Családtörténeti bibliográfia (Vas megye)

1. Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke. II. Címeres levelek. 1-8. köt. Bp., 1923-1942.
2. Áldásy Antal: Magyar címeres emlékek.
1. füz. Bp., 1901.
2. füz. Bp., 1902.
3. füz. Bp., 1926.
3. Baán Katalin: Magyar családtörténeti és címertani irodalom, 1561-1944. Bp., 1984. (Tudománytár)
4. Baán Kálmán: Magyar genealogiai és heraldikai forrásmunkák, 1561-1932. Bp., 1932.
5. Baán Kálmán: Vas vármegye 1554. évi nemesi összeírása. Birtokos és egytelkes nemesek. Veszprém, 1940. (Klny. a Családtörténeti Szemlébõl.)
6. Balogh Gyula: Vasvármegye nemes családjai. Szombathely, 1894. 2. kiad. Szombathely, 1901.
7. Gerõ József: A királyi könyvek. Az I. Ferenc József és IV. Károly által 1867-tõl 1918-ig adományozott nemességek, fõnemességek, elõnevek és címerek jegyzéke. Bp., 1940.
8. Gerõ József: A M. Kir. Belügyminiszter által igazolt nemesek, 1867-1937. Bp., 1938.
9. Gudenus János József: A magyarországi fõnemesség XX. századi geneaológiája.
1. köt., A-J. H.n., 1990.
2. köt., K-O. Bp., 1993.
10. Horváth Sándor: A M. Kir. Országos Levéltárnak az 1886-1907. években bemutatott czímeres nemeslevelek jegyzéke. Bp., 1908.
11. Illéssy János-Pettkó Béla: Királyi könyvek jegyzéke. Bp., 1895.
12. Kempelen Béla: Családkönyv. 1. Nemes családok. Polgárcsaládok. Bp., 1940.
13. Kempelen Béla: Magyar fõrangú családok. Bp., 1931.
14. Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1-10. köt. Bp., 1911-1931.
15. Kempelen Béla: Magyar nemesi családkönyv. 1. köt. Bp., 1927-1928.
16. Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel… 1-13. köt. Pest-Bp., 1857-1868.
17. Nemesi évkönyv. Szerk. királydaróczi Daróczy Zoltán.
1. köt., 1923. Bp., 1923.
2. köt., 1924. Bp., 1924.
3-4. köt., 1927. Bp., 1927.
5-6. köt., 1929. Bp., 1929.
7-12. köt., 1929-1934. Bp., 1934.
13. köt., 1935. Bp., 1935.
Folytatása 1969-tõl Luzernben, Adeliges Jahrbuch címmel jelenik meg.
18. Palatinus József: Vas vármegye nemes családok története A-C. Szombathely, 1911.
19. Schneider Miklós: Nemes családok története. I. köt. 1-11. füz. Székesfehérvár-Szombathely, 1937-1944.
20. Schneider Miklós: Vas vármegye 1658. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1943.
21. Schneider Miklós: Vas vármegye 1696. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1943.
22. Schneider Miklós: Vas vármegye 1717. évi nemességvizsgálata. Szombathely, 1939.
23. Schneider Miklós: Vas vármegye 1726/27. évi nemességvizsgálata. Szombathely, 1940.
24. Schneider Miklós: Vas vármegye 1754. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1939.
25. Schneider Miklós: Vas vármegye 1835. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1937.
26. Schneider Miklós: Vas vármegye kétségtelen nemesei 1733-ban. Szombathely, 1940.
27. Schneider Miklós: Vas vármegye nemesi összeírásai. I. köt., 1-5. füz. Szombathely, 1941-1942.
28. Siebmacher’s, J.: Wappenbuch. Nürnberg, 1893.
29. Vasvármegye. Balogh Gyula et al. Bp., 1898. (Magyarország vármegyéi és városai; 3.) Reprint. Bp., 1989.
30. Turul. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye. Bp., 1883-tól.
Név- és tárgymutató a Turul 1883-1892. évfolyamaihoz. Bp., 1893.
Név- és tárgymutató a Turul 1893-1936. évfolyamaihoz. Bp., 1940.
31. Magyar Családtörténeti Szemle. Bp., 1935-1944.
32. Nagy Iván: Családtörténeti Értesítõ. Bp., 1899-1901.