Dr. Szili Ferenc nyugalmazott levéltár-igazgató 90 éves

2024.03.19.

 

Szili Ferenc 1934. március 16-án született Kaposváron. Elemi és középiskolai tanulmányait ugyanitt végezte, 1952-ben a Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett. Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatta tanulmányait. A bölcsészettudományi karon 1956-ban középiskolai történelemtanári oklevelet szerzett. Ezt követően másfél évtizeden keresztül Somogy megyeszékhelyén, egykori alma máterében történelmet tanított. 1973-tól a Somogy Megyei Levéltárban levéltárosként, majd főlevéltárosként dolgozott, az 1990−1998 közötti években pedig az igazgatói teendőket látta el.

Tudományszervező és kutatómunkájának a főbb állomásai az alábbiak voltak. Kisdoktori disszertációját 1970-ben, kandidátusi értekezését 1985-ben, az akadémiai doktori értekezését pedig 1998-ban védte meg. Regionális kutatásai során foglalkozott agráripar-történettel, kandidátusi dolgozatát A cukorrépa termesztése Délkelet-Dunántúlon és a MIR Kaposvári Cukorgyára 1893–1948 címmel írta. Ezt követően a Somogy megye kereskedelme a kései feudalizmus korában 1700–1848 című kötetet tette közzé. Akadémiai doktori értekezését, a Kivándorlás a Délkelet-Dunántúlról Horvát-Szlavónországba és Amerikába 1860–1914 címűt 1995-ben jelentette meg. A kivándorlás témájából 2001-ben Vidd el a levelem szép magyar hazámba címmel újabb könyvet jelentetett meg. A második világháború somogyi vonatkozásaival, a holokauszttal, a hatalom s az erőszak kérdésével is intenzíven foglalkozott. Papp Árpáddal közösen írta A Kapostól a Donig című kiadványt. Időközben megszerkesztette a Somogy megye a II. világháborúban című kötetet. A holokauszt somogyi vonatkozásaival foglalkozó kiadványt több szerző közreműködésével készítette, amelyben a helybeli zsidóság felemelkedésének és tragikus sorsának útját is felvázolták a 18. századtól kezdve.

A második világháborús és a holokausztos kötetek végén található adattárak a helytörténeti és a családfakutatók ma is gyakran használt adatbázisa.

A hatalom és az erőszak természetrajza a XVIII–XIX századi somogyi panaszlevelek tükrében című forrásközlése ugyancsak érdeklődést váltott ki. Levéltárosként, levéltári vezetőként többek között a Somogy megye múltjából levéltári évkönyvsorozat és a Somogyi Almanach kismonográfia-sorozat köteteit is szerkesztette. Az 1975-ben indult Iskola és levéltár kiadványsorozatot több mint egy évtizedig szerkesztette, benne számos tanulmányt tett közzé. Ez a diákoknak szóló levéltár-pedagógiai történelmi segédanyag a maga idejében szinte egyedülálló volt.

2001-től a Kaposvári Egyetemen docensként dolgozott, agrár- és művelődéstörténetet tanított.

1987-ben Somogy Megye Alkotó Díjában, 1994-ben a levéltárszakmai Pauler Gyula-díjban részesült, majd 2004-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét (polgári tagozat). 2010-ben Kaposvár város díszpolgára lett.

Ifjúkorában a város egyik legnépszerűbb sportolója volt, több mint egy évtizeden keresztül NB-II-es labdarúgóként szerepelt a Budafok, majd pedig a Kaposvári Kinizsi csapatában. Edzői végzettséget is szerzett, számos kaposvári ifjú részben neki köszönhette futballtudását.

Az éltrajzi vázlathoz felhasznált források:

http://www.naputonline.hu/naput-kiadvanyok-arhiv/naput_2003/2003_10/028.htm

https://kapos.hu/hirek/kultura/2010-01-23/szili_ferenc_lett_kaposvar_diszpolgara.html?fbclid=IwAR1gHYC6VjbQSXgYRtKL_E_iJ4xkAC9_j_0F8IcIhrl0OgKBXC8nUmfKdso

 

További jó egészséget kívánunk Szili Ferenc igazgató úrnak!

 

 

Utolsó frissítés:

2024.04.17.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges