TÁMOP-3.2.12

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0033A Nógrád Megyei Levéltár kulturális szakembereinek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében
 
A projekt időtartama: 2013. 01. 01. – 2015. 03. 31. 
Támogatás összege:10.355.948 Ft  
 
Intézményünk kiemelt figyelemmel fordul a térségében élő diákok s hátrányos helyzetű csoportok felé. Kulturális és közművelődési, oktatási programokkal igyekszünk megszólítani őket, hasznos és akadálymentes információszerzési lehetőségeket kínálunk. Ehhez a modern technikai módszerek bizonyulnak leghatékonyabbnak, ezért kívánjuk szakembereinket elsősorban ilyen téren továbbképezni szolgáltatásaink fejlesztése érdekében. A további képzések intézményi versenyképességünk erősítését is célozzák. A levéltárak által őrzött iratanyag a nemzeti örökség meghatározó részét képezi, a benne foglalt információk, a „történelmi tanulság” ismerete, adaptálása nélkülözhetetlen a demokratikus jogállam működéséhez. Ebből adódóan alapvetően fontos, hogy a levéltári anyag társadalmilag hasznosuljon. Levéltárunk e célnak az élethosszig tartó tanulás folyamatát segítő szolgáltatások fejlesztésével kíván megfelelni, melyeket hatékonyabbá tehet a projekt keretében zajló képzések eredményeképpen:1. Elsődleges céljaink közé tartozik az ismeretadás, ismeretnyújtás akadálymentesítése, kiemelten az elektronikus úton történő adatmegismerés, adathozzáférés lehetőségeinek biztosításával (honlap, adatbázisok tartalomfejlesztése, közösségi portálokon való ismeretterjesztés, közösségformálás, a levéltárpedagógiai foglalkozások digitális alapú segítése, megvalósítása, az online ismeretnyújtás lehetőségeinek kiépítése, bővítése a hátrányos helyzetű csoportok – mindenekelőtt a hallássérültek – számára). Ennek a feladatnak csak úgy tudunk kellő színvonalon megfelelni, ha munkatársaink ismeretei az elektronikus tartalmak fejlesztése, képezése, létrehozása terén biztos alapokon nyugszanak. A megpályázott képzések nagy része ezt a célt szolgálja.2. Határ menti megye révén fokozott szerepe van intézményünkben a nyelvtudásnak. Ügyfeleink közül többen a szomszédos Szlovákiából érkeznek (a magyar nyelv ismerete nélkül), illetőleg a világ különböző országaiba távozott honfitársaink leszármazói, akik szintén már csak országuk nyelvén beszélnek. Továbbá kétségtelen, hogy az élethosszig tartó tanulás folyamatát segítő szolgáltatásaink fejlesztéséhez ma már elengedhetetlen a külföldi szakismeretek, jó gyakorlatok megismerése, az eredmények mind teljesebb átvétele. Mindez megköveteli, hogy munkatársaink közül mind többen tudjanak idegen nyelveken kommunikálni, legyenek képesek az ismeretszerzésre. Ennek érdekében nagy súlyt helyeztünk a nyelvi képzésre.3. Ma már a szolgáltatások fejlesztésének meghatározó sarokköve a szükséges források biztosítása, előteremtése. Az elmúlt években a közintézmények fenntartói támogatása már csupán a funkcionális működést biztosítja, ezért az élethosszig tartó tanulás folyamatát segítő szolgáltatásaink fejlesztéséhez pályázati forrásokat kell igénybe vennünk, elnyernünk. A pályázati követelmények bonyolultsága, speciális ismeretigénye megköveteli, hogy ebben a témában is elmélyültebb szakmai ismeretekre tegyünk szert. Erre irányul egy pályázatírást tanító képzés teljesítése.A megpályázott képzések segítségével a nógrádi levéltári szakemberek mindegyike korszerű ismeretekkel rendelkezik majd, s ez lehetővé teszi a tudás-átadással kapcsolatos eddigi szolgáltatásaink (pl. levéltári órák, közművelődési rendezvények, tematikus internetes tartalmak) hatékonyabb továbbvitelét, szélesebb körű terjesztését - elsősorban digitális formában - s a jelentkező igények szerinti továbbfejlesztését is. A képzések hasznosításával zajló, tanulást motiváló és támogató levéltári szolgáltatásaink folyamatos fenntartása alapvető igényünk, érdekünk és kötelességünk.
 
CsatolmányMéret
Image icon befejezodott_a_tovabbkepzes.jpg1.02 MB