A sajtószabadság, az információszabadság és a jászkisériek

Március hónap dokumentuma
2021.03.01.
1848. március idusán a jászkiséri lakosságot vélhetően a Tisza szokásos áradása jobban érdekelte, mint a forradalom. A kisbíró március 12-én kidobolta: "A Tisza' vize ólly hirtelen árad hogy a' Felsöbb vidékeken minden réteket el öntött, azért szorossan meg hagyatik minden Lakosnak hogy a' Gátat minél elöbb még újjitani el ne múlassza, mert a' késedelmezö kár téritésbe fog el marasztaltatni."

Az apró-cseprő települési ügyek között először április 9-én jelent meg politikai jellegű kihirdetni való. „Jelen időbeni mozgalmak mit jelentsenek, s mi azok tzélja hogy mindenki előtt tisztán, s világosan tudva legyen a’ város háza előtt mindjárt tartandó öszvejövetelen meg fog magyaráztatni, oda tehát mindenki öreg, és fiatal egyaránt felszóllittatik.” E pár sorból is szinte érezni azt a hevületet és izgalmat, ami a lakosságban mozoghatott egykoron. Izgalmas kulcsszavakat rejtett el a kisbíró: „Öreg és fiatal”, valamint „mindjárt tartandó.” Szinte azonnal idevág Petőfi Sándor híres költeményének sora: „Talpra magyar, hí a haza!

Április 20-án belügyminiszteri utasítás alapján megkezdődtek az előkészületek az első polgári választásokra. Jászkiséren május 20-án, még a tisztújítás előtt a jegyzői kar lemondott. Egy nappal később a település lakossága újra a Tiszával volt elfoglalva.

Közben megszaporodtak a forradalomra és a nemzetőrökre vonatkozó hirdetni valók. Feltételezhető, hogy ez volt a hagyományos metódus minden településen. A kisbíró kidobolta a híreket és a tanács rendeléseit. Azonban olykor felbukkannak mondatok, melyek komolyságukat és fontosságukat jelzik. Szeptember 24-én kihirdették, hogy „minden birtokos lakosok, pusztagazda választásra, most mindjárt jelenjenek meg a’ városházánál.” Október 29-én hasonlóképp szólt a kisbíró: „A’ városházánál most mindjárt gyülés fog tartatni, mellyre minden birtokos lakosok meghivatnak.

Rendkívül izgalmas ez a sodró és ellentmondást nem tűrő hangvétel, amelybe a ma embere is könnyen bele tudja élni magát.

Végül elérkezett november 26-a. Mindösszesen hét hirdetni valója volt a kisbírónak, ám azok sem tűnnek elsőre izgalmasnak. Egy nő elveszítette bugyellárisát, eladóvá vált egy kert, egy kocsi lóval és lószerszámmal. A kisbíró a délutáni istentisztelet utáni árverésről tudósította a lakosságot, valamint felhívta a figyelmet a közadósság rendezésére, illetve arra, hogy az erdőbe menetel még tilalmas. A végére egy különlegességet tartogatott. „A’ munkások ujsága és a’ Népbarát ujság ezután minden vasárnap d. utáni templom elött a’ megjelenö lakosak elött fel fog olvastatni, s úgy kiadatni a’ nép kezébe; ezen olvasásra meghivatnak minden polgárok.

A forradalom kitörésétől ez volt az első olyan bejegyzés, amely sajtóterméket említett. Az országos információáramlásban fontos szerepet játszott a nyomtatott sajtó.

Táncsics Mihály március 15-én szabadult börtönéből és lapja, a Munkások Újsága 1848. április 2-án indult. Augusztus 10-ig heti egyszer, azt követően hetente kétszer jelent meg. Az újság szeptember 29-ig kisformátumú, nyolcadrét könyv alakban, 16 lapos füzetként jelent meg. Szeptember 29-től, ahogyan a jászkisériek is láthatták a templom előtt, kéthasábosan, folyóiratszerűen jelent meg. Ám az év végével e lap sorsa megpecsételődött. A lap célja a parasztság képviselete, a forradalom továbbfejlesztése volt. Feladatának tekintette, hogy széles rétegeket szólítson meg. Ezt valamelyest alátámasztja a kiséri hirdetési könyv bejegyzése is.

Ami a Népbarátot illeti, a kisbíró némileg félrevezette hallgatóságát. Az Ifjú Magyarország lapkiadásai keretében 1839 elején tervezték megjelentetni a Népbarát folyóiratot. Azonban 1839 márciusában a tartalomjegyzéke megjelent az Athenaeumban és a cenzúra felfigyelt rá: azonnal letiltották a megjelentetést. Népbarát címmel legközelebb 1850-ben jelent meg újság a Kolozsvári Lap melléklapjaként. Felmerül a kérdés, hogy mit is olvashattak akkor a jászkisériek?

A nevében nagyon hasonló, Nép barátja című lapot. 1848. június 4-én indult kormánylap volt, amely célja a nép felvilágosítása és informálása volt. Táncsics lapjától eltérően az érdekképviselet kevésbé volt jelentős a szerkesztő számára. Július 4-től heti egyszer jelent meg, negyedrét alakban.

A lap alakulásakor Petőfi Sándor a szerkesztésével Arany Jánost akarta megnyerni, utóbbi visszalépett és átengedte a teret Vas Gerebennek. A kormány szándéka kettős volt, ugyanis Táncsics lapját ellensúlyozni kívánták. Augusztus 27-ei számban pedig Vas Gereben felháborodva reflektált Táncsics lapjában közölt cikkre, miért is nem szeretik a parasztok a Nép barátja című lapot?! A rivalizálás külön izgalmas epizódja november 6-án érkezett el. A Honvédelmi Bizottmány elrendelte a községek jegyzőinek, hogy „minden vasárnap és ünnepnap a népnek olvassák fel [a Nép Barátját].” Erről árulkodik a jászkiséri hirdetési könyv november 26-ai bejegyzése is. Az már csak a magyar furfang sajátossága, hogy a kormánylap mellett felolvasták Táncsics lapját is.

Mai szemmel is érdekes, hogy a 173 évvel ezelőtti falusi lakosság miképpen tájékozódott több forrásból is.

MNL JNSzML V. 617. Jászkisér. Hirdetési könyv 1842-1849. 1848. március 12. 8. bejegyzés

MNL JNSzML V. 617. Jászkisér. Hirdetési könyv 1842-1849. 1848. április 9. 8. bejegyzés

MNL JNSzML V. 617. Jászkisér. Hirdetési könyv 1842-1849. 1848. május 21. 1. bejegyzés

MNL JNSzML V. 617. Jászkisér. Hirdetési könyv 1842-1849. 1848. szeptember 10. 4. bejegyzés

MNL JNSzML V. 617. Jászkisér. Hirdetési könyv 1842-1849. 1848. október 29. 12. bejegyzés

MNL JNSzML V. 617. Jászkisér. Hirdetési könyv 1842-1849. 1848. november 26. 7. bejegyzés

 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/SajtoTortenet-a-magyar-sajto-tortenete-1 (megtekintve: 2021.02.20.)

http://polhist.hu/munkasok-ujsaga/ (megtekintve: 2021.02.15.)

Bagi Gábor: Forradalom, szabadságharc és megtorlás a Jászkun Kerületben. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 11.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok. 2009.

Kókay György (szerk.): A magyar sajtó története I. 1705-1848. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1979.

Kosáry Domonkos – Németh G. Béla (szerk.): A magyar sajtó története II/1. 1848-1867. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1985.

 

Összeállította: Vincze János Farkas segédlevéltáros

 

Utolsó frissítés:

2021.03.26.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges