Beszámoló: Bővülő történelem záróesemény

2017.02.28.
A Magyar Nemzeti Levéltár és a Magyar Levéltárosok Egyesülete által, a Nyitott levéltárak 2016 program keretében szervezett „Bővülő történelem – Az elmúlt tizenöt év iratajándékozásai” című rendezvénysorozat záróeseményére 2017. február 22-én került sor a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Bécsi kapu téri főépületében. Az eseményt közel kilencven vendég tisztelte meg látogatásával.

A rendezvénysorozat egészének célja olyan jelentős, kiemelkedő iratajándékozási esetek bemutatása volt, melyek számos, tartalmilag érdekes és történeti szempontból releváns, maradandó információt hordozó irattal gyarapították a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeit. Fontos cél volt a levéltári iratajándékozók megszólaltatása is, akik áldozatkész, elkötelezett, kultúrapártoló hozzáállása nélkül az ajándékozott iratok zöme valószínűleg elkallódott, vagy tovább lappangott volna, így viszont esély nyílhatott kutatásukra, és a jövő számára történő megőrzésükre.

Az eseményt Rácz György, a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltári főigazgató-helyettese nyitotta meg. Köszöntőjében az ajándékozás, vásárlás és letét „gyarapodási háromszögét” a hit, remény, szeretet hármasához hasonlította, ahol a szeretet egyértelműen az ajándékozás egyik fő motivációja és mozgatórugója lehet. A gondolattársítást személyes emlékeivel egészítette ki, mikor felidézte egy-egy ajándékozóval – például a rendezvényen felszólaló Pazonyi Elek Tiborral – való személyes találkozóját is.

Ezt követően négy előadást hangzott el a Magyar Nemzeti Levéltár kiemelkedő ajándékozási eseteiről.

Először Dominkovits Péter főlevéltáros, az MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárának igazgatója mutatta be tagintézménye értékes iratajándékait. Kiemelte, hogy a Soproni Levéltár 2000 óta összesen száztíz alkalommal jutott iratadományhoz. Előadásában szó esett a helyi politikai elitbe tartozó Östör József országgyűlési képviselő hagyatékáról, dr. Rumpf Jánosnak a Páneurópai Piknikre vonatkozó képgyűjteményéről, Vadonné Perényi Irén soproni művésztanár irathagyatékáról, valamint a Sosztarich András grafikus ajándékaként átvett, a soproni sportrepülés történetét bemutató gyűjteményről. Az ajándékozási esetek a „Bővülő történelem” virtuális kiállításon is megtekinthetőek. A tablókép 2017 végén–2018 elején bővül majd további képekkel, mikor a párhuzamosan haladó vándorkiállítás soproni állomására ér és kiegészül helyben kiállított iratanyagokkal.

A második előadó Erdész Ádám főlevéltáros, az MNL Békés Megyei Levéltárának igazgatója volt, aki a levéltári iratajándékozások közel hatvan esetének összefoglalója után Haiman György tipográfus, nyomdatörténész, Kner Izidor unokájának életútját, a gyomai családi vállalkozás – a Kner Nyomda – történetét és gazdag irathagyatékát mutatta be az érdeklődőknek. A rendezvényen részt vett a család több tagja is. A Haiman-hagyatékból készített válogatás részleteiben is megtekinthető virtuális kiállításunkon. Kiegészítése ebben az esetben 2018 tavaszán-nyarán várható, a gyulai helyszín kiállítási anyagának feldolgozását követően.

A harmadik előadó Künstlerné Virág Éva főlevéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főtanácsosa volt, aki a Pazonyi Elek család levéltárának folytatólagosan beadott iratanyagát, a rendezés elveit és egy-egy jellemző irattípusát mutatta be. A Pazonyi Elekek esetében két ajándékozó családtag látogatta meg a rendezvényt. A család anyaga a „Bővülő történelem” virtuális kiállítás első és ötödik tárlójában is helyet kapott. A középkori restaurált oklevelek itt, Pazonyi Elek Endre ifjúkori és későbbi, I. világháborúban írt hadifogolynaplói itt láthatóak.

Kohút Sára főlevéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főosztályvezető-helyettese Avar Antonnal közös munkájáról beszélt, bemutatva a Vass családnál töltött egy hetes iratrendezési munkát, majd a hagyaték levéltári elhelyezését. Az ajándékozott családi levéltárat – a Scherer és Rutterschmidt család iratait – eredetileg Vass Károly kezdte rendezni, munkáját azonban váratlan halála miatt már nem tudta befejezni. A rendezés lezárása, az iratanyag szállításra való előkészítése, majd országos levéltári elhelyezése tehát a kollégákra maradt. A Vass, Scherer, Albrecht család igen nagy számban képviseltette magát a rendezvényen, akik immár második alkalommal látogatták meg a „Bővülő történelem” rendezvénysorozatot, a külföldi beutazás miatt nem kis áldozatot vállalva. A Scherer és Rutterschmidt család iratanyagából a virtuális kiállításon négy fénykép látható.

Ezt követően Rácz György kért szót, hogy megemlítse: a fenti ajándékozási esetek közül több is véletlenek láncolata folytán valósult meg. Arra buzdította a hallgatóságot, hogy keltsék a Magyar Nemzeti Levéltár jó hírét, hogy minél több hasonló eset fordulhasson elő a jövőben.

A délután második felében három iratajándékozó szólalt meg. Pazonyi Elek Tibor képes összeállítása segítségével bemutatta családtagjait, valamint a család új- és legújabbkori történetét. Ezt követően Morandini-Vass Edina, Vass Károly testvére vázolta a családi hagyaték sorsának alakulását, az iratajándékozási döntés meghozatalát. Végül Horváth D. Levente, a Békés Megyei Levéltár ajándékozója Kovách Géza aradi történész, néprajzkutató, tanár életútját, szellemi örökségét és irathagyatékának sorsát mutatta be.

A rendezvény zárásaképp a délután házigazdája, M-Szabó Dorottya főlevéltáros bemutatta a virtuális kiállítás alapjául szolgáló vándorkiállítás tárlóit.

Az eseménysorozathoz kötött tárlat 2017. február végén zárul első, budapesti helyszínén. Tavasszal továbbindul az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárába, ünnepélyes szolnoki megnyitójára 2017. április 10-én kerül majd sor. A tárlat júniusban Nyíregyházán lesz látható, majd augusztustól Szombathelyen, ősszel pedig Sopronban. Jövő év elején ér Veszprémbe, hogy 2018 tavaszán–nyarán Gyulán zárja „országjárását”.

Az eddigi „Bővülő történelem” - rendezvények Facebook oldalai:

Az eseményről készült videofelvételeket hamarosan közzétesszük.

Fotók: Czikkelyné Nagy Erika, Varga Máté

Utolsó frissítés:

2017.03.03.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges