Akkreditált szakmai továbbképzés indul a levéltárban online formában

2022.07.18.
2022. szeptember 7-i kezdéssel Szervezetfejlesztés, változásmenedzsment a levéltárban, közgyűjteményi területen dolgozó középvezetők, csoportvezetők részére címmel 48 órás szakmai továbbképzést indítunk szerdai képzési napokon. Várjuk érdeklődőink szíves jelentkezését!

Szervezetfejlesztés, változásmenedzsment a levéltárban, közgyűjteményi területen dolgozó középvezetők, csoportvezetők részére
akkreditált nyilvántartásba vett szakmai továbbképzés
TANFOLYAMI FELHÍVÁS

Határozat száma: VI/698-3/2022/KONYVLEV

A képzés formája: távolléti kapcsolattartással megvalósuló képzés a Zoom platformon

A képzés kezdési időpontja: 2022. szeptember 7.

A képzés tervezett befejezésének időpontja: 2022. október 26.

A képzés óraszáma: 48 óra

A képzési alkalmak száma: 8 alkalommal 6 tanóra

A képzés időzítése:

2022. szeptember 7., 14., 21., 28., október 5.,12., 19. és 26. szerda 10:00-15:30 között (10:00-11:30, 11:45-13:15 és 14:00-15:30) (Az időpontváltozás jogát fenntartjuk.)

A továbbképzés célcsoportja: Közgyűjtemények, levéltári intézmények középvezetői, csoportvezetők, projektmenedzserek

A jelentkezés feltétele: főiskolai BA végzettség.

A részvétel további feltétele egy 20 kérdésből álló szintfelmérő kitöltése, mellyel a jelentkező az előzetesen megszerzett IKT ismereteiről ad számot. Sikeres teljesítésnek számít a teszt minimum 80%-os teljesítése.

A program tartalmának rövid ismertetése:

A közgyűjteményi, levéltári területen a középvezetők átfogó ismereteket kapnak szervezeti, vezetési, jogi, pénzügyi területeken. Megismerkednek a szervezetfejlesztés, a változásmenedzsment, a projektmenedzsment alapjaival. Ezen ismeretek birtokában képessé válnak felmérni a szervezetüket, illetve folyamataikat, a szervezeti egységükre vonatkozó reális célokat megfogalmazni, ezek megvalósításának folyamatát megtervezni, a megvalósításban részt venni, azt a saját egységükön belül irányítani, problémákat azonosítani, szükség szerint beavatkozni. Képesek lesznek továbbá csoportközi konfliktusokat megoldani.

A program tartalma:

1. Szervezeti alapismeretek

1.1 Struktúradimenziók, szervezeti formák és alakításuk feltételrendszere

 • A szervezet fogalma, jellemzői
 • Szervezeti formák
 • A szervezetek kialakítását befolyásoló tényezők
 • Munkamegosztás
 • Rendszerszemlélet
 • Hatáskörmegosztás
 • Koordináció
 • A kulturális intézmények sajátosságai
   

1.2 Szervezeti kultúra

 • A szervezeti kultúra fogalma, tartalma, kialakulásának folyamata, szintjei
 • A szervezeti kultúra típusai
 • Szervezeti kultúra a kulturális intézményekben
   

1.3 Célok és tervezés

 • Szervezeti vs. egyéni célok
 • Szervezeti célok meghatározása
 • Motiváció elméletek
 • Teljesítményértékelés
 • Motiváció eszközei
 • Stratégiai tervezés
 • Erőforrás gazdálkodás (ember, idő, pénz)
 • Akciótervek kidolgozása, megvalósítás és nyomon követés
   

2. Jogi, pénzügyi alapismeretek

2.1 Jogi alapismeretek

 • Bevezetés
 • Közgyűjtemények jogszabályi környezete
 • Munkajogi alapismeretek
 • Az egyes szerződésekkel kapcsolatos alapismeretek
   

2.2 Pénzügyi alapismeretek

 • Alapvető jogszabályok a központi költségvetési szervek működésének és számvitelének szabályozására
 • Pénzügyi számviteli alapismeretek
 • Pénzügyi tervezés a gyakorlatban (egy pályázati projekt példáján keresztül)
   

3. Menedzsment alapismeretek

3.1 A vezetés kulcsfogalmai, fejlődéstörténete

 • A vezetés definíciója, tanulhatósága
 • A vezetéstudomány fejlődése
 • Menedzsment vs. leadership
   

3.2 Menedzsmentfunkciók

 • Szerepek, készségek
 • Irányzatok a menedzsmentben
 • Munkacsoportok menedzsmentje
   

4. Változásmenedzsment

4.1 Változásvezetés

 • A szervezeti változás és változásvezetés fogalma
 • A változás szereplői
 • Változásmenedzsment modellek
 • Változás mértéke, időbelisége, ütemezése
   

4.2 Motiváció, változások szervezeti kommunikációja

 • A változásokkal szembeni ellenállás
 • A szervezeti ellenállás személyi okai
 • Az ellenállás szervezeti okai
 • Változásmenedzsment stratégiák és taktikák
   

4.3 Konfliktuskezelés

 • Szervezeti konfliktus jelentése
 • A konfliktusok kezelése egyéni szinten
 • A konfliktusok kezelése szervezeti szinten
 • A csoportközi konfliktusok kezelésének eszközei
   

5. Minőségmenedzsment, folyamatfejlesztés

5.1 Minőségirányítás alkalmazása a vezetésben

 • A minőségirányítás alapjai, ISO rendszer
 • Folyamatszabályozás és dokumentációs rend
 • Az eredmények mérése, mérési módszertan
 • Indikátorok rendszere, az eredmények bemutatása
 • A Magyar Nemzeti Levéltár minőségirányítási rendszerének bemutatása
   

5.2 Folyamatfejlesztés lean szemlélettel

 • A lean szemlélet alapjai
 • Lean eszközök és módszerek
 • Folyamatábrázolás, veszteségek, problémák azonosítása és kiküszöbölése
   

6. Projektmenedzsment

6.1 Projektmenedzsment

 • A projektmenedzsment alapjai (projektciklus, projektterv, időbeni ütemezés)
 • Pályázati projektek sajátosságai
 • Projektadminisztráció
 • Projektmenedzsment-támogató eszközök, módszerek (projekt elfogadtatása, érintettek megnyerése, érvelés; projekt vezetői/döntési fóruma, irányítási struktúrája)
   

7. Kommunikáció

7.1 PR, kommunikációs alapismeretek

 • PR, kommunikáció alapismeretek
 • Kommunikációs csatornák, közöségi média
 • Szolgáltató szemlélet, szegmentálás, célcsoport kommunikáció, kapcsolatépítés
 • Belső kommunikáció fontossága és módja
 • Újságírási alapismeretek, hírszerkesztés, kiadvány típusok
   

A résztvevők által biztosítandó eszközök: számítógép, kamera és mikrofon, valamint megfelelő sávszélességű internet

A képzést záró vizsga: A résztvevők a képzés zárását követő 15 napon belül egyéni beadandó feladatként egy szervezeti vagy folyamat változásra vonatkozó fejlesztési javaslatot mutatnak be a tanultak felhasználásával.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése: tanúsítvány

A tanúsítvány kiadásának feltétele: minimum 80%-os részvétel a továbbképzés online tanóráin, valamint a fejlesztési javaslat legalább 80%-os eredménnyel történő elkészítése.

Részvételi díj: 35.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 29. hétfő

A képzés csak megfelelő jelentkezői létszám esetén indul.

Jelentkezni a mellékelt/honlapról letölthető Jelentkezési lap kitöltésével lehet. Kérjük a kitöltött Jelentkezési lapot a végzettséget igazoló dokumentum kíséretében az alábbi e-mail címre szíveskedjen eljuttatni: gadanecz.judit@mnl.gov.hu. AZ IKT szintfelmérő kitöltéséhez ezután küldünk linket.

A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődni a fenti email cím mellett a 06-1/437-0674, vagy a 06 30 290 2404 elérhetőségen lehet.

 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

 

Magyar Nemzeti Levéltár
Szakmai Koordinációs Igazgatóság
Módszertani, képzési és levéltár-pedagógiai Osztály

 

Utolsó frissítés:

2022.07.20.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges