Bibliográfia Trianonra emlékezve

2020.06.04.

 

A trianoni békeszerződés 100 éves évfordulója alkalmából közreadunk egy bibliográfiát, melybe a korabeli Somogy megyével kapcsolatosan készült műveket válogattuk bele helyi szerzők munkáiból

 

Összeállította: Jakab Georgina főlevéltáros

 

 

 

Dömjén Miklós Szerk.: Somogymegye Trianon után. Budapest, [1931]

 

A trianoni végeken. Somogy vármegye és Kaposvár Trianon után. In: Magyar külpolitika, 1931 (12. évfolyam, 1-12. szám) 1931 / 7. szám

https://library.hungaricana.hu/hu/view/DTT_FOLY_MagyarKulpolitika_1931/?query=A%20trianoni%20v%C3%A9geken.%20Somogy%20v%C3%A1rmegye%20%C3%A9s%20Kaposv%C3%A1r%20Trianon%20ut%C3%A1n&pg=124&layout=s

 

A Tanácsköztársaság Somogyban (Kaposvár, 1969)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_sk_Tanacskoztarsasag/?pg=8&layout=s

 

Kanyar József: A Tanácsköztársaság Somogyban - Iskola és Levéltár 2. (Kaposvár, 1976)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_IL_002/?query=A%20Tan%C3%A1csk%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g%20Somogyban%20-%20Iskola%20%C3%A9s%20Lev%C3%A9lt%C3%A1r%202.%20&pg=0&layout=s

 

Andrássy Antal: Katonai terror Somogyban 1919 őszén. In: Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 10. (Kaposvár, 1979)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_Mult_10/?query=Katonai%20terror%20Somogyban%201919%20%C5%91sz%C3%A9n&pg=326&layout=s

 

Somogy megye agrártársadalma az első földreformtól a szocialista mezőgazdaságig: 1920-1949. Budapest, 1980

 

Hajdu Zoltán: Somogy megye vonzáskörzetrendszere az 1920-as évek elején. In: Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 13. (Kaposvár, 1982)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_Mult_13_1982/?query=%20Somogy%20megye%20vonz%C3%A1sk%C3%B6rzetrendszere%20az%201920-as%20%C3%A9vek%20elej%C3%A9n.%20&pg=336&layout=s

 

Tilkovszky Lóránt: Egy el nem hangzott Bajcsy-Zsilinszky-beszéd. In: Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 14. (Kaposvár, 1983)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_Mult_14_1983/?query=Tilkovszky%20L%C3%B3r%C3%A1nt%3A%20Egy%20el%20nem%20hangzott%20Bajcsy-Zsilinszky-besz%C3%A9d.&pg=284&layout=s

 

Csóti Csaba: A dél-somogyi területek szerb megszállása. In: Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 29. (Kaposvár, 1998)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_Mult_29/?query=%20Cs%C3%B3ti%20Csaba%3A%20A%20d%C3%A9l-somogyi%20ter%C3%BCletek%20szerb%20megsz%C3%A1ll%C3%A1sa.&pg=124&layout=s

 

Szabó Attila: Iskolai ünnepek és megemlékezések a Horthy-korszakban (Ünnepnapok a Szigetvári Magyar Királyi Állami „Rezső" Polgári Fiúiskolában). In: Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 31. (Kaposvár, 2000)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_Mult_31_2000/?query=Szab%C3%B3%20Attila%3A%20Iskolai%20%C3%BCnnepek%20%C3%A9s%20megeml%C3%A9kez%C3%A9sek%20a%20Horthy-korszakban&pg=110&layout=s

 

Csóti Csaba: Dokumentumok a „Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara - Kaposvár" történetéből 1920-1921 (Forrásközlés). In: Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 32. (Kaposvár, 2001)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_Mult_32_2001/?query=Cs%C3%B3ti%20Csaba%3A%20Dokumentumok%20a%20%E2%80%9EP%C3%A9csi%20Kereskedelmi%20%C3%A9s%20Iparkamara%20&pg=212&layout=s

 

Szabó Attila: Mindennapok a Szigetvári Magyar Királyi Állami „Rezső" Polgári Fiúiskolában Klebelsberg Kunó minisztersége idején. In: Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 34-35. (Kaposvár, 2004)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_Mult_34-35_2003_04/?query=Mindennapok%20a%20Szigetv%C3%A1ri%20Magyar%20Kir%C3%A1lyi%20%C3%81llami&pg=115&layout=s

 

Gyenesei József: Kísérletek a vármegyei közigazgatás megreformálására az 1920-as években (Első közlemény) Forrásközlés. In: Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 36. (Kaposvár, 2005)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_Mult_39_2008/?query=Gyenesei%20J%C3%B3zsef%3A%20K%C3%ADs%C3%A9rletek%20a%20v%C3%A1rmegyei%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1s%20megreform%C3%A1l%C3%A1s%C3%A1ra&pg=130&layout=s

 

Polgár Tamás: Horthy Miklós Kaposváron - 1919, 1921, 1923. In: Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 36. (Kaposvár, 2005)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_Mult_36_2005/?query=%20Polg%C3%A1r%20Tam%C3%A1s%3A%20Horthy%20Mikl%C3%B3s%20Kaposv%C3%A1ron%20-%201919%2C%201921%2C%201923.&pg=196&layout=s

 

Csóti Csaba: Kaposvári életbiztosítási esetek (1920-1938) társadalomtörténeti tanúságai. In: Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 37. (Kaposvár, 2006)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_Mult_37_2006/?query=%20Cs%C3%B3ti%20Csaba%3A%20Kaposv%C3%A1ri%20%C3%A9letbiztos%C3%ADt%C3%A1si%20esetek%20&pg=82&layout=s

 

Gyenesei József: Kísérletek a vármegyei közigazgatás megreformálására az 1920-as években (Második közlemény). In: Somogy megye múltjából 2008 - Levéltári Évkönyv 39. (Kaposvár, 2009)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_Mult_39_2008/?query=Gyenesei%20J%C3%B3zsef%3A%20K%C3%ADs%C3%A9rletek%20a%20v%C3%A1rmegyei%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1s&pg=130&layout=s

 

Sipos József: Nagyatádi Szabó István és Bethlen 1922-es kampánya. In: A forradalom vonzásában: tanulmányok Szántó László tiszteletére. Kaposvár, 2017

 

Polgár Tamás: Nemzeti kisebbségek Somogy déli falvaiban egy miniszteri szakreferens 1925. évi jelentésében. A forradalom vonzásában: tanulmányok Szántó László tiszteletére. Kaposvár, 2017

 

Farkas Péter: „Szemelvények a Somogy megyei vörös- és fehérterror történetéből”. Archivnet.hu portál 2018/5.

https://archivnet.hu/szemelvenyek-a-somogy-megyei-voros-es-feherterror-tortenetebol

 

Farkas Péter: A Vörös Őrség és a Latinca-század tevékenysége a Tanácsköztársaság alatt Somogy megyében. In: Clio Műhelytanulmányok. 2019/5.

http://epa.oszk.hu/03400/03463/00008/pdf/

 

Utolsó frissítés:

2020.06.29.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges