Könyvutalvány

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Kémek, korok, életek. Erica Wallach és Noel H. Field története című kötete a Magyar Levéltárosok Egyesülete által meghirdetett, Az év levéltári kiadványa 2017 pályázaton Forráskiadványok kategóriában elnyerte a második helyet.

Ennek a díjazása 50 ezer Ft-os könyvutalvány, amely a Penna Bölcsész Könyvesboltban való levásárlásra jogosított. Az így beszerzett, alábbi listán felsorolt könyvek a Levéltártudományi Szakkönyvtár állományába kerültek.


Bél Mátyás (1684-1749) Notitia Hungariae novae historico-geographica, divisa in partes quatuor, quarum prima, Hungariam Cis-Danubianam; altera, Trans-Danubianam, tertia, Cis-Tibiscanam, quarta, Trans-Tibiscanam, universim XLVIII comitatibus designatam, expromit...: comitatum ineditorum. Tom. 3. ... Comitatus Iaurinensis, Comaromiensis et Strigoniensis / ... Matthias Bel ; [operi praef.... Gregorius Tóth] ; [textum recens. ... Bernadett Benei et al.]. - [Budapest] Budapestini : Instituti Historici Sedis Centralis Studiorum Philosophicorum Academiae Scientiarium Hungaricae, 2016. - 658 p. : ill. ; 29 cm

Bél Mátyás (1684-1749) Notitia Hungariae novae historico geographica, divisa in partes quatuor, quarum prima, Hungariam Cis-Danubianam; altera, Trans-Danubianam, tertia, Cis-Tibiscanam, quarta, Trans-Tibiscanam: universim XLVIII comitatibus designatam, expromit...:  comitatuum ineditorum tomus quartus in quo continentur comitatus adhuc in mss. haerentes partis secundae Trans-Danubianae, hoc est, Comitatus Alba Regalis, Tolnensis, Simigiensis et Baranyiensis / ... Matthias Bel ; [operi edendo praefuit et praefatus est Gregorius Tóth];[textum recens. ... Bernadett Benei et al.] ; sumptibus Instituti Historici Sedis Centralis Studiorum Philosophicorum Academiae Scientiarum Hungaricae. - [Kritikai kiad.]. - Budapestini : Instituti Historici Sedis Centralis Studiorum Philosophicorum Academiae Scientiarum Hungaricae, 2017. - 404 p. : ill. ; 29 cm

Torda vármegye jegyzőkönyvei. 2. 1659-1707 / bev. tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Dáné Veronika. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014. - 525 p. ; 24 cm (Erdélyi történelmi adatok ; 9. Az erdélyi vármegyék fejedelemségkori jegyzőkönyvei ; 2.)

Jakó Zsigmond (1916-2008) Írás, levéltár, társadalom : tanulmányok és források Erdély történetéhez / Jakó Zsigmond; szerk. Dáné Veronika, Fejér Tamás, Jakó Klára; [kiad. a ] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2016. - XVII, 884 p. ; 25 cm (Magyar történelmi emlékek. Értekezések,  ISSN 2063-3742)

Gyöngyössy Márton Magyar pénztörténet : 1000-1540 / Gyöngyössy Márton. - Budapest : Martin Opitz Kiadó,  2012. - 222 p. : ill. ; 24 cm


Az árpád-kori magyar pénzek katalógusa = Catalogue of Árpádian coinage / bev. tan. Tóth Csaba ; összeáll. Tóth Csaba, Kiss József Géza, Fekete András; szerk. Bertók Krisztina. - Budapest : Martin Opitz K., 2018- Ill. ; 24 cm Bibliogr. p. 353-358 1., I. (Szent) Istvántól Imréig = From King Saint Stephen to King Imre. - 2018. - 359 p. -  (Opitz numismatica, 2560-1253 ; 1.). - 978 963 9987 26 5

Katus László (1927-2015) Európa története a középkorban / Katus László. - Pécs : Kronosz Kiadó, 2014. - 572 p. : ill., részben térk. ; 25 cm

Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben / szerk. Bogdándi Zsolt és Fejér Tamás. - Kolozsvár : EME, 2017. - 155 p. : ill. ; 24 cm (Erdélyi tudományos füzetek / Erdélyi Múzeum-Egyesület,  ISSN 2068-309X ; 287.)

...akkor aszt mondták kicsi robot : a magyar polgári lakosság elhurcolása a Szovjetunióba korabeli dokumentumok tükrében / szerk. és a bev. tanulmányt írta Stark Tamás. - Budapest : MTA BTK TTI, 2017. - 495 p. : ill. ; 25 cm (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak / MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet = Monumenta Hungariae historica. Diplomataria / Institutum Historicum Sedis Centralis Studiorum Philosophicorum Academiae Scientiarum Hungaricae,  ISSN 2063-8485)

Magyarország világi archontológiája, 1458-1526 / C. Tóth Norbert, Horváth Richárd, Neumann Tibor, Pálosfalvi Tamás. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2017 25 cm  (Magyar történelmi emlékek. Adattárak,  ISSN 2064-0951) 1., Főpapok és bárók. - 357 p. - 978 963 416 035 9 2., Megyék. - 615 p. - 978 963 416 085 4

Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei / az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. - Kolozsvár : EME, 2006- 24 cm   2., 1600-1613 / mutatókkal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Gálfi Emőke. - 2016. - 235 p. - (Erdélyi történelmi adatok ; 8/2.). - 978 606 739 0643

Korall : társadalomtörténeti folyóirat / főszerk. Czoch Gábor. - 18.évf. (2017) 67., 68., 69., 70. - Budapest : Korall Társadalomtörténeti Egyesület, 2017. - 24 cm