Intézményünkbe került egy dr. Molnár István volt főlevéltárnokról készített festmény

2022.09.23.

Becses festménnyel gazdagodott az MNL Somogy Megyei Levéltára

Intézményünkbe került egy dr. Molnár István volt főlevéltárnokról készített festmény

 

Dr. Molnár István 1913-ban kezdte meg munkáját Somogy Vármegye Levéltárában. A főlevéltárnoki pályázatra jelentkező 13 személy közül elődje, dr. Baranyai Béla javaslatára a vármegye vezetése őt választotta. Munkásságát számos szakmai siker kísérte. Levéltári működése során került a somogyi levéltárba a vármegye központi és járási közigazgatási szerveinek 19–20. századi iratanyaga is. Neki köszönhető az akkori kornak megfelelő levéltári infrastruktúra létrejötte a Rippl-Rónai téri levéltár épületben. Az 1930-as évek során soproni mintára megalkotott I. emeleti tölgyfaszekrényes, festett üvegablakokkal díszített levéltári raktárrész az intézmény 2016. januári kiköltözéséig jelentette számunkra a LEVÉLTÁRAT. A levéltár közművelődési rendezvényei során számos érdeklődő szippanthatta magába ezt a különös hangulatot. A dr. Molnár István főlevéltárnok tervei alapján és Stephaich Pál alispán hathatós támogatásával elkészült levéltári bútorzat és címeres, színezett ólomüveg ablakok a vármegye történetének értékes tárgyi emlékei. Reméljük a most folyó épületátalakítás során, ha nem is teljesen, de részben a termek hangulatát megőrizve kerül helyreállításra az egykori levéltár – még ha múzeumi funkcióval is!

Dr. Molnár István 1949. évi nyugdíjazása után, 1953-ban halt meg Patalomban, sírja a kaposvári Keleti temetőben található. Családjáról keveset tudtunk. Dr. Bodor András, dr. Molnár unokája 2022. augusztus folyamán jelentkezett intézményünknél, elújságolva azt, hogy van egy festményük az egykori főlevéltárnokról. Dr. Bodor András szeptember 14-én térítésmentesen adta át levéltárunknak az alkotást. A festmény valószínűleg az 1930-as évek végén készülhetett, készítője Pikki néni, dr. Molnár István egyik unokatestvére volt. Pikki néni Németországba ment férjhez, sajnos polgári nevét a családban sem tudja senki.

A képet a levéltár új, Bartók Béla utcai ingatlana A épületének I. emeletén helyeztük el.

Nagy köszönettel tartozunk dr. Bodor Andrásnak!!!

 

Polgár Tamás

 

A Rippl-Rónai téri egykori levéltár épülete. Fotó: Fejes László

 


Az egykori levéltár épülete I. emeleti folyosójának részlete fekete fehér képen

 


Az egykori levéltár épülete I. emeleti folyosójának részlete színes képen. Fotó: Fejes László

 


Az egykori levéltár épületének „feudális terme”. Fotó: Fejes László

 


Az I. emeleti címeres ablakok egyike

 


Dr. Molnár István (és még többek közös) síremléke. Fotó: Gőzsy Gáborné

 


A síremlék részlete. Fotó: Gőzsy Gáborné

 


A dr. Molnár István főlevéltárnokot ábrázoló festmény átadása. Polgár Tamás igazgató (balról) és dr. Bodor András ajándékozó, az ábrázolt unokája

 


A dr. Molnár Istvánt ábrázoló festmény

 


A festmény a levélár I. emeleti folyosóján
 

Utolsó frissítés:

2022.11.04.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges