NKA-3588/00376

A MNL Nógrád Megyei Levéltára kiadványsorozatának – Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból – 64. köteteként jelent meg 2015 áprilisában a 258 oldalas B/5-ös formátumú könyv, amely folytatása a 2001-ben elkezdett munkának. A több mint egy évtizede útjára indult kezdeményezés Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek megjelentetését tűzte ki céljául.