NKA-3511/03811

Az MNL Nógrád Megyei Levéltárában őrzött megrongálódott iratok restaurálása

A pályázat címe (témája): A Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára "Az MNL Nógrád Megyei Levéltárában őrzött megrongálódott iratok restaurálására" 
A pályázatot kiíró szerv neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
A Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárában őrzött megrongálódott iratok restaurálása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.