XXXIII. – Külön intézkedéssel a levéltárba utalt iratok 1945-

XXXIII. fondfőcsoport

Évkör és terjedelem: 1947-1988; 10,73 ifm

A fondfőcsoport legkiemelkedőbb irategyüttese az Országos Zsidó Helyreállítási Alap (XXXIII-9; 1947-1988; 10,71 fm) iratanyaga. A magyar törvényhozás 1946 őszén tárgyalta, és fogadta el vita nélkül, egyhangúlag a magyar zsidóságot ért üldözés megbélyegzéséről és következményeinek enyhítéséről szóló 1946. évi XXV. törvénycikket. A törvény rendelkezései alapján, az izraelita vallásuk vagy zsidó származásuk miatti üldözés következtében elhunyt személyek – egyébként állami tulajdonba került – hagyatékait az állam egy elkülönített, jogi személyiséggel rendelkező és a volt üldözöttek és intézményeik támogatására szolgáló alapnak engedte át. Működését 1947 októberében kezdte meg. Neve 1951-ben Országos Helyreállítási Alapra változott. 1954-ben az alap önálló jogi személyisége megszűnt, s tevékenységét ezután az Állami Egyházügyi Hivatal keretében folytatta. Az iratokat a korabeli segédletek (névmutatókartonok, iktató- és mutatókönyvek), valamint raktári jegyzék alapján lehet kutatni.