A hónap dokumentuma 2020. április

Fivosz Delfisz (Febo Delfi) görög költő olasz nyelvű verse Papp Árpádnak

 

1971. január 29.

 

 

Április 11. a magyar költészet napja. Ennek okán a 2020. április hónap dokumentumául irodalmi témájú iratot, egy verset választottunk a somogyaszalói születésű és 2010-ben Ajkán elhunyt Papp Árpád költő, író, műfordító, tanár irathagyatékéból, amely 2019-ben került be levéltárunkba. Papp Árpád ó- és újgörög, olasz, német, bolgár, spanyol, orosz nyelvből fordított lírát és prózát, pl. Nikosz Kazantzakisz Zorbász, a görög című regényét (Szabó Kálmánnal közösen), Eleni Kazantzakinak a férje életéről írott kötetét (A meg nem alkuvó címmel), Jannisz Ritszosz verseit, s emellett több saját verseit, valamint műfordításait tartalmazó kötete is megjelent, s különböző antológiá is közöltek tőle fordításokat. Oroszlánrésze volt abban, hogy Magyarországon is megismerhessék az újgörög prózát és költészetet. Neogrécistaként nemcsak a szépirodalommal foglalkozott, irodalomtörténeti munkássága is jelentős, például a 18 kötetes Világirodalmi lexikon ilyen témájú szócikkeinek nagy részét ő írta, s kutatóként, ösztöndíjasként többször megfordult Görögországban, Cipruson, Máltán és Olaszországban is. Irathagyatéka rengeteg kincset rejt magában, például a fennebb már említett Ritszosz vagy Eleni Kazanztaki görög nyelvű leveleit, de kapcsolatban állt több görög, ciprusi és olasz íróval, költővel, tudóssal is. Versei megjelentek többek között olasz, görög, máltai nyelven is.

Az alábbiakban Fivosz Delfisz (Febo Delfi) görög költő Come mai című, Papp Árpádnak dedikált versének kézirata olvasható, valamint a költemény Papp Árpád általi fordításának kéz- és gépirata.

Az 1909-ben született Fivosz Delfisz görög költő, műfordító néhány verse Papp Árpád fordításában magyarul is olvasható különböző sajtóorgánumokban és antológiákban, s az irathagyaték tartalmazza Delfisz Papp Árpádhoz írott tíz görög nyelvű levelét is az 1970–1985 közötti évekből. A Világirodalmi lexikonban Papp Árpád írta meg a Delfiszről szóló szócikket. A lennebb közölt vers születésének körülményeiről egyelőre semmit sem tudunk, talán az említett levelek deríthetnek fényt erre – de ez már egy későbbi kutatás feladata.

A dokumentumokat betűhűen közöljük.

Papp Árpád irathagyatékának rendezése jelenleg folyamatban van, ennek elkészülte után válik kutathatóvá a fond.

 

Kiss Norbert Péter

 

 

1. dokumentum

Fivosz Delfisz (Febo Delfi) Come mai című, Papp Árpádnak dedikált olasz nyelvű verse

1971. január 29.

 

COME MAI

a Papp Arpád

 

Pensare al domicilio

ai cibi, alla libertá.

Quale libertá dove?

Pensare ai quei viaggi strani

della fuga e dell’illusione…

Pensare alla macchina infernale

della nostra mente, della nostra parola!

O sì, alla nostra parola d’orpello.

È strana quest’epoca, amico,

la nostra epoca.

Come mai non verrá piú

il tempo buono?

 

29. 1. 1971.

 

Az irat jelzete: Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára XIV. 89. Papp Árpád iratai

Kézzel írott eredeti irat.

 

 

 

2. dokumentum

Fivosz Delfisz (Febo Delfi) Come mai című verse Papp Árpád általi fordításának kézirata

é. n.

 

Hogyan (lehet)? Hogy lehet?

 

Gondolni az otthonra

az ennivalóra kenyérre, a szabadságra.

Miféle szabadság és hol?

 

Gondolni a menekülés és az illúzió

eme különös útjaira…

 

Gondolni a szívünk, a szavunk

pokolgépére!

Vagy igen, aranyfüstös szavunkra.

 

Furcsa kor ez, barátom,

a mi korunk.

 

Hogyhogy nem jön el végre valahára

a jó idő?

 

Az irat jelzete: Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára XIV. 89. Papp Árpád iratai

Kézzel írott eredeti irat. Alá- és áthúzások az eredetiben.

 

 

 

3. dokumentum

Fivosz Delfisz (Febo Delfi) Come mai című verse Papp Árpád általi fordításának gépirata

é. n.

 

Hogyhogy?

 

Gondolni az otthonra

a kenyérre, a szabadságra.

Melyik szabadságra és hol?

 

Gondolni a menekülés s az illúzió

eme különös útjaira…

 

Gondolni a szívünk, a szavunk

pokolgépére!

 

Vagy, igen, aranyfüstös szavunkra.

 

Furcsa kor ez, barátom,

a mi korunk.

 

Hogyhogy nem jön el valahára mégse

a jó idő?

 

Az irat jelzete: Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára XIV. 89. Papp Árpád iratai

Géppel írott eredeti irat. Áthúzás az eredetiben.