Megjelent a Forrásaink a reformációról. Dokumentumok az MNL Somogy Megyei Levéltárából c. kötetünk

2018.09.25.

 

A reformáció kezdetének 500. évfordulója kapcsán készített Somogy megyei forráskötet a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára életének egy nagyon nehéz, de jövőbe mutató időszakában született. A kutatások sajnos nem minden anyagrész tekintetében történhettek meg, hiszen levéltárunk a 2014–2017. közötti években építkezésen, ingatlanváltáson, költözésen ment keresztül. A kutatói és szerzői gárdában is változásokat éltünk meg.

A kötetben közölt 81 ügyirat összesen 106 dokumentumot jelent, amelyek a megye protestáns lakosainak és közösségeinek történetébe enged bepillantani a 18. századtól a 20. század végéig. A „válogatás” szempontjai meglehetősen esetlegesek voltak. Adta magát a Somogy Vármegye Nemesi Közgyűlése és Albizottsága iratai, Folyamodványok, kérelemlevelek nevű állaga, a Somogy Megyei Tanács V. B. egyházügyi titkárának iratai fond és a Somogy megye felekezeti anyakönyveinek (református) pozitív mikrofilm-másolatai fond. Emellett néhány saját készítésű lajstrom, raktári jegyzék, adatbázis, segédlet állt rendelkezésre.

A közölt iratok sokféleségében személyes történelem, közösségek története bontakozik ki, illetve sejlik fel. Bár megyénkbe a protestantizmus már a lutheri tézisek megjelenése utáni évtizedekben eljutott, a vármegyei iratanyag pusztulása miatt csak a 18. századtól rendelkezünk írott forrásokkal. A dokumentumok a 20. század végi rendszerváltoztatás idejéig visznek el bennünket. Az irattípusok nagyon változatosak. Az összeírások, kérvények, beadványok, határozatok, pedagógusok minősítési lapjai mellett a kötetben nagy hangsúllyal szerepelnek az anyakönyvekből származó helytörténeti részek, amelyek az adott közösség életéről tudósítanak.

A források átírásánál igyekeztünk a sorozatszerkesztői utasításoknak megfelelően eljárni! Ezzel is a sorozat egységes képét kívántuk megőrizni!

A kötet nyolc levéltári kolléga munkája, az iratok általuk elevenednek meg.

Eme kötettel adózik levéltárunk a reformáció kezdete 500. évfordulójának, egy olyan megye nevében, amely annyi kiváló személyt adott a magyarországi protestantizmus történetéhez.

 

A kötet elkészítésében közreműködött: Farkas Péter, Jakab Georgina, Kiss Norbert Péter, dr. Lesz Éva, Meiszterics Dorina, Polgár Tamás, Récsei Balázs, Sneff Marianna

A képeket digitalizálta: Fejes László és Szerelem Péter

A kiadványt szerkesztette: Récsei Balázs

 

Utolsó frissítés:

2018.10.11.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges