Leírás

GYŰJTŐKÖR

A könyvtár feladata a levéltári munkához és a levéltári anyag kutatáshoz szükséges dokumentumok gyűjtése, megőrzése, feldolgozása és a levéltárosok számára rendelkezésre bocsátása. A gyűjtőkör a levéltárosok munkájának segítésére szolgáló dokumentumok.

Könyv, folyóirat, különlenyomat, térkép, videó, CD, DVD típusú dokumentumokat gyűjtünk.

Lehetőségünk szerint teljességgel gyűjtjük a levéltárak forráskiadványait, segédleteit és a levéltári szakmai folyóiratokat.

A levéltári munkához szükséges kézikönyvek beszerzése feltétlenül szükséges: a történelem segédtudományai, lexikonok, helységnévtárak, névtárak, jogszabályok, szótárak, atlaszok, repertóriumok, bibliográfiák stb.

Fő gyűjtőkörünkbe tartoznak levéltári szakirodalom, a magyar történelem általános, összefoglaló művei, egyháztörténet, jogtörténet, gazdaságtörténet, irodalomtörténet, levelezések stb. Mellék gyűjtőkörünkbe tartozik a világtörténet és könyvtári szakirodalom.

A két könyvtár közötti

• hasonlóság: kézikönyvtár építése és családtörténeti irodalom

• különbség: központban történelem segédtudományai, 1945 előtti történelemre vonatkozó művek, (egyháztörténetet, jogtörténet stb.) forráskiadványok, fiókkönyvtárban az 1945 utáni, szocialista korszak témakörébe tartozó és gazdaságtörténeti irodalom.

Magyar Országos Levéltár Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata (14/706/2013)