KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2020. január)

 
A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2020 januárjában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

2001. évi népszámlálás. 1., Előzetes adatok / [összeáll. és az elemzést írta Czibulka Zoltán, Gratzl Ferenc, Nagy Orbán]. - Budapest : KSH, 2001. - 783 p.
2001. évi népszámlálás. 18., Demográfiai adatok / [összeáll. Bojer Anasztázia et al.]. - Budapest : KSH, 2004. - 525 p.

2011. évi népszámlálás. 2., Előzetes adatok : a népesség és a lakásállomány jellemzői / [összeáll. Bojer Anasztázia et al.]. - Budapest : KSH, 2012. - 84 p.

2011. évi népszámlálás. 4., Demográfiai adatok / [összeáll. Nagyné Forgács Eleonóra]. - Budapest : KSH, 2013. - 204 p.

2011. évi népszámlálás. 5., Háztartások, családok életkörülményei / [összeáll. Vörös Csabáné]. - Budapest : KSH , 2013. - 225 p.

2011. évi népszámlálás. 6., A lakások és lakóik / [összeáll. Simor Éva]. - Budapest : KSH, 2013. - 156 p.

2011. évi népszámlálás. 7., Iskolázottsági adatok / [összeáll. Bojer Anasztázia]. - Budapest : KSH, 2013. - 287 p.

2011. évi népszámlálás. 8., Foglalkoztatás, munkanélküliség, ingázás / [összeáll. Bartha Krisztián, Csipke Adrienn]. - Budapest : KSH, 2014. - 161 p.

2011. évi népszámlálás. 9., Nemzetiségi adatok / [összeáll. Csordás Gábor]. - Budapest : KSH , 2014. - 182 p.

2011. évi népszámlálás. 10., Vallás, felekezet / [összeáll. Csordás Gábor]. - Budapest : KSH, 2014. - 206 p.

2011. évi népszámlálás. 11., Fogyatékossággal élők / [összeáll. Csordás Gábor]. - Budapest : KSH, 2014. - 97 p.

2011. évi népszámlálás. 12., Lakásviszonyok / [összeáll. Fiauschné Rákóczi Erzsébet, Simor Éva]. - Budapest : KSH, 2014. - 251 p.

2011. évi népszámlálás. 13., A népesség gazdasági aktivitása / [összeáll. Kólyáné Sziráki Ágnes et al.]. - Budapest : KSH, 2014. - 429 p.

2011. évi népszámlálás. 14., A népesség iskolázottsága / [összeáll. Bojer Anasztázia, Hluchány Hajnalka, Horváthné Takács Ibolya]. - Budapest : KSH, 2014. - 147 p.          

2011. évi népszámlálás. 15., A társadalom rétegződése / [szerk. Huszár Ákos]. - Budapest : KSH, 2015. - 273 p.

2011. évi népszámlálás. 16., A családtípusok jellemzői / [összeáll. Csiszérné Palkó Rita et al.]. - Budapest : KSH, 2015. - 199 p.

BÁLINT Alajos: Csanád, Arad és Torontál k.e.e. vármegyék régészeti katasztere. - Makó : Csanád vm. közönsége, 1941. - 36 p., 1 térk. - (Csanádvármegyei könyvtár ; 37.).(A Csanádvármegyei Történelmi és Régészeti Társulat kiadványa ; 5.)

Demográfiai évkönyv / [fel. szerk. Tokaji Károlyné]. - 2011. - Budapest : KSH, 2012. - XXXVIII, 173 p.

Demográfiai évkönyv / [tartalomszerk. Bodnár Tünde et al.]. - 2012. - Budapest : KSH, 2013. - XXXVIII, 181 p.

Értesítő a körmendi állami polgári fiú- és leányiskola 1935-36. évi működéséről / szerk. Kovács Albert. – 38. évf. - Körmend : Himfy és Katona Ny., 1936. - 46, [1] p.

GÁL Gyöngyi – BARÁTH Attila : "Az emlékezés erejével..." : a Szombathelyi Törvényszék 150 éve. – Szombathely : Szombathelyi Törvényszék, [2019]. - 31 p.

Győri tanulmányok : tudományos szemle : Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tudományos szemléje / [fel. szerk. Bana József]. - 40. - Győr : Győr M. Jogú Város Önkorm., 2019. - 224 p.

Hóman Bálint és népbírósági pere / szerk. Ujváry Gábor. - Budapest : Ráció ; Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2019. - 667 p.

HORVÁTH Péter – RANGEL István: "Kik acél falakként állották a vártát, orosz ingoványon, s Doberdó tetején..." : székesfehérvári alakulatok az I. világháborúban IV. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2019. - 39 p.

A kelet-szlavóniai katolikus lakosság 1767. évi összeírása / a forrást átírta és sajtó alá rend. Denis Njari. - [Eszék] : Eszéki Állami Levéltár ; [Pécs] : Pécsi Egyházmegyei Levéltár, [2019]. – 1121 p., 1 t.fol.

KOVÁCS Géza: Communitas Fidelissima Pornóapáti, 1219-2019. 1. köt.. - Pornóapáti : Önkormányzat : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2019. - 272 p.

A körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola értesítője a 2018/2019. tanévről / szerk. Mészáros Árpád. - 26. évf. - [Körmend] : Kölcsey Utcai Ált. Isk., [2019]. - 125 p., [8] t.

LÁSZLÓ Zoltán: Rádóckölked története. - Rádóckölked : [Önkormányzat], [2019]. - 219 p.

Magyar statisztikai évkönyv / [tartalomszerk. Bódiné Vajda Györgyi et al.]. - 2015. - Budapest : KSH, 2016. - XXIV, 458 p.

MÁRFI Attila: Ahol Thália hosszasan időzött : fejezetek Győr színjátszásának 1850 és 1945 közötti történetéből. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvt., 2019. - 464 p. - (Győri tanulmányok füzetek ; 2019/19.)

Megyék, régiók statisztikai zsebkönyve, 2011 / [fel. szerk. Bódiné Vajda Györgyi]. - 2011. - Budapest : KSH, 2012. - XXVI, 169 p.

Megyék, régiók statisztikai zsebkönyve, 2012 / [fel. szerk. Bódiné Vajda Györgyi]. - 2012. - Budapest : KSH, 2013. - XXVI, 176 p.

Megyék, régiók statisztikai zsebkönyve, 2013 / [fel. szerk. Bódiné Vajda Györgyi]. - 2013. - Budapest : KSH, 2014. - XXVI, 178 p.

Megyék, régiók statisztikai zsebkönyve, 2014 / [fel. szerk. Bódiné Vajda Györgyi]. - 2014. - Budapest : KSH, 2015. - XXVIII, 195 p.

Megyék, régiók statisztikai zsebkönyve, 2015 / [fel. szerk. Bódiné Vajda Györgyi]. - 2015. - Budapest : KSH, 2016. - XXVIII, 197 p.

Naptár : a szlovéniai magyarok évkönyve. - 2020. - Lendva : M. Nemzetiségi Tájékozt. Int. : M. Nemzetiségi Művel. Int. : Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, 2019. - 178, [2] p.

A pápai m. kir. állami líceum, tanítóképző-intézet és a velük kapcsolatos tanulóotthon, valamint a nyolcosztályos gyakorló népiskola közös évkönyve az 1941-42. tanévről : 46. tanév / szerk. Csekő Árpád. - Pápa : Főisk. Könyvny., 1942. - 52 p.

A pápai m. kir. állami líceum, tanítóképző-intézet és a velük kapcsolatos tanulóotthon, valamint a nyolcosztályos gyakorló népiskola közös évkönyve az 1942-43. tanévről : 47. tanév / szerk. Csekő Árpád. - Pápa : Főisk. Könyvny., 1943. - 47, [1] p.

A pápai m. kir. állami líceum és tanítóképző-intézet közös évkönyve az 1938-39. tanévről : 43. tanév / szerk. Csekő Árpád. - Pápa : Főisk. Könyvny., 1939. - 46, [1] p., 1. t.

A pápai m. kir. állami líceum és tanítóképző-intézet közös évkönyve az 1940/41. tanévről : 45. tanév / szerk. Csekő Árpád. - Pápa : Főisk. Könyvny., [1941]. - 50 p.

A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium jubileumi évkönyve az újraindulás 25. évfordulójára, 2018/2019 : vivat, crescat, floreat! / közzéteszi Fazekas Zoltán Márton ; [szerk. Véghné Busics Hilda, Szakály Szilvia]. - Szombathely ; [Csorna] : Csornai Premontrei Prépostság, 2019. - 464 p.

Századok statisztikája : statisztikai érdekességek a magyar történelemből / [szerk. Bakos Norbert et al.]. - Budapest : KSH, 2011. - 286 p.

Szombathely, 2010-2019. - [Szombathely] : [Polgármesteri Hiv.], [2019]. - 35 p.

TALABÉR Lászlóné: "Nevét egy nemzet hordozta ajakán" : Széll Kálmán munkássága Szentgotthárd fejlődéséért. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 96 p. - (Cég-história)

Területi statisztikai évkönyv / [tartalomszerk. Bódiné Vajda Györgyi et al.]. - 2012. - Budapest : KSH, 2013. - XXVI, 456 p.

Területi statisztikai évkönyv / [tartalomszerk. Bódiné Vajda Györgyi et al.] ; [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal. - 2013. - Budapest : KSH, 2014. - XXVI, 398 p.

TÓTH Norbert, C. – HORVÁTH Terézia : A győri székeskáptalan archontológiája, 1200-1458. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2019. – 125 p. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások ; 28.)

Válogatás Keleti Károly műveiből születésének 150. évfordulója alkalmából / [... összeállították Dányi Dezső, Gyulay Ferenc]. - Budapest : KSH, 1983. - 308 p., [1] t.fol.

.

Szombathely, 2020. január 30.