Oktatás- és népművelés-történeti konferencia az egri líceumi oktatás 250. évfordulójának tiszteletére

2024.06.11.
Az Egri Főegyházmegye és az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ 2024. június 6-án rendezte meg oktatástörténeti konferenciáját. Az oktatás és népművelés az újkori egri egyházmegyében címet viselő rendezvényen Hadobás Eszter és Mészáros Ádám levéltáros kollégáink ismertették kutatási eredményeiket.

Hadobás Eszter Az Egri Érseki Jogakadémia története a jogakadémiai képzés átalakításainak tükrében (1861-1914) címmel tartott előadást. Az előadó törekedett arra, hogy a vizsgált időszakban végbement 5 képzési átalakítás egri joglíceumra gyakorolt hatását ismertesse. Referátumában bemutatta azt is, hogy a többszöri képzési átalakításnak köszönhetően milyen új előírásoknak kellett megfelelnie az Egri Érseki Jogakadémiának.

Mészáros Ádám a Pillanatképek Heves vármegye falusi kisiskoláiról az I. Ratio Educationist megelőző évtizedben című előadásában a Heves vármegyei falvak tanügyi állapotát ismertette az Eszterházy Károly egri püspök egyházlátogatása és az első országos tanügyi rendelet, az I. Ratio Educationis kibocsátása közötti évtizedben. Az előadás során többek között kitért az iskolamesterek életkörülményeinek, az oktatás helyszínének, valamint az iskolák látogatottságának bemutatására, számos példával alátámasztva azokat.

 

Utolsó frissítés:

2024.06.11.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges