„Felszítod az érdeklődést a tudományok művelése iránt” A lutheri reformáció Magyarországon és Közép-Európában

A Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága és a Ráth Mátyás Gyűjtemény nemzetközi tudományos konferenciája
2017.09.08.
A lutheri reformáció kezdete félévezredes múltjának évfordulóján megvalósuló konferencia egyesíti magában a világi és egyházi kutatóműhelyek előnyeit és eredményeit.

A megemlékezések sorában egyedülálló lehetőséget nyújt, hogy a levéltárakban található elsődleges források segítségével mutassuk be a hitújítás társadalmi és kulturális hatásait. A konferencia célja, hogy feltárja azokat a gyökereket, s a jelenség hátterét, amelyből a reformáció hazánkban kibontakozott, ugyanakkor ezt közép-európai kitekintésben teszi, lehetőséget adva az események összehasonlító vizsgálatára, emellett felhasználja a Magyar Nemzeti Levéltár készülő reformációs adatbázisának eddigi eredményeit is. Hallhatunk majd a kutatásba még kevéssé bevont forrásokról, új, szisztematikus forrásfeltárás eredményeiről, még nem publikált kutatási eredményekről.

A tanácskozás felöleli az eddig eltelt ötszáz év történetét a történettudomány, a történelem segédtudományai és a kultúrtörténet valamennyi területéről és több korszakon végigvonuló témákat is tárgyal: a reformáció hatása a társadalmi és függetlenségi mozgalmakra; kulturális jelenlét a társadalomban; az egyházszervezet fejlődése; többnemzetiségű egyház; az egyház életét szabályozó törvények, egyházi törvények; az állam és az egyház viszonya; életpályák. Mindezek a tartalmak együtt rajzolják meg a magyarországi lutheri reformáció történetét és egyéni sorsokat is megjelenítenek, amelyeket nem elszigetelten, hanem az államhoz, más felekezetekhez és a történelmi eseményekhez kapcsolva célszerű vizsgálni.

 

A konferencia a következő blokkokból épül fel:

A reformáció kora (16. század)

Nyomdai és iskolakultúra (17. század)

Pietizmus és felvilágosodás (18. század)

Nemzeti ébredések és ellentétek (19. század)

Diktatúrák szorításában (20. század) Az első és a második világháború hatása; Evangélikusok a nagyvilágban (magyar emigráció)

 

Az előadások alatt magyar és német nyelven szinkrontolmácsolást biztosítunk.

 

Időpont: 2017. szeptember 19–20.

Helyszín: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. fsz., Konferenciaterem

 

Részvételi szándékának jelzését legkésőbb 2017. szeptember 12-ig a reformacio@mnl.gov.hu címre várjuk.

 

Utolsó frissítés:

2017.09.21.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges