XVII. – Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok 1945-

XVII. fondfőcsoport

 

V. osztály

Évkör: 1958–1989
Terjedelem: 530,78 ifm

Aktuális nyilvántartás:
    Az MNL iratkeresőjében ITT tekintheti meg a fondfőcsoporthoz tartozó iratok listáját.
    Az információ elolvasása után kattintson a „Teljes struktúra” gombra!

Az Állami Ellenőrzési Minisztérium (lásd alább a XIX. fondfőcsoport ismertetésénél) helyébe lépett az 1957. évi VII. törvénnyel létrehozott Központi Népi Ellenőrzési Bizottság (XVII-2). A KNEB mint a népi ellenőrzés legfelsőbb szerve 1958–1989 között működött. Feladatkörébe tartozott "az állami és állampolgári fegyelem megszilárdítása, a nép vagyonának védelme és a visszaélések leleplezése, a feltárt hibák megszüntetésében való közreműködés". A fond túlnyomórészt a különböző államigazgatási, tanácsi, illetve vállalati és szövetkezeti szerveknél végzett vizsgálatok iratait tartalmazza, s ezáltal a korszak történetének fontos forrásbázisa. Iratanyagának terjedelme 530,78 ifm, korabeli tételjegyzékek és ideiglenes raktári jegyzékek alapján kutatható.

 

VI. osztály

Évkör: 1945–1946
Terjedelem: 0,60 ifm

Aktuális nyilvántartás:
    Az MNL iratkeresőjében ITT tekintheti meg a szekcióhoz tartozó iratok listáját.
    Az információ elolvasása után kattintson a „Teljes struktúra” gombra!

A fondfőcsoportot egyetlen töredékes fond alkotja. Az Országos Földbirtokrendező Tanács (XVII–1; 1945–1946; 0,60 ifm) iratainak jelentős része az 1956. évi levéltári tűzvész idején elpusztult. Az I., II., III. tárgyalótanács jegyzőkönyvei maradtak fenn. Ezek fontos adalékul szolgálnak a földreform vagy pl. a zsidóktól elvett ingatlanok visszajuttatása témájában folytatott kutatáshoz. Napirendi mutató alapján és egyenkénti átnézéssel kutathatóak.