Mándok

Összeírások:

 • Az összeírás községenként haladva földesurak szerint csoportosítja a jobbágyokat

 IV. A. 1. Fasc. 9. No. 16. 1588.

 • Szabolcs vármegye portális összeírása. A porták számát járásonként összesítették.

IV. A. 1. Fasc. 28. No. 8. 1610.

 • Szabolcs megye dicalis összeírása (1618.)

IV. A. 1. Fasc. 41. No. 25. 1623.

 • Az összeírás két részből áll. Az első rész: Series Portatum Processus Kis Vardaiensis, Series Taxatorum Nobilium, Series Dominorum Magnatum et Nobiliam Processus Kys Vardaiensis. A második rész: Szöveges feljegyzések. 

IV. A. 1. Fasc. 100. No. 60. 1682.

 • Josa Miklós szabolcsi alispán Caraffa generális rendeletére a falvak fogatait járásonként csoportosítva forspontra írja össze.

IV. A. 1. Fasc. 104. No. 45. 1686.

 

Urbárium:

 • Szabolcs vármegyei községek urbáriumainak összesítője 1773-1775.

IV. A. 1. g. 1381. kötet

 

Térképek:

 • Úrbéri térkép XV. 1. T. 18. (1800.)
 • Mándok város határán elkülönözött úrbéri állományainak és tagosított majorsági birtokoknak átnézeti térképe XV. 1. T. 164. (1859.)
 • Mándok és Csap úttávolságokat mutató térképe XV. 1. T. 255. (1901-1902.)
 • Mándok és Csap katonai térképe XV. 1. T. 356. (1913.)
 • Mándok és Csap XV. 1. T. 530. (1901.)

 

Mándok Nagyközség iratai V. B. 157.

 • Feudális kor iratai V. B. 157. a. (Tanúvallatási jegyzőkönyv, 1781.)
  • Önkormányzat iratai V. B. 157. b. (1911-1944.)
  • Közigazgatás iratai V. B. 157. c. (1859-1950.)
   • Úrbéri táblázat V.B. 157. 6. köt. (1859.)

 

VI. 181. Nyíregyházi Állami Földmérési Felügyelőség iratai /Mándok/

 • VI. 181. Mándok 74. d. Egyénenkénti kimutatás az országos Földbirtokrendező Bizottság ítéletei alapján Mándok község határában lévő földterületek kiosztásáról.
 • Térkép Mándok nagyközségről VI. 181. Mándok nagyközség 9/II.

 

Mándok és Vidéke hitelszövetkezet iratai XI. 243. (Pénztári könyvek 1942-1950.)

 • Jegyzőkönyv 1912-16. XI. 243. 1. köt.

 

Mándoki Községi Nemzeti Bizottság irati XVII. 28. (1945-1946.)

 

Mándoki Községi Földigénylő Bizottság iratai XVII. 544. (1945.)

 

Mándoki Községi Tanács iratai XXIII. 791.

 • Tanácsülési jegyzőkönyvek XXIII. 791. a. (1950-1970.)
  • Tanácsülési jegyzőkönyv 1952., XXIII. 791/a
 • Végrehajtó Bizottsági jegyzőkönyvek XXIII. 791. b. (1950-1965.)
 • Állandó Bizottsági jegyzőkönyvek XXIII. 791. c. (1951-1955.)

 

Mándoki Községi Begyűjtési Megbízott iratai XXIV. 903. (1952-1956.)

 

Mándoki Fa és Vastömegcikk Ipari Szövetkezet iratai XXX. 11. (1953-1993.)

 

Mándoki Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai XXX. 290.

 • 71. Éves Évforduló Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai XXX. 290. a.
 • Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai XXX. 290. b.
 • Új Föld Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai XXX. 290. c.

 

Egyházi (keresztelési, házassági, halotti) anyakönyvek:

 • Mándok Református anyakönyv 1828-1895.
 • Mándok Római katolikus anyakönyv 1828-1895.

 

Irodalom jegyzék:

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára II. kötet. Pest, 1851. 65. oldal

Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai: Szabolcs vármegye. Országos Monografia Társaság, Budapest, 1908. 41., 517. oldal

Dr. Fábián Lajos, Dr. Mező András, Dr. Kovacsiscs József (szerk. biz. elnöke: Klinger András): Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2000. 156. oldal