Fond-és állagjegyzék

ONLINE KERESÉS a fond- és állagjegyzékben az Elektronikus Levéltári Portálon keresztül.

A gyűjteményünkbe tartozó valamennyi dokumentumról (a papíralapú, írottakról és a mikrofilmen vagy más modern hordozókon rögzítettekről is) „katalógust”, a levéltári szakma előírásainak megfelelő úgynevezett fond- és állagjegyzéket készítettünk. Ennek folyamatosan aktualizált változatát bármikor megtekintheti a keresőprogramos verzióban, lehetőség van a gyors és egyszerű tájékozódásra az Ön érdeklődési körébe tartozó település, intézmény, vállalat, vagy család nálunk őrzött iratairól.

 

 

FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK

IV. Megyei törvényhatóságok
V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, községek
VI. A központi államigazgatás területi szervei
VII. A jogszolgáltatás területi szervei
VIII. Intézetek, intézmények
IX. Testületek
X. Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok
XI. Gazdasági szervek
XII. Egyházi szervezetek, intézmények
XIII. Családok
XIV. Személyek
XV. Gyűjtemények
XVI. A Tanácsköztársaság forradalmi szervei
XVII. Néphatalmi és különleges feladatokra létrejött bizottságok
XXIII. Tanácsok
XXIV. Az államigazgatás területi szervei
XXV. A jogszolgáltatás területi szervei
XXIX. Vállalatok
XXX. Szövetkezetek
XXXIII. Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok
XXXV. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) archívumában kezelt iratok