Az Erdélyi Gubernium 1813/9454. számú nyomatott körrendelete a pestis idején alkalmazható „oltalmazó eszközökről”