Kutass Online 2.

2020.04.28.
Tematikus ajánlónk második részében azokra az 1940-es években bekövetkezett kényszerű népességmozgásokra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, amelyek súlyosan érintették Szabolcs, Szatmár és Bereg megyéket is.

Kényszerű népességmozgások 1944 és 1948 között

A 20. században több alkalommal is sor került olyan irányított és szervezett népességmozgásokra (népmozgatásokra), amelyek keretében nagy létszámú tömegeket előre elhatározott céllal áttelepítettek egy másik területre, több százezer embert hurcoltak el munkatáborokba vagy egy adott népcsoport tudatos elpusztítását hajtották végre. 1944 és 1948 között Magyarországon több alkalommal is történtek hasonló népmozgatások. Ilyen a hazai zsidóság deportálása, a málenkij robotra való elhurcolás, a csehszlovák-magyar lakosságcsere és a svábok kitelepítése, amelyek megyénket is érintették. Második ajánlatunk a holokauszt, a málenkij robot és a csehszlovák-magyar lakosságcsere kutatásához nyújt segítséget kiadványaink összegyűjtésével.

Szlovák nyelvű toborzóplakát 1946-ból. (HU-MNL-SZSZBML-V.77.c. I/5. 1946.)

 

Online adatbázisok és forrásválogatások:

Holokauszt:

Málenkij robotra elhurcolás:

 

Forráskiadványok:

Holokauszt:

Málenkij robotra elhurcolás:

 

Tanulmányok:

Málenkij robotra elhurcolás:

Áttelepítés:

 

A Hungaricana portálon elérhető kiadványaink:

Tanulmányok Kárpátalja, Erdély és a Felvidék múltjából. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok 8. Nyíregyháza, 1999.

  • Bukovszky László: A nyíregyháza CSÁB területi hivatala és iratanyaga. 129-141. o.
  • Gajdos, Majdan – Szjuszko, Ivan – Vovkanics, Ivan: Lakosságcsere Csehszlovákia és Szovjetunió között a háború utáni években. 145-154. o.
  • Vovkanics, Ivan – Sutaj, Stefan: A csehszlovák állam politikája a magyar kisebbséggel szemben (1944–1948). 155-172. o.

 

Dokumentumfilm:

Málenkij robot:

Összeállította: Szemán László

Utolsó frissítés:

2020.04.28.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges