Levéltár-pedagógiai továbbképzések történelemtanároknak

2023.06.08.
2023-ban az MNL SZKI Módszertani, képzési és levéltár-pedagógiai Osztálya Archívumból a történelemórára címmel félnapos online képzés-sorozatot indított.

Az első ‒ Levéltári források használata digitális oktatási környezetben című ‒ képzésünkön a levéltárban őrzött elsődleges forrásokhoz, azok digitális oktatási környezetben történő pedagógiai alkalmazásához kaptak szakmai módszereket, ötleteket a résztvevők, hogy a levéltár gyűjteményére épülő digitális tartalmakat a saját óráikon a magyar történelem hiteles forrásokból történő megismerésére, megismertetésére használhassák.

A képzést a nagy érdeklődésre való tekintettel már két alkalommal megtartottuk.

A Levéltári források felhasználása a magyar zsidóság történetéhez képzésünkön a levéltárban őrzött, a magyar zsidóság történetéhez kapcsolódó iratok, gyűjtemények alapján készítettek résztvevőink online oktatási tartalmakat, melyeket az óráikon felhasználhatnak, azokat színesítve.

 

https://www.thinglink.com/scene/1488824996624072706

Levéltár-pedagógiai projekt - online tárlat a Magyar Nemzeti Levéltár és a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár együttműködésében, ami a magyar-zsidó együttélés témájának feldolgozása ThingLink felületen.

A képzéseken elsősorban a köznevelésben dolgozó történelemtanárok részvételére számítottunk, de magyar nyelv és irodalom, valamint földrajz szakos pedagógusok, kollégiumi nevelők, egyetemen tanító tanárok, egyetemi hallgatók és más közgyűjteményben dolgozó, a téma iránt érdeklődő kollégák jelentkezését is örömmel fogadtuk az ország különböző régióiból, és a határon túlról is.

A képzési alkalmakon a résztvevők nem csupán online oktatási tartalmakat és hozzájuk kapcsolódó felhasználási lehetőségeket ismerhetnek meg, hanem sok ötletet és gyakorlati segítséget is kapnak levéltári iratokat feldolgozó digitális tartalmak készítéséhez és betekintést nyerhetnek a levéltár-pedagógiai terület munkájába. A módszertani témákon túl szó esett kutatási ismeretekről, lehetőségekről, tudnivalókról is.

https://oktatolapok.mnl.gov.hu/kapocs-osszkozgyujtemenyi-lego

Hat közgyűjtemény együttműködésében készített online tárlat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc témakörében a ThingLink felületen az oktatói munkát segítendő.

A résztvevők kisebb csoportos együttműködése horizontális és vertikális tudásmegosztásra, tapasztalatcserére is lehetőséget adott. A közösen létrehozott oktatási tartalmak közül ajánljuk szíves figyelmükbe a Bőrhiány az első világháborúban címűt, amely az alábbi linken https://learningapps.org/28967005 érhető el szabadon. További terveink közé tartozik, hogy a legsikeresebb munkák az MNL által 2020-ban életre hívott, a tanári munkát segítő Oktatólapok (https://oktatolapok.mnl.gov.hu/) weboldalon is megosztásra kerüljenek.

A kapott visszajelzések szerint a képzésen elhangzott, átadott ismereteket gondolatébresztőnek, inspirálónak ítélték meg a résztvevők.

Az év második felében is tervezünk további rövid képzéseket, melyeket a köznevelésben dolgozó résztvevők elszámolhatnak kötelező továbbképzés teljesítéseként. Ezeken kívül várhatóan meghirdetésre kerül a szeptemberben kezdődő, 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzésünk Digitális levéltári források élményközpontú használata a köznevelésben pedagógus-továbbképzési program címmel, amelynek tartalmáról itt tud tájékozódni. A képzésre ezen a linken várjuk az előjelentkezéseket: https://forms.gle/N4VmnZAzpE7hnX5p7.

A képzéseket az MNL SZKI MKLO két levéltár-pedagógusa, Csonka Laura és Sápi Anna állították össze és tartották meg.

Csonka Laura történész és múzeumpedagógiai szaktanácsadó végzettséggel rendelkezik, kutatási területe a két világháború közötti Magyarország története. A Magyar Nemzeti Levéltárban 2018 óta lát el levéltár-pedagógiai feladatokat.

Sápi Anna történelem-fölrajz szakos tanári végzettséggel, általános- és középiskolai gyakorlattal is rendelkező levéltár-pedagógusunk.

Köszönjük kolléganőink lelkiismeretes munkáját, hogy a képzésekkel szorosabbra fűzheti a Magyar Nemzeti Levéltár a köznevelési intézményekhez való kapcsolatát és az intézményben zajló levéltár-pedagógiai foglalkozások tartása mellett ily módon is megismertetheti a levéltárat és a levéltárban rejlő kulturális értékeket a pedagógusokkal és a diákokkal.

 

Utolsó frissítés:

2023.06.08.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges