KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2020. február)

 
A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2020 februárjában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

A IV. ötéves terv : 1971-1975 / [kész. a] Kartográfiai Vállalat. – Budapest : Kossuth, 1970. - 31 p.

CSONKA László: Krisztus király vasárnapjától Szent Erzsébet napjáig : védőszentek, ünnepnapok, népszokások. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2013. - 144 p. - (Cég-história)

De szabadok vagyunk! / [szerk. Gergye Rezső]. - [Vasvár] : Vasvári Játékszín, [2012]. - 28 p.

DEÁK Ernő: Útkeresés a jövőbe : betakarított tanulmányok, értekezések, értékelések. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2019. - 907 p.

A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai. 2/1-2., 1761-1849 / [szerk. Köblös József, Kránitz Zsolt]. - Pápa : Pápai Ref. Gyűjt., 2018. – 2 db (1791 p.) +  + 1 CD-ROM. - (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések ; 15-16.)                                                          

FABINY Tibor: Luther Márton végrendelete. - Budapest : Corvina, 1982 [!1983]. - 63 p., [32] t.

Földrajzi múzeumi tanulmányok / [főszerk. Kubassek János]. - 16. sz. (2007). - Érd : M. Földr. Múz., 2007. - 152 p.

FUJS, Metka: 100 facts about Prekmurje. - Murska Sobota : Pomurje Museum, 2019. - [117] p.

HAJDÚ-MOHAROS József: Magyar településtár. - Budapest : Kárpát-Pannon K., cop. 2000. - XXVIII, 788 p.

HEGEDŰS János - ASSERMANN Ferenc: Kiss Ernő altábornagy, "a bánsági nábob". - [Budapest] : Line Design, 2018. - 318 p. - (Aradi vértanúk sorozat ; 4.)

Gazdaságtörténet - könyvtártörténet : emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára / [szerk. Buza János]. - Budapest : MTA-BKÁE Gazd.- és Társadalomtörténeti Kutcsop., 2001. - 514, [2] p. - (Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek ; 1.)

KOMONDI Péter: Mérnökök és építészek. - [s.l.] : [s.n.], [2020]. - 200 p.

KÖVÉR István: A Tanácsköztársaság Vas vármegyében : tények, adatok, dokumentumok : eredeti források alapján. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2019. - 312 p.

LENDVAI TIMÁR Edit: Korok, emberek, történetek : a Kárpát-medence tudományos feltárói. - Érd : M. Földr. Múz., 2014. - 127 p.

A magyar bányászat évezredes története. 5. köt., A magyar bányászat kronológiája, 1000-2000 / Izsó István. – Budapest : OMBKE, 2014. - 264 p. - (A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum közleményei ; 50.)

Magyarország : 1965 / [összeáll. Baktai Ferenc, Máté György]. – Budapest : Kossuth Kiadó, 1965. - [160] t.

A Mátyás-templomban elhelyezett Árpád-házi csontvázak azonosítása : történészi, régészeti, antropológiai, radiológiai, morfológiai, radiokarbon kormeghatározási és genetikai adatok felhasználásával / szerk. Kásler Miklós és Szentirmay Zoltán. - Budapest : Méry Ratio, 2019. - 252 p.

MEZEY Barna: A börtönügy a 17-19. században : a börtön európai útja. - Budapest : Gondolat, cop. 2018. - 607 p.

NASZÁDOS István: Sárvár. - 3., átdolg. kiad. - [Budapest] : [Panoráma] ; [Szombathely] : Vas m. Idegenforg. Hiv., 1980. - 105, [2] p., [16] t.

Sándor-palota / [szerk. ... Pup Norbert]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2010. - 79, [16] p. - (Magyarország kincsestára...)

SRÁGLI Lajos: Munkások a "fekete arany" birodalmában : a munkásság és anyagi szociális helyzete a magyarországi olajiparban, a kezdetektől az államosításig. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 2004. - 135, [57] p., [2] fol.

SZABÓ József: Bük. - [Szombathely] : Vas. M. Idegenforg. Hiv., 1979. - 68 p., [16] t.

"Szél el ne hordja..." : Cicelle-konferenciák, 2012-2019 / [szerk. Fűzfa Balázs, Markó Péter]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2020. - 404 p.

Szombathely / [a szerzői munkaközösség Fodor Henrik et al.]. - 5. jav. kiad. - [Budapest] : [Panoráma] ; [Szombathely] : Vas M. Idegenforg. Hiv., 1990. - 82, [2] p., [12] t.

SZOMMER Ildikó – KOVÁCS Géza: Szombathely : a historical walk in the city. - Szombathely : MG Keresk. és Szolgáltató Bt., 2011. - 61, [3] p.

SZÖVÉNYI István: Kőszeg. - 6. kiad. - Szombathely : Vas Megyei Idegenforgalmi Hivatal, 1979. - 63, [1] .

Tanulmányok a holokausztról. 10. / szerk. Randolph L. Braham. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 288, [1] p.

Zbornik soboškega muzeja / [urednica Branko Kerman]. - 25. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2019. - 425 p.

.

Szombathely, 2020. február 28.