Tanulmányok az Aranybulla kibocsátásának 800. évfordulójára

Hamarosan megvásárolható lesz az Andreae II regis Hungariae decretum anni 1222 bulla aurea roboratum című kiadvány.
2023.04.21.
Magyarország 2022-ben ünnepelte az Aranybulla kibocsátásának 800. évfordulóját. Tudományos konferenciák, megemlékezések és sajtómegjelenések nagy száma adta tanúbizonyságát az esztendő során annak, hogy az ünnepelt dokumentum iránt széles körű a közérdeklődés a magyar társadalomban: közös múltunk olyan tényezőjét szemléljük benne, amely kiemelkedő eleme nemzeti összetartozásról kialakított elképzeléseinknek.

A dokumentumban foglalt kiváltságok annak ékesen szóló bizonyságai, hogy országunkban a középkor viszonyai között is a jogrend és a tulajdon tisztelete – „a Szent István elrendelte szabadság” – jelentette azt a közösnek elfogadott értéket, mely az ország lakosait az idők során közösséggé formálta.

A megemlékező esztendő lezárására készült kiadványunk, amely két részből áll: egy tanulmánykötetből és egy hét oklevelet és négy pecsétet tartalmazó facsimile gyűjteményből. A díszdobozba bekerültek az Aranybulla középkori szövegemlékeinek finom textúrájú papírra nyomott hasonmásai, továbbá II. András egy adománylevelének facsimiléje, amit eredetileg az uralkodó aranypecsétjével erősítettek meg. Az utóbbi dokumentum célja annak bemutatása hiteles tárgyi emléken keresztül, hogy az eredeti Aranybulla-példányok hogyan is nézhettek ki. Mivel az eredeti oklevélpéldányokon csak töredékes formában, vagy egyáltalán nem maradtak fenn a pecsétek, a másolatok az ugyanezen pecsétnyomókkal készített lenyomatokról készültek és az oklevelek mellett, külön tálcában kaptak elhelyezést (I. Lajos, Mária, I. Mátyás pecsétjei). II. András király aranypecsétjét egy 1221-es lenyomat alapján tömör sárgarézből készíttettük el. Ezekhez járul a doboz alsó rekeszében egy tanulmánykötet, amelyben a nevezetes oklevélnek és társdokumentumainak a latin nyelvű kritikai kiadásán és ezek korszerű magyar nyelvű fordításain kívül tudományos tanulmányokat talál az olvasó, melyek széles szempontrendszer alapján elemzik az 1222. évi királyi dekrétummal kapcsolatos történelmi kérdéseket, és amelyeket a korszak hazai szakértői írtak. A kötet végén található képblokk a hasonmásokkal összhangban betekintést enged a korszak képi világába. Az Aranybulláról ilyen szakmai és esztétikai minőségű kiadvány eddig még nem készült.

Maróth Miklós, az ELKH elnöke a kiadványhoz írt ajánlásában így fogalmazott: „Az előttünk fekvő könyv a magyar középkor kiváló kutatóinak a munkája: egy kutatóintézet és az Aranybulla szövegmásolatainak legtöbb példányát őrző közgyűjtemény – amely egyben a legrégebbi is Magyarországon – fogott össze annak érdekében, hogy a 800. évfordulón mind az Aranybulla szövegét, mind II. András (valamint a korábbi és a későbbi magyar királyok) aranypecsétjeit a magyar tudomány legmagasabb szintjén mutassa be. A munka igyekszik mind filológiai, mind történeti szempontból megvilágítani az Aranybulla vallási, politikaelméleti, társadalmi hátterét és jelentőségét, belehelyezve azt a magyar történelem folyamatába és a korabeli nemzetközi kontextusba. A kötet így nemcsak összefoglalja az új eredményeket, hanem egyszersmind utat mutat a következő százötven esztendő kutatásainak is.”

A díszdoboz elkészítését két társkiadó jegyzi: az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat BTK Moravcsik Gyula Intézet és Magyar Nemzeti Levéltár. A kiadvány ötlete, terve, szerkesztése a két társkiadó közös munkájának eredménye. A díszdoboz, az oklevélmásolatok és a kötet nyomdai kivitelezése a Pytheas Könyvmanufaktúra munkáját dicséri. Mivel a kötet tervezésénél fontos szempont volt az ünnepélyes megjelenés mellett az egyszerűség, a természetes anyagokhoz való ragaszkodás, a műanyagmásolatok és a 3D nyomtatási technika használata helyett az aranypecsét másolatát a Magyar Pénzverő Zrt-vel készíttettük el sárgarézből. A három viaszpecsét-másolatot az eredetiek anyagához legközelebb álló módon (méhviasz, gyanták, pigmentek) szilikon negatívba öntéses eljárással az Ars Alba Restaurátor Bt. 2000 készítette Schramkó Péter vezetésével.

Kérjük, vásárlási igényét a kozmuvelodes@mnl.gov.hu e-mail címen jelezzék.

Kötet szerkesztői: Mayer Gyula, Szovák Kornél és Rácz György. A szerkesztésben közreműködött Kovács Viktória. Budapest, 2022

Rácz György – Szovák Kornél

 

 

Utolsó frissítés:

2023.10.18.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges