Helytörténeti pályázat - 2017

2017.07.21.
Pályázat: „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és történelmi vármegyéi (Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung) múltjának történetéből”

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület, valamint a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének Történettudományi Intézeti Tanszéke helytörténeti pályázatot hirdet „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és történelmi vármegyéi (Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung) múltjának történetéből” címmel.

 

Javasolt témáink:

1. Személyes és családi emlékek az 1947-es magyar-csehszlovák lakosságcseréről.

2. A protestáns egyházak története a reformáció 500. évfordulójára emlékezve.

3. Falusi, városi iskolák, egyházközségek, kulturális, szabadidős és karitatív tevékenységet folytató egyesületek, társaságok és intézmények (könyvtárak, mozik), valamint üzemek, téeszek története, továbbá jeles személyek életrajza.

4. Emlékképek családom, településem életéből – fényképek, képeslapok, régi újságok, személyes iratok és emlékek alapján.

5. Az első és második világháború hatása településem életére (emberi és anyagi veszteségek) – fotók, naplók, levelek és a hozzájuk fűződő emlékek alapján.

6. Családom sorsa az 1940-es, ’50-es, ’60-as években – visszaemlékezések.

7. A rendszerváltás hatása a családom, településem életére.

8. Az anyagi és szellemi kultúra változása az 1867-es kiegyezés hatására, különös tekintettel az építészeti emlékekre.

9. Kállay Miklós (1887–1967) megyénkkel kapcsolatos tevékenysége.

 

Szívesen fogadjuk a határon túlról érkező pályaműveket is.

 

Pályázni 10–30 oldal terjedelmű, géppel írt (A/4-es lap, 1,5 sortáv, Times New Roman 12-es betűnagyság), nyomtatásban meg nem jelent dolgozattal lehet. A pályaműnek tartalmaznia kell a felhasznált irodalmat és a források lelőhelyét.

 

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét arra, hogy csak a kiírásnak tartalmi és alaki szempontból is megfelelő dolgozatokat fogadunk el! Kérjük a pályamunkán feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségét (levelezési cím, e-mail, telefon).

 

Pályadíjak:

1. díj: 35 000 Ft

2. díj: 30 000 Ft

3. díj: 25 000 Ft

 

A pályaműveket 2017. szeptember 1-ig postán, illetve lehetőség szerint elektronikus úton is kérjük eljuttatni a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárába (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. sz., e-mail: szszbml@mnl.gov.hu vagy kocsis.gyorgy@mnl.gov.hu). Bővebb információ Kocsis György levéltári könyvtárostól kérhető a 42/414-313-as telefonszámon vagy e-mailben.

 

A fenti címre elektronikus formában megküldött pályamunkákat honlapunkon a szerző engedélyével (www.szabarchiv.hu) közzétesszük.

 

A pályázatok értékelése és az ünnepélyes díjkiosztás 2017. szeptember 28-án, a XXIV. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napokon lesz.

Utolsó frissítés:

2017.07.21.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges