Megújult Petőfi 200-as virtuális kiállításunk

2024.03.11.

Továbbfejlesztettük a Somogy vármegye írásban és képekben Petőfi korában című virtuális kiállításunkat

 

 

A megújított, továbbfejlesztett virtuális kiállításunk keretében olyan, főleg a 19. első felében keletkezett forrásokat tettünk közzé, amelyek a nagyközönség számára korábban többnyire ismeretlenek voltak. Segítségükkel az érdeklődők betekintést nyerhetnek Somogy vármegye akkori társadalmi, gazdasági és kulturális helyzetébe. Kiemelt helyet kaptak az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc időszakának különféle irattípusai.

A kiállításra „belépő” 3D-szerű virtuális világban találja magát. A földrajzi keretet egy 1850-ben Somogy vármegyéről készült térkép másolata jelenti. A több mint háromszáz település mindegyike több-kevesebb írott forrással, adatbázissal, illusztrációval képviselteti magát. A térképen feltüntetett helység nevénél lehet bejutni az adott településre, ahol parkszerű környezetben áll az adott község vagy mezőváros bírójának stilizált háza. Az egyes helyiségekbe navigálva és az ott látható képekre kattintva egy rövid leírás jelenik meg az ottani témáról. (A települések, puszták stb. azonosítását egy névtér segíti.)

Többek között a községi pecsétek, egyes nemes családok címerei képeit, illetve azok leírásait, kastélyok, kúriák képeit és rövid ismertetőit jelenítettük meg. Noszlopy Antal és Berzsenyi Dániel verseit és egyéb írásait is közreadtuk. Kimerítő részletességgel szerepel Somogy vármegye 1843-as és 1846-os nemesi összeírása. A községbírói számadásokból egyelőre néhány településnél adunk ízelítőt. A korszak hegyközségi artikulusainak átiratai is a kiállítás részét képezik. Röviden Noszlopy Gáspár 1849-es kormánybiztos somogyi tevékenységét is ismertettük. Teljes kaposvári névsorral közöltük a vármegyeszékhely 1848-as adózóit. Egyelőre adatbázisként tettük közzé az 1848-as Somogy vármegyei választói névjegyzékeket, az 1848-as honvédösszeírásokat, az 1848-as nemzetőr-összeírásokat. Az 1828-as országos összeírásból a korabeli, illetve a későbbi járási székhelyek névsorait tettük közkinccsé. A határjárások állagból válogatott forrásokat mutattunk be. Az egyes témákhoz rövid bevezetők is készültek. A rendszer nyitott, bármikor bővíthető, illetve javítható. Az anyagot a jövőben főleg az írott források digitális másolataival tervezzük bővíteni.

A kiállítás hozzáférhető a https://mnl.gov.hu/mnl/sml/somogy_varmegye_irasban_es_kepekben_petofi_koraban

link segítségével honlapunkon a Menü/Segédletek, forrásközlések/Somogy vármegye írásban és képekben Petőfi korában aloldalon.

Munkánkat a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma 3 101 104 forinttal támogatta.

 

 

 

Récsei Balázs

Utolsó frissítés:

2024.04.03.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges