PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2020.04.24.
A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület, valamint a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének Történettudományi Intézeti Tanszéke helytörténeti pályázatot hirdet „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és történelmi vármegyéi (Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung) múltjának történetéből” címmel.

Kiemelt témajavaslataink:

 

 • Hogyan élték meg a családom tagjai, rokonaim, ismerőseim, településem a trianoni békeszerződést és következményeit.
 • Természeti csapások hatása a kisközösségek életére (járványokjégverés, aszály, 1970. évi árvíz).
 • Emlékek (visszaemlékezések, fotók, helyi újságcikkek) az 1990-es első szabad választásról.
 • Településemen elesett világháborús katonák emlékhelyének, sírjának története.
 • Kultúrtörténet, kulturális, szabadidős és karitatív tevékenységet folytató egyesületek, társaságok és intézmények (könyvtárak, mozik) története településemen.

 

 

Javasolt egyéb témáink:

 

 • Gyülekezettörténet a 20. század első felében.
 • Üzemek, téeszek, vállalkozások története.
 • A megyénk jeles személyiségei.
 • Emlékképek családom, településem életéből – fényképek, képeslapok, régi újságok, személyes iratok és oral history alapján.
 • Családtörténet a 20. században – visszaemlékezések.
 •  Személyes emlékeim a 100 éve született Béres Józsefről.

 

Szívesen fogadjuk a határon túlról érkező pályaműveket is.

 

Pályázni 10–30 oldal terjedelmű, géppel írt (A/4-es lap, 1,5 sortáv, Times New Roman 12-es betűnagyság), még nem publikált dolgozattal lehet. A pályaműnek tartalmaznia kell a felhasznált irodalmat és a források lelőhelyét.

 

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét arra, hogy csak a kiírásnak tartalmi és alaki szempontból is megfelelő dolgozatokat fogadunk el! Kérjük a pályamunkán feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségét (levelezési cím, e-mail, telefon).

 

Pályadíjak:

 

1. díj: 35 000 Ft

2. díj: 30 000 Ft

3. díj: 25 000 Ft

 

A pályaműveket 2020. augusztus 28-ig postán, illetve lehetőség szerint elektronikus úton is kérjük eljuttatni a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárába (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. sz., e-mail: szszbml@mnl.gov.hu). Bővebb információ Kocsis György levéltári könyvtárostól kérhető a 42/414-313-as telefonszámon vagy e-mailben (kocsis.gyorgy@mnl.gov.hu)

 

A fenti címre elektronikus formában megküldött pályamunkákat honlapunkon a szerző engedélyével közzétesszük, ezért kérjük, hogy csatolja e-mailjéhez a megjelentetéshez való hozzájáruló nyilatkozatát.

 

A pályázatok értékelése és az ünnepélyes díjkiosztás 2020. szeptember 24-én, a XXVII. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napokon lesz.

 

 

Nyíregyháza, 2020. 04. 23.

 

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

 

A hír nyitóképén Szabó Sándor szobrászművész Trianon emlékére készített szobra látható, amelyet Tiszalökön a Közparkban 2011. augusztus 20-án avattak fel.

Utolsó frissítés:

2020.04.24.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges