KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2020. július)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a
2020 júliusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

Álomkergetők : a Soltis Lajos Színház 40 éve képekben / [a képek forrása Benkő Sándor et al.]. - Celldömölk ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 157, [3] p.

Barátság 30 éve : Magyar-Izraeli Baráti Társaságok, 1989-2019 / [szerk. ... Kovács László ...]. - [Debrecen] : M. - Izraeli Baráti Társ. és Körök Orsz. Szöv., 2019. - 128 p.

Deák Ferencz válogatott munkái / kiad., bev. és jegyz. ell. Ferenczi Zoltán. - Budapest : Lampel, 1905. - XXXI, 363 p., 12 t. - (Remekírók képes könyvtára)

DOMINKOVITS Péter – SZAKÁCS Anita, D.: Sopron élén : Sopron város polgármesterei Hummel Kristóftól Lackner Kristófig, 1552-1631. - Sopron : MNL Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2020. - 111, [1] p.

Egykor és ma : a pécsi egyetem polgárai / [... szerk. Csortos Szabolcs és Lengvári István]. - Pécs : PTE Egy. Lvt., 2019. - VIII, 124 p.

Erdély : 1000 év öröksége / [szerk. Kovács Zsuzsanna, Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba]. - Budapest : MNL : Libri ; Kolozsvár : Iskola Alapítvány Kiadó, 2020. - 246 p.

Gróf Zrínyi Miklós válogatott munkái / bev. és jegyz. ell. Négyesy László. - Budapest : Lampel, 1904. - XXXI, 344 p., 14 t. - (Remekírók képes könyvtára)

GYARMATI Tiborné: A templomépítő Sigrayak. - Ivánc : [Gyarmati T.], 2014. - 216 p.

KERÉK Mihály: Földbirtokpolitika. - Budapest : Magyar Szemle Társ., 1934. - 78, [2] p. - (A Magyar Szemle kincsestára ; 64.)

A kőszegi Szent Domonkosrendi nővérek vezetése alatt álló r. k. elemi iskolai tanítóképző és polgári leányiskola értesítője az 1934-35. iskolai évről / közli Németh Imre. - Szombathely : Martineum Könyvny., 1935. - 71, [1] p.

Magyar bélyegek árjegyzéke. - 33. kiad. (1981). - Budapest : Magyar Filatélia Vállalat, 1980. - 204 p.

Magyar bélyegek árjegyzéke / [szerk. biz. Keszy H. Lóránd, Simon Tamás, Záborszky Károly]. - 34. kiad. (1982). - [Budapest] : Magyar Filatélia Vállalat, [1981]. - 208 p.

PAJOR András: Tettedre hívás : dokumentum-riport. - Szombathely : Szabó L., 2003. - 67, [1] p.

SZABÓ Ferenc: Isten barátai : hitünk korszerű bemutatása. - 2. kiad. – Róma : A szerző, 1973. - 138 p.

Szombathelyi Közgazdasági Szakközépiskola : tanárok és diákok névsora, 1890-2003 / [összeáll. Ember Tivadar]. - Szombathely : SZKSZ, [2003]. - 139 p.

TAR Ferenc: Egy arisztokrata család mindennapjai : visszaemlékezések a herceg Festetics család és alkalmazottainak életére. - [Zalaegerszeg] : [Pannon Írók Társ.], 2019. - 349 p. - (Pannon tükör könyvek)

TÓTHÁRPÁD Ferenc: A kultúra kőszegi (felleg)vára : egy kisváros művelődéstörténetéből. - Kőszeg : Jurisics-vár Művel. Közp. és Várszínház, 2019. - 215 p.

Vas megyei érték : 2020 /  [fel. szerk. Palotai Péter]. - [Szombathely] : Vas M. Önkormányzata, [2020]. - 194, [5] p.


Folyóiratok

Aetas 2020/1

Honismeret 2020. 3. sz.

.

Szombathely, 2020. július 30.