Ajánló bibliográfia az 1848–1849-es forradalomról és szabadságharcról

2023.03.14.
Ajánljuk szíves figyelmükbe az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érintő írásaival kapcsolatos ajánló bibliográfiát. A bibliográfia célja, hogy önálló kötetek, könyvrészletek, tanulmányok és cikkek segítségével képet adjon azokról a levéltárunkban fellelhető könyvtári és elektronikus dokumentumokról, amelyek hozzájárulhatnak az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érintő eseményeinek és résztvevőinek megismerésére.

Az anyaggyűjtés lezárásának időpontja: 2023. március 14.

 

Önálló kötetek     

                                        

ÁGOSTON Sándor: A hazáért és a szabadságért - előre! Bűdiek és szentmihályiak a dicsőséges 1848–49-es szabadságharcban. Vasvári Pál őrnagy parancsnoksága alatt a Rákóczi szabadcsapatban harcoltak. Dévaványa, 2009, [Magánkiad.], 312 p. 

 

BENE János [et al.] (szerk.): „De víg élet, s mily gyöngy élet ... a honvédélet”. Mihálka Endre, Borcsik Salamon, Thóbiás Dani emlékiratai 1848–49-ből. Nyíregyháza, 2002, Periférián Alapítvány, 208 p.

 

BENE János: A nemzetőrség és a honvédség szervezése a kisvárdai járásban 1848–49-ben. Kisvárda, 1990, Rétközi Múzeum, 95 p.

 

BENE János (szerk.): Szabolcsi honvédek aranykönyve, 1848–49. Nyíregyháza, 2013, Jósa András Múzeum, 278 p.

 

BENE János (szerk.): Szabolcsi honvédek a szabadságharcban, 1848–1849. Nyíregyháza, 1998, Jósa Múzeum, 200 p.

 

BORCSIK Salamon: Nagykállótól Komáromig. Egy 48-as szabolcsi Honvéd naplója. Nyíregyháza, 1956, Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség, 25 p.

 

BUCZKÓ József: Újfehértóiak az 1848–49-es szabadságharcban. Újfehértó, 1998, Önkormányzat, 28 p. 

 

ERDEY Levente: Múltunkból. Az 1848–49-es szabadságharc eseményei. Szerk. Görbedi Miklós. Tiszalök, 1999, Önkormányzat, 41 p.

 

FORRAI Ibolya – ÁRVA Judit (szöveget gond.): „Naplójegyzetei Krasznay Péter kemecsei lakosnak...”. Visszaemlékezések, 1830–1861. Budapest, 1998, Néprajzi Múzeum, 223 p.

 

GALAMBOS Sándor (vál., szerk.): 1848–1849-es szabadságharcunk német szemmel. (Válogatás Iserhlon korabeli újságaiból). Nyíregyháza, 2001. 151 p. (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai, II. Közlemények, 25.)

 

KEDVES Gyula: Szabolcs a hazáért. A 48. honvéd zászlóalj története az 1848–49-es szabadságharcban. Budapest, 2002, Heraldika, 301 p.

 

KUJBUSNÉ MECSEI Éva – TAKÁCS Péter (szerk.): Krasznay Péter naplójegyzetei, 1861–1916. Nyíregyháza, 2010. 431 p. (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai, II. Közlemények, 38.)

 

LÁSZLÓ Géza (vál., szerk.): Szabolcs vármegye 1848–1849-ben. Források. Nyíregyháza, 2000, 591 p. (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai, II. Közlemények, 22.)

 

LEHOCZKY Tivadar: Bereg megye és a munkácsi vár 1848–49-ben. Munkács, 1899, Kroó K., 191. p.

 

MOLNÁR Ferenc: A Munkácsi Egyházmegye 1848–1849-ben. Tanulmányok és kronológia. Nyíregyháza, 2014, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 220 p.

 

PAPP D. Tibor (szerk.): Élő emlékek. 1848–49-es szabadságharc Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei emlékeiből. Nyíregyháza, 1998, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, 32 p.

 

PÉNTEK László: Vasvári Pál. Bölcsőtől a csatatérig. Nyírvasvári, 2009, Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület, 225 p.

 

SOLYMOSI József: Forradalom és szabadságharc Északkelet-Magyarországon 1848–1849-ben. Budapest, 2013, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 175 p.

 

TAKÁCS Péter (szerk.): Forradalom és szabadságharc a Felső-Tisza vidékén. Nyíregyháza, 1998, Periférián Alapítvány, 138 p. 

 

TÓTH Sándor: "Koszorút a hősnek sírhalmára". Tanulmányok 1848/49–1998/99. Nyíregyháza, 1998, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, 32 p. 

 

TÓTH Sándor (sajtó alá rend.): Nagy idők apró történetei, 1848–1849. Irodalmi visszaemlékezések a forradalom és szabadságharc eseményeire, személyiségeire. Nyíregyháza, 2008, Nyíri Honvéd Egyesület, 288 p.

 

TÓTH Sándor: Nyíregyháza városa az 1848–49-es forradalom és szabadságharc időszakában. Nyíregyháza, 1998, Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubja, 109 p.

 

TÓTH Sándor: Rakovszky Sámuel 1848–49-es honvédezredes emlékezete. Gávavencsellő, 2002, Önkormányzat, 78 p.

 

Könyvrészletek, tanulmányok, cikkek

 

AGÁRDY Sándor: Tornyospálca az 1848–49-es események tükrében. In uő: Suhogó idő. Emlékek, adatok, dokumentumok Tornyospálca község múltjából. Tornyospálca, 2003, Szerző, 55–64. p.

 

BAGOSSY Bertalan – DOMAHIDY István: Szatmár vármegye története. A szabadságharc és a kiegyezés. In Borovszky Samu szerk.: Szatmár vármegye. Budapest, 1908, Országos Monográfia Társaság, 517–530. p.

 

BENE János: Csenger 1848-tól 1950-ig. In Istvánovits Eszter szerk.: Csenger 800 éves. Helytörténeti monográfia. Csenger, 2019, Önkormányzat, 395–413. p.  (1848–1849-ig)

 

BENE János: Kossuth Lajos és Szabolcs vármegye levelezése 1848–1849-ben. In Kujbusné Mecsei Éva szerk.: Pro pátria. Tanulmányok. Nyíregyháza, 2004, 93–105. p. (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai, III. Tanulmányok, 12.)

 

BENE János: A máriapócsi zendülés 1848 tavaszán. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1998. 2 sz. 190–202. p.

 

BENE János: Nagyhalászi honvédek 1848–1849-ben. In Csonka Ottó – Istvánovits Eszter szerk.: Nagyhalász krónikája. Nagyhalász, 2013, Nagyhalász Város Képviselő-testülete, 187–192. p.

 

BENE János: Nyírbátori honvédek és nemzetőrök 1848–1849-ben. In Istvánovits Eszter szerk.: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 55. Nyíregyháza, 2013, 293–302. p.

 

BENE János: Nyírbogdány 1848–1920 között. In Sallai József szerk.: A 800 éves Nyírbogdány. Nyírbogdány, 2019, Nyírbogdány Község Önkormányzata, 97–105. p. (1848–1849-ig)

 

BENE János: Ófehértó 1848–1920 között. In Sallai József szerk.: Ófehértó évszázadai. Ófehértó, 2018, Ófehértó Község Önkormányzata, 87–123. p.

 

BONA Gábor: Az 1848/49-es honvédsereg Szabolcs megyei születésű tisztjei. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1998. 2 sz. 217–256. p. 

 

GALAMBOS Sándor: Böszörményi László, a „Kis-Kossuth”. Párhuzamok és kapcsolódási pontok. In Kujbusné Mecsei Éva szerk.: Pro patria. Tanulmányok. Nyíregyháza, 2004, 125–132. (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai, III. Tanulmányok, 12.)

 

GALAMBOS Sándor: „A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek”. (Egy német város lapjai a magyar szabadságharcról). In Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva szerk.: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, 14. Nyíregyháza, 2000, 75–80. p. 

 

KEDVES Gyula: Szabolcsi honvédek a szabadságharcban. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1998. 2. sz. 203–216. p. 

 

KOZMA Sándor: A szabadságharc és az önkényuralom. Szerk. Kuknyó János. Kemecse, 1997, Önkormányzat, 111–131. p.

 

KUJBUSNÉ MECSEI Éva: Benczúr Zsuzsánna emlékei a szabadságharc bukását követő évekről (1849–1854). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1999. 3. sz. 305–333. p. 

 

LÁCZAY Magdolna: A nemzetőrség szervezése Szabolcsban 1848 nyarán. Szabolcs-szatmári Szemle, 1977. 2. sz. 65–72. p. 

 

LÁSZLÓ Géza: A Felső-Magyarországi Védsereg 4. (szabolcsi) osztálya, 1849. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1999. 3. sz. 286–291. p. 

 

LÁSZLÓ Géza: Kossuth Lajos 1848–1849-es kiadatlan iratai a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban. In Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva – Jánosi Zoltán szerk.: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, 13. Nyíregyháza, 1999, 171–194. p.

 

LÁSZLÓ Géza: Osváth Pál 1848–1849-es hadnagy visszaemlékezése a 10. honvédzászlóaljra. Forrásközlés. Forrásközlés. In Henzsel Ágota szerk.: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, 15. Nyíregyháza, 2001, 241–270. p. 

 

LÁSZLÓ Géza: Szatmár vármegye önkormányzata 1848–1849-ben. In Kujbusné Mecsei Éva szerk.: Thesaurus Solemnis. Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt. Debrecen–Nyíregyháza, 2002, 255–280. p.

 

LEKLI Béla: 1848/49. In uő: Napkor. Egy nyírségi falu története. Budapest, 1993, Alfa, 157–170. p.

 

NAGY Ferenc: Árulót fogtak Ibrányban. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1999. 3. sz. 334–338. p. 

 

NAGY Ferenc: A forradalom és szabadságharc eseményei. In uő: Ibrány. Nyíregyháza, 2000, Ibrány Város Önkormányzata, 110–117. p.

 

NÉZŐ István: Kisvárda 1848–1849-ben. Honismeret, 1998. 2. sz. 11–13. p. 

 

NÉZŐ István: Kisvárda az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején. In uő: Előadások Kisvárda történelméről. Kisvárda, 2019, Örökségünk Kiadó, 41–86. p.

 

REISZIG Ede: Szabolcs vármegye története. A szabadságharctól a kiegyezésig. In Borovszky Samu szerk.: Szabolcs vármegye. Budapest, 1900, 482–491. p.

 

RESZLER Gábor: Emlékezés Irányi Dánielre. Szabolcs-szatmári Szemle, 1982. 4. sz. 95–96. p. 

 

RICZU Zoltán: Heilprin Mihály Nemzeti Őrdala. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1998. 2. sz. 257–259. p. 

 

SÍPOS Ferenc: Adalékok a 48. (Szabolcsi) zászlóalj történetéhez. In Henzsel Ágota, Kujbusné Mecsei Éva szerk.: Helytörténeti és családtörténeti kutatásaim. Írások Vállaj, Újfehértó és a Rákóczi-szabadságharc történetéről. Nyíregyháza, 2019, 245–287. p. (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai, III. Tanulmányok, 19.)

 

SÍPOS Ferenc: Adalékok a 48. zászlóalj történetéhez (Vállaji Sípos Ferenc katonai pályájának dokumentumai). In Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva szerk.: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, 14. Nyíregyháza, 2000, 51–61. p.

 

SÍPOS Ferenc: Egy lap 1848 történetéhez. Vállaji Sípos Ferenc visszaemlékezései (töredék). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1998. 2. sz. 267–273. p. 

 

TAKÁCS Péter: „…az én csekélységem is befolyást gyakorolt…” (Krasznay Péter visszaemlékezései 1848–1849-re. In Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva szerk.: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, 14. Nyíregyháza, 2000, 63–74. p.

 

TAKÁCS Péter: Kossuth és Szabolcs megye. In Kujbusné Mecsei Éva szerk.: Pro pátria. Tanulmányok. Nyíregyháza, 2004, 65–78. p. (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai, III. Tanulmányok, 12.)

 

TAKÁCS Péter: Szabolcs megye 1848/49-ben. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1998. 2. sz. 180–189. p.

 

TÓTH Sándor: Ki volt Nyíregyháza polgármestere az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszakában? Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1998. 2. sz. 260–266. p. 

 

VIRÁGH Ferenc: Szabolcsi tábornokok és törzstisztek az 1848–49-es szabadságharcban. Szabolcs-szatmári Szemle, 1985. 1. sz. 83–93. p. 

 

Összeállította: Kocsis György

 

Utolsó frissítés:

2024.04.03.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges