Titkosszolgálati adatbázis az Adatbázisok Online felületén

2023.04.13.
A Magyar Királyi Belügyminisztérium államrendészeti kartotékrendszere (HU-MNL-OL-K 150-VII-9/b), köznyelvi elnevezéssel szólva a Csendőrkarton-adatbázis és az arra épülő szolgáltatás 2023. április 12-től az Adatbázisok Online felületén kutatható. A Magyar Nemzeti Levéltár immár második alkalommal vont be közösségi segédletkészítőket levéltári iratanyag szakmai feldolgozásába, melyben a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület tagjai is részt vettek. A névre és egyúttal más személyi alapadatokra is kereshető adatbázis társadalmi összefogás eredményeként, 70 közösségi segédletkészítő önzetlen munkájának köszönhetően valósult meg.

Az 1920-44 között a magyar csendőrség működése során keletkezett, zsákmány-anyagként kezelt teljes kartotékrendszer, Budapest ostromát követően került a szovjet csapatok birtokába. A személyi adatokban gazdag irategyüttes mintegy 60 ezer kartonból és 9 ezer, a kartonokat kiegészítő egyéb iratból áll. Az Orosz Állami Katonai Levéltárban (RGVA) őrzött iratok digitális másolatát a Magyar Nemzeti Levéltár 2011-ben vásárolta meg, publikálására azonban csak egy évtizeddel később, társadalmi összefogás segítségével nyílt lehetősége a levéltárnak.
A most közzétett irategyüttes politikatörténeti, rendészettörténeti és családtörténet-kutatási szempontból is kivételesen értékes forrás. A két világháború között a magyar csendőrség nyilvántartásba vette és megfigyelte azokat a személyeket, akiket az állam veszélyesnek ítélt a Horthy-rendszer működése szempontjából, így a kartonokon elsősorban baloldali mozgalmakhoz kötődő személyek szerepelnek. A kézzel vagy írógéppel kitöltött formanyomtatványokon a megfigyelt személy adatai, személyleírása, különös ismertetőjele és az ügyében tett intézkedések is olvashatók.
A kartonok adatgazdagsága kiemelkedő, a korszakban felvett adatok közül a feldolgozó munka során a megfigyelt személyekről 9 alapadatot (apja neve, anyja neve, születési neve, házastárs neve, születési idő, születési hely lakhely, vallás, foglalkozás) rögzítettek az önkéntesek az online munkafelületen, minden további információ a digitalizált iratról olvasható le.
A későbbi szocialista időszakot meghatározó vagy akár kevésbé jelentős politikai tevékenységet kifejtő magyar kommunista politikusok kartonjai mellett szép számmal találkozhatunk baloldali érzelmű magyar és külföldi értelmiségiek, művészek nevével, többek között Klaus és Heinrich Mann, Romain Rolland, Faludy György, Kernstock Károly, Kodály Zoltán, Weöres Sándor vagy éppen Várnai Zseni is a hatóságok látókörébe került.
A feldolgozás során a születési helyre és a lakóhelyre vonatkozó információk a Magyar Nemzeti Levéltár Földrajzi névterével, az iratokon szereplő prominens személyek pedig a Személynévtérrel kerültek összeköttetésbe.
A szovjetek annak érdekében, hogy feltérképezzék a kommunista érzelmű magyar állampolgárokat, minden kartonról orosz fordítást készítettek, melyeket az iratok mellett helyeztek el. Az orosz társintézmény az eredeti, magyar nyelvű kartonok digitalizálására kapott megbízást, a véletlen folytán azonban néhány oroszra fordított iratot is digitalizáltak, melyeket az adatbázisban szintén közzétettünk – az orosz nyelvű kartonok transzliterálását az MNL Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltárának munkatársai végezték el.

A most átadott adatbázis levéltári iratanyagának részletesebb ismertetése a Hét dokumentuma rovatban olvasható.

Magyar Királyi Belügyminisztérium államrendészeti kartotékrendszere – Csendőrkartonok - AdatbázisokOnline (gov.hu)

Utolsó frissítés:

2023.05.17.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges