Álláspályázat levéltári kezelő munkakör betöltésére

2024.04.08.
A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Vármegyei Levéltára levéltári kezelő munkakör betöltésére munkatársat keres.

A munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet hatálya alá tartozik.

 

A foglalkoztatás időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: 3300 Eger, Mátyás király út 62.

Pályázati feltételek:

 

•     Középfokú végzettség (érettségi);

•     Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;

•     Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Felelős a szervezeti egység tevékenységéért, megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a szervezeti egység ügyrend szerinti feladatkörébe tartozó szakmai feladatok ellátását, a szervezeti egység ügyviteli működését.

 •  Levéltári szakfeladatai végzése közben gondoskodik az iratok biztonságáról, a raktári rend fenntartásáról.
 •  Jóváhagyott rendezési terv alapján, (fő)levéltáros irányításával iratrendezést végez az egyes fondokban, állagokban.
 •  Jóváhagyott selejtezési terv alapján, a (fő)levéltáros irányításával iratokat selejtez.
 •  A rendezési és selejtezési munkával összefüggésben raktári jegyzéket, darab­jegyzéket, illetve iratselejtezési jegyzéket készít.
 •  Nyilvántartási munkálatokban feladatokat lát el.
 •  Részt vesz adatbázisok készítésében.
 •  Részt vesz az iratanyag kutatásra, kölcsönzésre, mikrofilmezésre, restaurálásra-konzerválásra történő előkészítésében, a szükséges másolatok készítésében.
 •  A kutató- és ügyfélszolgálat működésében részt vesz.
 •  Részt vesz az iratok beszállításával és raktári átrendezésével kapcsolatos fizikai munkában, figyelembe véve saját mindenkori egészségi állapotát.
 •  Az elvégzett munkákról az ügyrendben meghatározottak szerint statisztikai és szöveges jelentést készít.

 

Munkabér és juttatások:

 •   A munkabér összegére a felek megállapodása és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései az irányadók.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Alkalmazott irodai szoftverek felhasználói szintű gyakorlata;
 • Önálló, precíz munkavégzés;
 • Együttműködési készség, csapatszellem;
 • Kommunikációs képességek.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Ügyfélszolgálati munkakörben szerzett munkatapasztalat;
 • Közigazgatásban szerzett tapasztalat;
 • Irattárban vagy levéltárban szerzett tapasztalat;
 • Poszeidon szakrendszer használatának ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, tanúsítványok;
 •  Szakmai önéletrajz;
 •  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány alkalmazás esetén;
 •  Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • Nyilatkozat, amelyben a jelentkező büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy jogviszonya nem a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése vagy 6. § (3) bekezdése alapján szűnt meg.
 • Nyilatkozat, amelyben a jelentkező büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy jogviszonya nem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 285. § (9) bekezdése alapján szűnt meg.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 6.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

Elektronikus úton a hvl@mnl.gov.hu e-mail címen keresztül a munkakör elnevezésének („levéltári kezelő”) megjelölésével.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A munkaviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A munkáltató azt a pályázatot tekinti érdemben elbírálhatónak, amelyhez a pályázati feltételként megjelölt összes csatolmány benyújtásra kerül.

A Magyar Nemzeti Levéltár, az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

 

A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak

törvényben és levéltári szabályzatban rögzített szabályairól az MNL honlapján www.mnl.gov.hu szerepel részletes tájékoztatás.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

Utolsó frissítés:

2024.04.08.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges