngyöshermáni katonák emlékére. - Szombathely [!Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 143, [1] p.

NÉMETH Tamás: 200 éves a nárai templom. - Nárai : Önkormányzat, 2020. – 128 p.

TAKÓ Gábor – EGYED Gyuláné – EGYED Gyula : Kemestaródfa története és néphagyományai. Emberek és történetek. - Kemestaródfa : Miród-forrásért Egyes., [2020]. - 308 p.

Veit Marchthaler magyar dolgainak leírása az 1588 évtől / ford., sajtó alá rend., bev. Németh S. Katalin. - Budapest : MTA Kvtár és Inf. Közp. : Nk. Magyarságtud. Társ., 2020. - 208 p.


.

Szombathely, 2020. szeptember 30.