Iratkezelés, iratselejtezés

Levéltárunk - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - felügyeli az illetékességi körébe tartozó iratképzőknek, vagyis a megye közfeladatot ellátó intézményeinek, gazdasági társaságainak iratkezelését.

A központi államigazgatási szervek ez irányú tevékenységét közvetlenül a Kormányzati Iratkezelési Felügyelet szabályozza, másoknak önállóan kell gondoskodniuk a munkájuk során keletkezett papíralapú és elektronikus dokumentumokról.

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal az iratképző szervek levéltári felügyeletét ellátó kollégánkhoz Nagy Imréhez. E-mail: nagy.imre@mnl.gov.hu.