„Nem szabad őket lenézni"

Sorozati szám:  45.
Alcím, egyéb címadat:  A cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években
Szerző:  Vál., jegyzetekkel ellátta és a bev. írta Nagy Pál ; szerk. Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye:  Nyíregyháza
Megjelenés éve:  2015
Oldalszám:  367 p.
Ár:  bruttó 3500 Ft /db
Tartalom:

A kötet, amely a 2010-ben kiadott „Ugyanolyanok, mint mindenki más ember” című forrásválogatás folytatása, az 1950-es években Szabolcs-Szatmár megyében élt romák életéről nyújt körképet. A bevezető tanulmányban Nagy Pál vázolja a kort és elemzi az országosan is egyedinek számító dokumentumok sajátosságait.

A forrásközlés első fejezetében járásonként alfabetikus sorrendben olvashatóak az 1957. és 1959. évi megyei felmérés során készült községi jelentések, valamint az 1957. évi megyei felmérés során „a falu lakosságához hasonló életmódot folytató” kategóriába sorolt cigány családokról készült feljegyzések.

A második fejezetbe a Nagykállói Járási Tanács 1959. június 26-i VB ülésének  jegyzőkönyvi kivonata,  valamint a Nyíregyháza Városi Tanács VB elnökének a Megyei Tanács VB elnökéhez megküldött 1959. június 30-i jelentése került, mindkettő alapos ismertetést nyújt a cigányság helyzetéről. A korabeli kérdőív adatait a szerző áttekinthető táblázatos formában adja közre.

A könyv megjelentetését az NKA támogatta.