Munkatársunk elismerésben részesült

2023.08.15.
Az MNL Országos Levéltárának munkatársa, Pongrácz Erzsébet kapta idén a Dóka Klára díj II. fokozatát a Magyar Levéltárosok Egyesülete közgyűlésén

A díjazott 2002. április 1-jén kezdett a Magyar Országos Levéltárban dolgozni az I. főosztályon (ma: MNL OL 1945 előtti Kormányszervek Főosztálya), majd a IX. főosztály (Kutatószolgálati Osztály) megszervezésekor átkerült oda. Munkaköre irat-előkészítés volt mindkét helyen. Kezelői tanfolyamot 2003-ban végzett, 2008-tól munkatárs. 2011. november 15-től a III. főosztályhoz (ma: MNL OL Magánlevéltárak és Gyűjtemények Osztálya) helyezték, ahol a P szekció családi levéltárai iratainak kutatásra és digitalizálásra történő előkészítésében vesz részt. Az iratanyagot egyre jobban megismerve megbízhatóan és pontosan találja meg és emeli ki a kért iratokat, ehhez sokszor a korabeli és később készült, az iratanyagokhoz tartozó latin nyelvű elenchusokat is magabiztosan használja. A 80 ifm terjedelmű Teleki-család levéltárának átdobozolása során – amelyet gyakorlatilag egyedül végzett – a jegyzékek pontosításában is közreműködött, levéltáros kollégákkal egyeztetve és középvezetői jóváhagyással javította azokat. A nagyobb terjedelmű családi iratanyagok közül a Batthyány, Nádasdy, Radvánszky, Máriássy családok irataiban végez folyamatosan kezelői munkát. A kutatók által digitalizálásra kért 16–20. századi iratokat nagy precizitással jelzeteli, ennek kapcsán több esetben jelezte az évtizedekkel korábban készült jegyzékek hibáit, pontatlanságait, ez nem egy esetben az egyes iratok napi keltezésének pontosítását eredményezte – ez a tudás messze meghaladja egy levéltári kezelőtől elvárt szakmai követelményt, hiszen magasabb szintű paleográfiai és kronológiai ismeretek nélkül nem lehetséges ezeknek a hibáknak az észrevétele. Szakmai munkáját nagy szorgalommal, hivatástudattal, az állományvédelmi szempontokat is maximálisan figyelembe véve végzi, nem véletlen, hogy az MNL OL egyik legértékesebb gyűjteménye, a Mohács előtti gyűjtemény (Q szekció) kezelését is rá bízta az osztály vezetése, mivel hozzáállásán látszik a kezelésében lévő anyag iránti tisztelete és szeretete. E munkaköre kapcsán többek között kiemelte, digitalizálásra előkészítette, majd reponálta a gyűjtemény címeresleveleit, amelyekről analóg optikával készült szkennelt képekre volt szükség. Mindezen kezelői feladatai mellett kisebb megszakítással 2012 óta az MNL OL Magánlevéltárak és Gyűjtemények Osztálya ügyviteli feladatainak ellátásában is részt vesz, kezdetben helyettesként, 2016 óta folyamatosan. Ezen munkája szintén nagy precizitást, minden részletre kiterjedő figyelmet igényel. Kezelői feladatai, és ügyviteli munkája során biztonsággal kezeli a levéltári elektronikus szakrendszereket: a Scope elektronikus levéltári nyilvántartó rendszert és a Poszeidon elektronikus iratkezelési rendszert. Ki kell emeljük, hogy csendes, szorgalmas egyénisége, segítőkészsége, együttműködésre való készsége példamutató, kollégáira is jó hatással van. Gratulálunk a díjához!


 

Utolsó frissítés:

2023.08.15.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges