Szabolcs vármegye címeres pecsétje, 1836

Sorozati szám:  19.
Szerző:  Szerk. Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye:  Nyíregyháza
Megjelenés éve:  2000
Oldalszám:  [14] t.
Ár:  elfogyott
Tartalom:
Szabolcs vármegye iratainak hitelesítésére a 18. század elejéig az alispán magánpecsétjét és a szolgabíráknál lévő, a járásokat szimbolizáló címerképes pecsétet használtak. 1714-ben III. Károly a járási pecsétek egyesítésével létrehozott, latin köriratos, négy osztatú címeres megyei nagypecsétet adományozott Szabolcsnak. A reformkorban ezt újította meg magyar körirattal a kötetben a pecséthasználat történetét röviden vázoló tanulmánnyal megjelenő, V. Ferdinánd által kiadott privilégiumlevél.