NKA-3550/00082

NKA 3550/00082 sz. pályázat Történelmi Nógrád vármegye I. világháborús anyagának feltárása
 
A kutatások a Besztercebányai Állami Levéltárban, a Losonci Fióklevéltárban és a Nagykürtösi Fióklevéltárban folytak.