Folyóiratok

 

Levéltártudományi Szakkönyvtárban megtalálható folyóiratok

Acta siculica

 

A Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. Főként Erdélyre vonatkozó történelmi, művészettörténeti, néprajzi, művelődéstörténeti témájú  tanulmányokat tartalmaz.

 

Agrártörténeti szemle

 

Évente négy alkalommal megjelenő folyóirat, a mezőgazdaság és a mezőgazdasági termelés történetével kapcsolatos cikkeket, tanulmányokat jelentet meg a középkortól egészen a 20. századig.

 

 Der Archivar. Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen

 

Észak-Rajna Vesztfália Állami Levéltárának évente megjelenő folyóirata.  A levéltártudomány és a rokon tudományok (pl: könyvtártudomány) elméleti és gyakorlati kérdéseit tartalmazza.

 

 Arhivi. Glasilo Arhivskega društva Slovenije

 

A Szlovén Köztársaság Levéltárának évente két alkalommal megjelenő folyóirata.A szlovén levéltártudomány, iratkezelés történetével és aktuális kérdéseivel foglalkozik.  

 

The American Archivist

 

Az Amerikai Levéltárosok Társaságának félévente megjelenő, az amerikai levéltártudomány aktuális elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó folyóirata.  

 

Anuarul Institutului de Istorie "George Barit" din Cluj-Napoca 

 

A Román Akadémia évkönyv formájában megjelenő, főként román gazdaság, társadalom és politikatörténeti témájú tanulmányokat tartalmazó folyóirata.

 

Arc ás Álarc

 

A Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet negyedévente megjelenő a kommunista állambiztonság működésével, szellemtörténettel és biztonságkutatással foglalkozó folyóirata.

 

Archaeologia Adriatica

 

A Zadari Egyetem évente megjelenő régészeti témájú folyóirata. Az Adriai-tenger és térségének történelmével, művészetével és néprajzával kapcsolatos cikkeket közöl.

 

Archiv und Wirtschaft

 

A Német Gazdasági Levéltárosok Egyesületének  évente négy alkalommal  megjelenő folyóirata. Főként a német gazdaság és vállalattörténet, valamint a levéltártudomány viszonyát vizsgálja.

 

Archivní časopis

 

A Cseh Belügyminisztérium Levéltárának negyedévente megjelenő folyóirata, mely főként az információs technológia  levéltári felhasználásának és a levéltári anyagok  megőrzésének kérdésével foglalkozik.

 

Arhivski vjesnik

 

A Horvát Állami Levéltár  évente megjelenő folyóirata, mely levéltártörténettel, iratkezelési eljárásokkal valamint  a technikai eszközök levéltári használatával  foglalkozik.

 

BBC History

 

A Kossuth Kiadó havonta megjelenő világtörténelmi magazinja. Főként egyetemes és magyar történelemmel kapcsolatos cikkeket közöl az ókortól napjainkig.

 

Bonum publicum

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem havonta megjelenő folyóirata, mely főként történelmi tárgyú, kül és belpolitikai, a közigazgatás és a honvédelem jelenlegi helyzetével foglalkozó tanulmányokat tartalmaz.

 

Burgenländische Heimatblätter

A Burgenlandi Tartományi Levéltár negyedévente megjelenő folyóirata, mely a burgenlandi és nyugat-magyarországi régió történelmével, néprajzával és kulturális életével kapcsolatos cikkeket közöl.  

 

Catastrum

Magyar Nemzeti Levéltár alapításában negyedévente megjelenő, elsősorban kataszter és térképtörténettel foglakozó folyóirata

 

Collectanea Sancti Martini

 

A Pannonhalmi Bencés Főapatság Gyűjteményeinek  folyóirata, mely főként a bencés rend és a főapatság történetével és  vallási életével foglalkozik.

 

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter

 

A dunai sváb családkutatók munkacsoportjának negyedévente megjelenő  családfakutatással foglalkozó folyóirata. Genealógiai tárgyú cikkeket, tanulmányokat tartalmaz. 

 

Energiaforrás

 

A Magyar Villamos Művek félévente megjelenő energetikai szaklapja,  mely főként energetikai témájú cikkeket, tanulmányokat tartalmaz. A folyóirat Magyarország legjelentősebb energetikai szaklapja. 

 

Evidentiranje arhivskega gradiva v tujini

 

A Szlovén Köztársaság Levéltárának évente megjelenő folyóirata, mely nagyrészt a Szlovéniával kapcsolatos külföldi levéltári anyagról szóló dokumentációt tartalmazza.

 

Fiume. Rivista di studi Adriatici

 

A Fiumei Tudományos Társaság félévente megjelenő folyóirata. Főként Fiume és az Adriai tenger térségének történelmével foglalkozó cikkeket tartalmaz. 

  

Fontes : izvori za hrvatsku povijest

 

A Horvát Állami Levéltár  évente egy alkalommal megjelenő folyóirata. A horvát történelemmel kapcsolatos cikkeket, eredeti  forrásokat közöl a középkortól a 20. század közepéig.

 

Hadtörténelmi Közlemények 

 

A Hadtörténeti Intézet negyedévente megjelenő folyóirata. Főként a magyat és egyetemes hadtörténettel kapcsolatos tanulmányokat, cikkeket tesz közzé. 

 

Historický časopis

 

A Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének félévente megjelenő folyóirata.  Szlovákia legújabbkori történelmével kapcsolatos cikkeket közöl. 

 

Honismeret

 

A Honismeret Szövetség kéthavonta megjelenő, történelemmel, helytörténettel és művelődéstörténettel foglalkozó folyóirata, mely digitális változatban is megtekinthető. 

 

The Hungarian Historical Review 

 

Az MTA Történettudományi Intézetének negyedévente megjelenő folyóirata. Közép-Kelet Európai társadalom és politikatörténettel kapcsolatos tanulmányokat  közöl.

 

Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich

 

Az Alsó-Ausztriai Levéltár  évkönyv formájában  megjelenő folyóirata. Főként Alsó-Ausztria gazdaság, társadalom, vallás és politikatörténetével foglalkozó cikkeket, tanulmányokat jelentet meg.

 

Korall

 

A Korall Társadalomtörténeti Egyesület negyedévente megjelenő folyóirata, mely főként magyar és egyetemes  poilitika, gazdaság és társadalomtörténettel foglalkozó tanulmányokat tesz közzé. 

 

Kultúrne dejiny 

 

A szlovákiai Verbum kiadó évente két alkalommal megjelenő, történelemmel,  kulturális antropológiával, művészettörténettel, szociológiával, pszichológiával   és teológiával foglalkozó folyóirata.

 

Levéltári Közlemények

 

A Magyar Nemzeti Levéltár évente megjelenő folyóirata, a legrégibb levéltári szakkiadvány, mely főként a levéltártudománnyal kapcsolatos tanulmányokat, feldolgozásokat és forrásközléseket tartalmaz. 

 

Levéltári Szemle

 

A Magyar Levéltáros Egyesület, Budapest Levéltára és a Magyar Nemzeti Levéltár negyedévente megjelenő folyóirata, mely a legújabb kutatásokat tartalmazó tanulmányokat ad közre a levéltártudomány minden területéről. 

 

Mesto a dejiny

 

A Kassai Egyetem Filozófiatörténeti Tanszéke által évente két alkalommal megjelenő folyóirat. A város és a  régió történetével kapcsolatos cikkeket, tanulmányokat tartalmaz.  

 

Mitteilungen aus dem Bundesarchiv

 

A Német Szövetségi Levéltár évente két alkalommal megjelenő folyóirata, mely a  német levéltártudomány főbb kérdéseivel és Németország legújabbkori történelmével foglalkozik. 

Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung

 

Az Osztrák Történeti Kutatóintézet évente két alkalommal megjelenő folyóirata. Osztrák történelemmel, jog-és alkotmánytörténettel kapcsolatos cikkeket közöl.  

Múlt-kor történelmi magazin

 

A Múlt-kor Kulturális Alapítvány negyedévente megjelenő folyóirata, mely az ókor,  középkor, újkor és legújabbkori történelem legújabb kutatásait tartalmazó cikkeket jelentet meg.

  

Múltunk

 

A Politikatörténeti Intézet negyedévente megjelenő folyóirata, mely  főként  magyar és egyetemes történelem, politika és eszmetörténettel foglakozik

Nachrichten aus den Staatlichen Archiven Bayerns

 

 A Bajor Állami Levéltár évente két alkalommal megjelenő folyóirata. A bajor levéltárak fejlesztéséről és levéltári szakmai rendezvényekről szóló cikkeket tartalmaz.

Orvostörténeti közlemények 

 

Az Orvostörténeti Múzeum évente megjelenő folyóirata, mely főként orvos-és gyógyszerészettörténettel, valamint a rokon tudományok történetével foglalkozik. 

 

Prologue. The journal of the National Archives

 

Az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárának negyedévente megjelenő folyóirata. A folyóiratban található cikkek nagyrészt az Amerikai Nemzeti Levéltár, a helyi gyűjtemények és az elnöki könyvtár anyagain alapulnak. 

 

Rendszerváltó archívum

 

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum negyedévente megjelenő folyóirata, mely a rendszerváltás történetével foglalkozó legújabb kutatási eredményeket tartalmazó cikkeket, tanulmányokat tesz közzé.

 

Restaurator. International Journal for the Preservation of Library and Archival Material

 

A koppenhágai Munksgaard kiadó évente négy alkalommal megjelenő folyóirata. A levéltári anyagok megőrzésének és a technikai eszközök levéltári felhasználásának kérdésével foglalkozó tanulmányokat  tartalmaz.

 

Revista Arhivelor

 

A Romániai Országos Levéltár kiadványa 1924-től jelenik meg, évente egy számmal. Fő témája a történelem, levéltári, könyvtári és információs tudomány.

 

Revista istorică

 

A Nicolae Iorga Történettudományi Intézet folyóirata. Románia politika, társadalom-és vallástörténetével kapcsolatos cikkeket, tanulmányokat tartalmaz.  

 

Rubicon

 

A Rubicon-Ház Kft évente tíz alkalommal megjelenő történelmi ismeretterjesztő magazinja. Tematikus szerkesztésű lap, különböző  történelmi korszakokat dolgoz fel.

 

Sborník archivních prací

 

A Cseh Belügyminisztérium Levéltárának évente két alkalommal megjelenő folyóirata. A levéltártudomány, az iratkezelés és a segédtudományok elméleti és gyakorlati kérdéseivel kapcsolatos tanulmányokat közöl. 

Scrinium. Zeitschrift des Verbandes Österreichischer Archivarinnen und Archivare

 

Az Osztrák Levéltárosok Szövetségének évente megjelenő folyóirata.  Az osztrák levéltartudomány történetét és főbb gyakorlati kérdéseit  mutatja be.

Studii şi Materiale de Istorie Modernă

 

A Román Akadémia évente megjelenő folyóirata.  XVIII-XIX. századi román és egyetemes gazdaság és társadalomtörténeti témájú tanulmányokat tesz közzé. 

Südost-Forschungen. Internationale Zeitschrift für Geschichte Kultur und Landeskunde Südosteuropas

 

A Délkeleti Intézet évkönyv formájában megjelenő folyóirata. A délkelet európai térség történelmével, művészetével, kulturális életével kapcsolatos cikkeket közöl.   

Századok

 

A Magyar Történelmi Társulat kéthavonta megjelenő folyóirata. Magyar történelemmel kapcsolatos tanulmányokat tartalmaz a középkortól a 20. század végéig.

 

Történelmi szemle 

 

Az MTA Történettudományi Intézetének negyedévente megjelenő folyóirata. Főként a középkor, újkor és legújabbkor történetét felölelő tanulmányokat, cikkeket tartalmaz.

 

Transylvanian review

 

A Román Akadémia negyedévente megjelenő folyóirata. Főként Erdélyre vonatkozó történelmi, kulturális, művészeti, filozófiai tárgyú tanulmányokat  tesz közzé.

 

Turul

 

A Magyar történelmi Társulat, MagyarNemzeti Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai társaság negyedévente megjelenő folyóirata, mely főként címer és pecséttannal, valamint érem és oklevéltannal kapcsolatos cikkeket, tanulmányokat tartalmaz. 

 

Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete

 

A bécsi Magyar Intézet évkönyv formájában megjelenő folyóirata. Magyarország történelmével, kulturális és művészeti életével kapcsolatos cikkeket közöl 

Unsere Heimat : Zeitschrift des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich

 

Az Alsó Ausztriai Állami Levéltár évente megjelenő folyóirata. Alsó-Ausztria  társadalom-és politikatörténetével kapcsolatos tanulmányokat közöl.  

Világtörténet 

 

Az MTA Történettudományi Intézetének negyedévente megjelenő folyóirata. Egyetemes történelemel kapcsolatos publikációkat, és magyar nyelven megjelenő külföldi szakmunkákat tartalmaz.

 

Viri

 

A Szlovén Köztársaság Levéltárának évente megjelenő folyóirata, mely főként eredeti  forrásokat, visszaemlékezéseket tartalmaz.

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

 

A pozsonyi Comenius egyetem évente megjelenő folyóirata. Főként  szlovák és egyetemes történelemmel és segédtudományokkal  kapcsolatos  cikkeket tesz közzé.