Levelek a múltból | 2023. május

2023.05.23.

Kodály Zoltán díszhangversenye Szombathelyen

90 évvel ezelőtt Szombathely városának legnagyobb szabású vállalkozása az 1933. május 14-én megtartott Kodály-hangverseny volt, amelynek szervezése már az év elején elkezdődött.[1] Az előkészületek sorába tartozott, hogy a koncert előtt néhány nappal a Kultúrházban Heintz Fülöp[2] egy előadás keretében nagyszámú érdeklődő előtt mutatta be Kodály életét és munkásságát. Az ünnepi alkalomra Kőrössy Tamás[3] vezetésével vegyeskar alakult, amelynek szervezeti keretét a Szombathelyi Dalosegyesület adta. A felnőttek mellett a M. kir. Állami Faludy Ferenc Gimnázium 35 tagú gyermekkórusát és az iskola 80 tagú vegyeskarát Jarisch János[4] készítette fel.[5]

A közelmúltban iratmentés során került a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Vármegyei Levéltárának gyűjteményébe a MÁV Haladás Dalkör emlékalbuma, amelyben megemlékeztek erről a különleges alkalomról is. A beragasztott fényképek, újságcikk és programismertető mellett egy Kodály Zoltán[6] által – valamikor május elején – a „tanár úrnak[7] címzett levél is megőrzésre került, amely a szervezőkkel való folyamatos kapcsolattartásról árulkodik. „Én csakis olyan műsort ajánlhatok, ami művészetileg kifogástalan, különben önmagammal jutnék ellenkezésbe. Szó van ugyanis arról, hogy R[ádió] előadást tartsak erről. Mozart[8] is lehet művészietlen dolog, ha pl. az altatódalt énekli, ami nem is tőle van. De remélem önök v[ala]mi a Capella-kánont tudnak. Egyelőre ennyit tudok, ha több lesz, tudatom.”[9]– írta Kodály Zoltán.

Vas vármegye és Szombathely Kultúregyesülete, az Országos Magyar Dalos Szövetség V., szombathelyi kerületével karöltve Kodály Zoltán 50. születésnapja alkalmából rendezett díszhangversenyt a Kultúrház nagytermében, ahol csak Kodály szerzeményei szerepeltek. A világhírű zeneszerzőt dr. Kőszegfalvi Flóris[10] állami felsőkereskedelmi iskolai igazgató, a Daloskerület elnöke és Tholvay Zsigmond[11] köszöntötte. Az üdvözlésekre válaszul Kodály kijelentette, hogy két körülmény tette jelentőssé ezt a hangversenyt: „…az egyik, hogy a dalosegyesületek is a hazai földből, a magyar népdal 'ősi forrásából merítve, haladnak immár szerencsésebb utakon; a másik, hogy alkotásai gyökeret vernek a nemzet legértékesebb rétegében, a vidék intelligenciájában…[12]

Ezután került sor a hangversenyre, ahol a Szombathelyi Dalosegyesület férfikara Kőrössy Tamás karnagy vezetésével elénekelte Kölcsey Ferenc[13] Bordalát, majd a Szombathelyi Kamarazene Társaság – Bárdos Alice,[14] Wiener Lilly,[15] Statzenberg Vencel[16] és Baranyai Gyula[17] – Kodály I. vonósnégyesének negyedik tételét adták elő. A Faludi Ferenc Gimnázium ifjúsági ének- és vegyeskara Jarisch karnagy vezetésével a Lengyel László-játék című darabot, míg a gyermekkara a Nagyszalontai köszöntő-t adta elő. A gyermekkórus előadása magával ragadta a közönséget, és az előbbi darabot meg kellett ismételni. Nagy sikert aratott Kartner Gitta[18] és Baranyai Gyula, akik a „Mester” zongorára és csellóra komponált Adagio-ját adták elő. A Mátrai képek-et Kőrössy Tamás vezetésével a Szombathelyi Dalosegyesület 120 tagú vegyeskara mutatta be. Végül a Kultúregylet Szimfonikus Zenekara, kiegészítve az 5. Hunyadi Mátyás gyalogezred fúvósaival, Kodály Zoltán vezénylésével a Háry János szvitet játszották el.[19]

A hangverseny Kodály alkotásainak keresztmetszetét adta és bebizonyította, hogy Szombathely zenekultúrája a vidék városai közül is kiemelkedett. A zeneszerző kijelentette, hogy meglepődött a szereplők zenei felkészültségén és a közönség lelkesedésén. Az eseményt követően Kodály tiszteletére bankettet rendeztek a Savariában, ahol dr. Ujváry Ede[20] polgármester a város nevében köszöntötte az ünnepeltet.[21][1] Gál József: Bárdos Alice és a szombathelyi Collegium Musicum. Szombathely, 2003. 53. p.

[2] Heintz Fülöp (Crvenka, 1894 – ?): Énektanár, zenei szakíró, karnagy, tanszékvezető tanár.

[3] Kőrössy Tamás (Szolnok, 1888. december 18. –  Szombathely, 1959. június 6.): Karmester és zeneszerző.

[4] Jarisch (Jurányi) János (Kismarton, 1900 – Budapest, 1974): MÁV intéző, a MÁV Haladás Dalkör karnagya, énekoktató, okleveles kántor, országos társaskarnagy.

[5] Gál, 2003. 53. p.

[6] Kodály Zoltán Vilmos (Kecskemét, 1882. december 16. – Budapest, 1967. március 6.): Zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, az MTA tagja, majd 1946-tól 1949-ig elnöke.

[7] Valószínűleg Jarisch (Jurányi) Jánosnak, a MÁV Haladás Dalkör karnagyának küldte Kodály Zoltán ezt a levelet.

[8] Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburg, 1756. január 27. – Bécs, 1791. december 5.): Osztrák zeneszerző, zongorista, karnagy és zenepedagógus.

[9] HU-MNL-VaVL-X.61. Szombathelyi MÁV Haladás Dalkör iratai. Emlékalbum

[10] Dr. Kőszegfalvi Flóris (Kőszegfalva, 1883. szeptember 5. –  ): Iskolaigazgató, tanár, Szombathely kulturális életében tevékeny munkásságot fejtett ki, több egyesület vezetőségi tagja.

[11] Dr. Tholvay Zsigmond (Kolozsvár, 1879. május 29. – ): Postahivatali igazgató, a Zalamegyei Dalosszövetség ügyvezető elnöke.

[12] Kodály-hangverseny Szombathelyen. Magyarság, 1933. máj. 21. 18. p.

[13] Kölcsey Ferenc (Sződemeter, 1790. augusztus 8. – Szatmárcseke, 1838. augusztus 24.): Költő, politikus és nyelvújító, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a Kisfaludy Társaság alapító tagja, a nemzeti himnusz költője.

[14] Bárdos Alice (született Braun Alice) (Budapest, 1896. július 19. – Auschwitz, 1944. július [?]): Hegedűművész és zenetanár.

[15] Wiener Lilly (1905 –  Auschwitz, 1944): Zenetanár.

[16] Statzenberg Vencel (Miez, 1873. május 11. –  Szombathely, 1945): Egyházi zenész, a szombathelyi székesegyház karnagya.

[17] Baranyai Gyula (Szeged, 1897 – Budapest, 1978): Zenetanár.

[18] Kartner (Margit) Gitta (Nagyszeben, 1891. december 1. –  ): Zongoraművész és zenetanár.

[19] Kodály-hangverseny Szombathelyen. Magyarság, 1933. máj. 21. 18. p.

[20] Dr. Ujváry Ede (Somogyacsa, 1876. március 10. – Szombathely, 1950. október 5.): Városi főjegyző, tanácsnok, polgármester, kormányfőtanácsos.

[21] Kőszegfalvi Flóris: Szombathely Kodály hangversenye. Vasvármegye, 1933. máj. ………p., Lásd még: Kodály-ünnep 1933-ban. Vas Népe, 2003. júl. 24. 18. p., Gál József: Kodály Zoltán és Szombathely. Vasi Szemle, 2007. 3. sz. 259-276. p.

Bajzik Zsolt


Kodály Zoltán portréja
(HU-MNL-VaVL-X.61.)Kodály Zoltán levele
(HU-MNL-VaVL-X.61.)


A díszhangverseny programja
(HU-MNL-VaVL-X.61.)


Fölszállott a páva kottája a MÁV Haladás Dalkör gyűjteményéből
(HU-MNL-VaVL-X.61.)


A Faludy Gimnázium 80 tagú ifjúsági énekkara, 1933
(HU-MNL-VaVL-X.61.)


A Faludi Gimnázium gyermekkara, 1933
(HU-MNL-VaVL-X.61.)

Utolsó frissítés:

2023.05.25.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges