Segédletek dokumentumelemzéshez

2020.12.10.
A történelem tanítása nehezen képzelhető el anélkül, hogy ne ismertetnénk meg a tanulókat minél korábban azokkal a forrásokkal, amelyek segíthetik a történelem megértését, a történelmi eseményekről, életünk eseményeiről, vagy akár a történelemről való gondolkodást.

 

A forráselemzés (dokumentumelemzés) lépéseinek megtanítása és rendszeres alkalmazása a történelem oktatásakor elengedhetetlen. Az elsődleges források vizsgálata azonban ma már nemcsak az írott dokumentumok vizsgálatát jelenti: a digitális tartalmak exponenciális növekedésével a tanórákon is vizsgálhatóvá válnak olyan adathordozók, amelyek korábban egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan voltak használhatók. Így bevonható az oktatásba a különféle hang- és filmarchívumok, fotógyűjtemények, térképtárak digitalizált anyaga vagy akár digitalizált levéltári dokumentumok is. 

A levéltár jelen segédlettel nemcsak az elemezhető dokumentumokhoz való hozzáférést tudja biztosítani, de segítséget kíván nyújtani egy általános sémára felépített segédlettel is, amely különböző életkorú tanulók igényeit, ismeretszintjét is figyelembe veszi. Az elsődleges források önálló feldolgozásának megtanításával, gyakoroltatásával fejleszthető a tanulók kritikai gondolkodása, képessé válnak az adott dokumentum kontextusbeli megértésére. A munkalapok segítségével az alábbi dokumentumtípusok elemzése tanítható meg, gyakoroltatható:

  1. fénykép
  2. írásos dokumentum
  3. tárgy
  4. plakát
  5. térkép
  6. karikatúra
  7. filmfelvétel
  8. hangfelvétel
  9. műtárgy

A kilenc témakör mindegyike A és B változatban szerkesztett dokumentumelemzési menetet tartalmaz. Az A változat a (7)9-12 éves korosztály számára, a B változat a 13+ éves korosztály számára ajánl strukturált sémát addig, amíg készség szinten nem rögzülnek az elemzés egyes fázisai. A dokumentumelemzések gondolatmenetét célszerű minden esetben következetesen betartani, és lehetőség szerint minél többet szóban vagy akár írásban is gyakorolni.

 

 

A munkalapok angol nyelvű eredetije megtalálható a NARA (National Archives and Records Administration, USA) honlapján: https://www.archives.gov/education/lessons/worksheets

A feladatlapok szabadon felhasználhatók. 

Fordítás: Hecker Henrietta segédlevéltáros

Fotó: Pixabay

 

 

Utolsó frissítés:

2020.12.10.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges