Kutass Online 5. – Szatmár vármegye

2021.02.09.
Szatmár vármegye iratanyaga levéltárunk egyik törzsanyagát képezi. Napjainkban a történeti Szatmár vármegye túlnyomó része határainkon túl helyezkedik el, viszont múltja a régió és az egész ország múltjának elválaszthatatlan része. Ebben a bejegyzésünkben a levéltárunkban található, Szatmár vármegyére vonatkozó levéltári forrásokat és a nálunk zajló, ezekkel kapcsolatos történettudományi kutatómunkák eredményeiként napvilágot látott önálló köteteket és tanulmányokat szeretnénk kutatásra ajánlani.

Adatbázisok, online forrásválogatások:

Segédletek

Levéltár-pedagógiai játék

 

Forráskiadványok, forrásismertetések:

 

Tanulmányok, kötetek:

Oktatás-és kultúrtörténet:

 

Nemzetiségek, demográfia:

 

Gazdaság-és társadalomtörténet:

 

 

Igazgatás-és politikatörténet:

 

 

Helytörténet, történeti földrajz:

 

 

Levéltártörténet:

 

Hungaricana portálon elérhető kiadványok:

 

Thesaurus Solemnis, Balogh István köszöntése [Szerk.: Kujbusné Mecsei Éva] Hajú-Bihar Megyei Levéltár és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, Debrecen – Nyíregyháza 2002. című kötetben szereplő tanulmányok:

 

  • Németh Péter: Szatmár vára 43-51.
  • Kiss András: Debrecen és Kolozsvár közötti szálak a XVI. század második felében 69-81.
  • Fazekas Rózsa: A „triumvirek”: Károlyi György, Széchenyi István és Wesselényi Miklós barátsága 163-181.
  • Pók Judit: A szatmári Tarpa és a beregi Dobos helységek cseréje az 1836. évi XXIX. törvénycikk alapján 181-201.
  • László Géza: Szatmár vármegye önkormányzata 1848–49-ben 255-281.

 

Levéltárunkban található, Szatmár vármegyére vonatkozó fondok:

IV. Megyei törvényhatóságok, szabad királyi városok és törvényhatósági jogú városok

IV. Szatmár vármegye

 1920-ig Szatmár vármegye, 1920-1924 között Csonka-Szatmár vármegye, 1924-1939 között Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék, 1940-1945 között Szatmár vármegye, 1945-1950 Szatmár-Bereg vármegye

Az 1848-ig terjedő korszak

501 Szatmár Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai 1451-1848

 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1593-1848

 b) Közgyűlési iratok 1606-1838

 c) Helytartótanácsi rendeletek 1782-1835

 d) Országgyűlési iratok 1451-1844

 e) Nemességi iratok 1720-1848

 f) Nemesi felkelés iratai 1797-1809

 g) Betáblázási jegyzőkönyvek 1833-1842

 i) Országos összeírás 1827-1827

 j) Közgyűlési iratok segédkönyvei 1514-1839

502 Szatmár vármegye II. József kori iratai 1787-1789

503 Szatmár vármegye első alispánjának iratai 1797-1848

504 Szatmár vármegye másodalispánjának iratai 1817-1847

505 Szatmár Vármegye Árvaszékének iratai 1800-1849

506 Szatmár vármegye adószedőjének iratai 1660-1849

507 Szatmár vármegye számvevőjének iratai 1787-1844

508 Szatmár vármegye Nemesi Törvényszékének iratai 1645-1848

509 A Szamosközi járás főszolgabírájának iratai 1829-1850

551 Szatmár vármegye szabadságharc kori iratainak gyűjteménye 1848-1849

552 Szatmár vármegyei zsidók összeírása 1848-1848

A neoabszolutizmus korszaka

601 Szatmár Vármegye Császári Királyi Megyehatóságának iratai 1850-1859

602 Szatmár Vármegye Császári Királyi Törvényszékének iratai 1850-1859

603 Csengeri járás császári királyi szolgabírájának iratai 1850-1853

604 Fehérgyarmati járás császári királyi szolgabírájának iratai 1850-1860

605 Mátészalkai járás császári királyi szolgabírájának iratai 1850-1860

606 Csengeri Császári Királyi Járásbíróság iratai 1850-1858

607 Fehérgyarmati Császári Királyi Járásbíróság iratai 1850-1860

608 Mátészalkai Császári Királyi Járásbíróság iratai 1851-1860

611 Szatmár Vármegye Bizottmányi Gyűlésének iratai 1860-1861

651 Szatmár Vármegye Közgyűlési Választmányának iratai 1866-1871

 a) Jegyzőkönyvek 1867-1871

 b) Iratok 1866-1871

A provizórium és a kiegyezés korszaka

701 Szatmár vármegye főispáni helytartójának iratai 1862-1864

702 Szatmár vármegye alispánjának iratai 1860-1871

703 Szatmár Vármegye Alispáni Törvényszékének iratai 1862-1872

704 Szatmár Vármegye Árvabizottmányának iratai 1857-1865

705 Szatmár Vármegye Árvaszékének iratai 1860-1872

706 Csengeri járás főszolgabírájának iratai 1862-1871

707 Fehérgyarmati járás főszolgabírájának iratai 1862-1871

708 Mátészalkai járás főszolgabírájának iratai 1861-1870

Az 1872-től 1950-ig terjedő korszak

751 Szatmár, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e., SzatmárBereg vármegyék és Szatmárnémeti törvényhatósági jogú város főispánjának iratai 1872-1950

 a) Elnöki iratok 1944-1949

 b) Igazgatási iratok 1872-1950

 c) Közellátási kormánybiztosi iratok 1945-1949

752 Szatmár, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e., SzatmárBereg Vármegyék Törvényhatósági Bizottsági Közgyűlésének iratai 1872-1949

753 Szatmár, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. Vármegyék Központi Választmányának iratai 1872-1937

754 Szatmár, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e., SzatmárBereg Vármegyék Törvényhatósági Közigazgatási Bizottságának iratai 1879-1949

755 Szatmár, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e., SzatmárBereg Vármegyék Közigazgatási Bizottságának iratai 1881-1949

 a) Adófelszólamlási Albizottság iratai 1884-1886

 b) Gazdasági Albizottság iratai 1949-1949

 c) Erdészeti Albizottság iratai 1881-1884

757 Szatmár, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e., SzatmárBereg megye alispánjának iratai 1872-1950

 a) Elnöki iratok 1946-1950

 b) Igazgatási iratok 1872-1950

 c) Gyűjtemények 1945-1950

758 Szatmár-Bereg vármegye állatorvosának iratai 1949-1949

759 Szatmár, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e., SzatmárBereg Vármegyék Árvaszékének iratai 1872-1950

760 Szatmár vármegye tisztifőügyészének iratai 1909-1919

761 Szatmár-Bereg vármegye tisztifőorvosának iratai 1945-1950

762 Csengeri járás főszolgabírájának iratai 1875-1944

763 Csengeri járás főjegyzőjének iratai 1945-1949

764 Fehérgyarmati járás főszolgabírájának iratai 1872-1944

765 Fehérgyarmati járás főjegyzőjének iratai 1945-1950

766 Mátészalkai járás főszolgabírájának iratai 1872-1944

767 Mátészalkai járás főjegyzőjének iratai 1945-1950

768 Szinyérváraljai járás főszolgabírájának iratai 1872-1908

769 Vásárosnaményi járás főszolgabírájának iratai 1923-1944

770 Vásárosnaményi járás főjegyzőjének iratai 1945-1949

771 Csengeri járás tisztiorvosának iratai 1950-1950

772 Fehérgyarmati járás tisztiorvosának iratai 1947-1949

773 Mátészalkai járás tisztiorvosának iratai 1945-1945

774 Vásárosnaményi járás állatorvosának iratai 1947-1947

781 Szatmár vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye 1825-1895

791 Szatmár vármegye Levéltárának iratai 1689-1947

Bereg vármegye levéltárának töredékei

801 Bereg vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 1920-1922

811 Bereg vármegye alispánjának iratai 1922-1922

813 Tiszaháti járás főszolgabírájának iratai 1908-1923

821 Bereg vármegye közigazgatási kormánybiztosának iratai 1944-1945

Kővárvidék levéltárnak töredékei

851 Kővár Vidék Nemesi Közgyűlésének iratai 1823-1843

901 Nagysomkúti Járás Császári Királyi Törvényszékének iratai 1850-1856

902 Nagysomkúti járás főszolgabírájának iratai 1865-1865

951 Kővár Vidék Bizottmányi Közgyűlésének iratai 1867-1876

952 Kővár Vidék Központi Választmányának iratai 1865-1876

953 Kővár Vidék Törvényszékének iratai 1860-1861

954 Kővár Vidék Levéltárának iratai 1861-1876

1001 Kővár vidék főkapitányának iratai 1863-1866

1002 Kővár vidék alkapitányának iratai 1862-1866

1003 Kővár Vidék Törvényszékének iratai 1862-1866

1004 Kővár Vidék Házipénztárának iratai 1862-1866

1051 Kővár vidék főkapitányának iratai 1867-1876

1052 Kővár vidék alkapitányának iratai 1867-1876

1053 Kővár Vidék Törvényszékének iratai 1861-1871

1054 Kővár Vidék Házipénztárának iratai 1867-1872

1055 Kővár Vidék Árvaszékének iratai 1874-1876

Ugocsa vármegye levéltárának töredékei

1101 Ugocsa vármegye főispánjának iratai 1919-1920

1102 Ugocsa vármegye alispánjának iratai 1910-1919

1103 Tiszáninneni járás főszolgabírájának iratai 1913-1913

Ung vármegye levéltárának töredékei

1201 Ung Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 1919-1923

1202 Ung vármegye főispánjának iratai 1920-1920

1203 Ung Vármegye Központi Választmányának iratai 1920-1923

1204 Ung vármegye alispánjának iratai 1920-1923

Összeállította: Garas Norbert

Utolsó frissítés:

2021.02.11.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges