Levelek a múltból | 2021. augusztus

2021.08.23.

Rauch Dániel végrendelete, 1657.

Rauch Dániel a koraújkori magyar királyságban jelentős szerepet játszott, a 17. század középső harmadában, több funkcióban is. Állami szolgálatban a pénzügyigazgatás terén dolgozott. A Magyar Kamara kötelékében harmincadosként jelentéseket, sőt elemzéseket írt, javaslatokat fogalmazott meg az adó- és vámügy, valamint a királyság általános gazdasági helyzetének javítására. Életéről legutóbb Dominkovits Péter tett közzé alapvető kutatásokat.[1]

Batthyány (I.) Ádámmal (1610-1659) folytatott levelezésében a kincstár érdekét képviselő hivatalnokként jelenik meg, de az is kiderül, hogy a kereskedelembe bekapcsolódó arisztokráciával ápolt kapcsolata kölcsönös előnyökkel szolgált mindkettejüknek. Az Esterházyak familiárisaként pedig kifejezetten a családi vagyongazdálkodás irányítása is feladata lett. 1657-ben kelt végrendelete alapján képet alkothatunk kapcsolatrendszeréről, amely szinte az egész királyi Magyarországot behálózta. A Vasvári Káptalan azévi protokollumába a 100-as sorszám alatt jegyezték be a szöveget. Feltűnő, hogy miközben a hivatalos dokumentumokat latin nyelven volt szokás bevezetni a jegyzőkönyvbe - amely önmagában garantálta a hitelességet - ez a végrendelet magyarul íródott. Természetes, hogy a szövegbe beékelődnek latin kifejezések: nem csak jogi terminusok, hanem egész verssorok - ezek egyértelműen irodalmi igényességét mutatják - sőt német nyelvű mondat is. A textusra általában véve emelkedett vallásos stílus jellemző, már-már teológiai elmélkedéssé avatva a tulajdonképpen teljesen gyakorlatias célzatú irományt. Valószínűleg a végrendelkező ragaszkodott a magyar nyelvűséghez, és hogy a hitelesség támadhatatlan legyen, a jegyzőkönyvek gyakorlatától szokatlanul eltérő módon, saját pecsétjével erősítette meg. A pecsét címerpajzsán egy kardját leeresztve tartó vitéz ismerhető fel; a sisakdíszben levő párja viszont magasra emeli fegyverét.

Jegyzetek

[1] Dominkovits Péter: Az állami pénzügyigazgatás és főúri szolgálat kettőssége. A kamarai hivatalviselő, főúri familiáris Rauch Dániel. In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Budapest - Győr, 2012. 95-106. p. - a korábbi, gazdag szakirodalom összefoglalásával.

Kóta Péter


Utolsó frissítés:

2021.09.01.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges