A gyöngyösi országos tűzoltókongresszus és -verseny néhány dokumentuma

2018.09.04.
A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség (MOTSZ) fennállásának hatvanötödik évfordulója alkalmával 1935. augusztus 17. és 21. között Gyöngyösön rendezte meg 25. évi nagygyűlését, melyen csapatversenyekkel, kiállítással és sok más színes programmal várta az érdeklődőket.

Az ország tűzoltóságát mozgósító nagygyűlések 1871-től, két majd hároméves rendszerességgel kerültek megrendezésre. Eme jeles eseményeket általában hosszas előkészület és nagy hírverés előzte meg. A szervezők az ünnepélyes külsőségeket sem nélkülözve igyekeztek minden alkalommal olyan rendezvényt szervezni, mely felhívja a figyelmet a tűzvédelem ügyére, illetve a tűzoltóság társadalmi elismertségét is emeli.

Az 1935-ben, Gyöngyös városában megrendezett ünnepségsorozat jelentősségét adta, hogy ekkor került sor az új tűzrendészeti törvénytervezet megvitatásra, valamint hogy első alkalommal a magyar királyi miniszterelnök is képviseltette magát a nagygyűlésen Tahy László miniszterelnökségi államtitkár személyében.

 

Jelzet: MNL HML V.101.b. Fasc. CCLXXVII. 2.

A helyszínválasztással kapcsolatban a MOTSZ hivatalos lapjának, a Tűzrendészeti Közlönynek szeptember havi száma a következőket írja: „Hogy a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség háromévenként tartandó nagygyűlésének színhelyéül ezúttal Gyöngyös városát tűzte ki, nem tekinthető véletlennek. A Szövetség arra a helyre akart ellátogatni, amelyet legtöbbször látogatott a vörös kakas kísérteties réme, szerte a magyar hazában. Gyöngyösön gyakran emlegetnek átlagszámítást, mely szerint a hatszáz éves város negyedszázadonként a tűz martaléka lett, elhamvadt és újjáépült, hogy ismét üszökké és rommá legyen (….) Gyöngyös város közössége szomorú tapasztalatokon okulva megtanulta szeretni és becsülni a tűzoltót, aki éjjel-nappal szakadatlanul a köz szolgálatában áll és halált megvető bátorsággal, önfeláldozással, vakmerő elszántsággal teljesíti végtelenül fontos és veszélyes hivatását.”

 

A rendezvény azonban nem csak a szakmának, hanem számos programjával és látványosságával a nagyközönségnek is szólt.

 A jeles eseményre készített meghívóban a szervezők következő gondolai olvashatók „…vissza akarjuk varázsolni a béke idejének hangulatos nagyülési képét, a régi idők nemes idealizmusát akarjuk megtölteni a műszaki tudás tartalmával. Elszeretnők feledtetni négy napra az élet nyomasztó gondját, a gazdasági válság fenyegető panaszait, azt akarjuk, hogy négy napra Gyöngyösön mindenki tűzoltó legyen szívben és lélekben.”

 

Jelzet: MNL HML V.101.b. Fasc. CCLXXVII. 2.

A rendezvény főbb eseményeiről egy térképpel is ellátott programfüzetben, valamint a Tűzrendészeti Közlönyben vonatkozó számában olvashatunk. Utóbbi a következőket írja: „A fellobogózott és ünnepi díszbe öltözött városban augusztus hó 17-én, szombaton reggeltől késő délutánig, egymás után érkeztek az ország különböző részéből a testületek kiküldöttei és a versenyző csapatok, amelyeket az állomáson a helybeli tűzoltótestület rendezősége fogadott és kísért szálláshelyeikre. Megteltek az összes iskolák, középületek. A szállodák természetesen nem voltak elegendők a hatalmas tömegek elhelyezésére, úgyhogy különösen a tisztikar tagjai magánházaknál is nyertek elhelyezést (…)

Az országos tűzoltókongresszus ünnepélyes megnyitása több ezer főnyi közönség jelenlétében, szombaton este fél kilenckor, a zászlódíszbe öltözött Hanisz téren méltóságteljes külsőségek között folyt le. A különböző csapatok zárt rendekben, fúvós zenekar kísérete mellett vonultak az országzászló emlékműve elé, amelynek árbocára a Himnusz hangjai mellett vonták fel a díszes ország lobogót, a csapatok vigyázzállása és tisztelgése közben.”

 

Az ünnepélyes zászlófelvonást követően köszöntőbeszédet mondott Marinovich Imre a MOTSZ elnöke, valamint Makrányi Gyula városi tanácsnok és a gyöngyösi tűzoltóság parancsnoka, majd a város összes templomában egyszerre szólaltak fel a harangok, megemlékezve a harctereken hősi halált halt tűzoltókra.

A következő reggelen tábori misét mutattak be a főtéren, mellyel egyidejűleg ünnepi istentiszteletet tartottak a református és izraelita templomokban is. Ezután elnökségi ülés következett a városháza tanácstermében, majd a felsorakozott csapatok a tűzoltólaktanyába vonultak, ahol felavatták a testület hősi halottainak emléktábláját.

Délben a Gyöngyösi Önkéntes Tűzoltó és Mentőegyesület bemutató gyakorlatát tekinthették meg az egybegyűltek, majd a régi országos választmány tartotta meg évi rendes közgyűlését. Ez alatt a csapatok zeneszó mellett vonultak a Gyöngyösi Atlétikai Klub sporttelepére, a népünnepély helyszínére. A napot egy látványos tűzijáték zárta a város mellett fekvő Sárhegyen. Erről a Tűzrendészeti Közlöny az alábbiakat írja: „dr. Náray Béla, a város tiszti főügyésze rendezte a tűzijátékot, amelyben a magyar feltámadás gondolatát fejezte ki. Két vagon rőzséből rakták ki a hegy oldalán a Csonka- és Nagy-Magyarország  körvonalait, s előbb a csonka határok lobbantak fel, elhunyásukkor pedig a régi térkép vonalai nyolcszáz méter hosszúságban, messzire világítva...”

 

Jelzet: MNL HML V.101.b. Fasc. CCLXXVII. 2.

Augusztus 19-én, reggel 7 órakor vette kezdetét az országos tűzoltóverseny. A résztvevő 64 csapat a különböző versenyszámoknak megfelelően motorikus fecskendővel, előkocsis mozdonyfecskendővel és kocsifecskendővel felszerelkezve bizonyíthatták rátermettségüket az összegyűlt nézősereg előtt.

Délután az országos választmány folytatta ülését, melynek tárgya az új tűzoltó-egyenruházati és felszerelési szabályzat megvitatása volt. Ez idő alatt a nagyközönséget a tűzvédelemhez kapcsolódó kiállítások, szakelőadások és filmvetítések várták a város különböző pontjain.

Este 9 órakor a gyöngyösi tűzoltóság a vendég tűzoltókkal kiegészülve fáklyás és lampionos menetben járta körül a várost az elnökség tiszteletére.

 

Kocsifecskendő az Egri Tűzoltó Múzeumban (Forrás: http://www.tuzoltosagok.eu/2011/05/19/tuzolto-muzeum-eger)

Augusztus 20-án, a különböző felekezetek templomaiban tartott istentiszteletek után, a nagyszámú érdeklődő közönség a Katolikus Kultúrházba vonult. Itt tartotta meg a MOTSZ 25-ik országos nagygyűlését, ahol sor került a szövetség új elnökségének megválasztására, mely délben a Kékestetőn lévő keresztnél tartotta meg alakuló ülését. A himnusz eléneklését követően az elnökség a helyi turistaszálló termében folytatta a tanácskozást, mellyel egyben le is zárták a háromnapos országos tűzoltókongresszust.

 

A Gyöngyösi Önkéntes Tűzoltó és Mentő Testület 1935. október 5-i ülésére készült jelentésben a következő értékelést olvashatjuk a rendezvény lebonyolításáról: „Nyugodtan és öntelt büszkeséggel mondhatja el a parancsnokság azt, hogy a vezetése alatt álló tűzoltóság olyan nívóra emelkedett és az országos verseny megrendezésével oly tökéletes munkát végzett és úgy a testületnek, mint magának Gyöngyös városának nevéhez oly dicsfényt illesztett, amely hosszú eljövendő évtizedekre oly kedvezően veti előre az árnyékát, hogy utánunk csak egy igen keveset dolgozó és a tűzoltóügyekkel csak némileg törődő parancsnokság jön is, az a dicsfény akkor is fogja éreztetni jótékony hatását.”

 

 

Felhasznált források és irodalom:
 

MNL HML V.101.b. Gyöngyös Város Tanácsának iratai. Vegyes ügyiratok Fasc. CCLXXVII. 2-3.
Dezséri Bachó László: A Gyöngyösi Önkéntes Tűzoltó- és Mentőtestület története (1890-1940). Gyöngyös, 1941.
Tűzrendészeti Közlöny 32. évf. 9. sz. 1935. szept. 129-133. old.

Közzétette:

Somoskői Viktor
segédlevéltáros

 

Utolsó frissítés:

2018.10.25.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges