Mikrofilm anyakönyvek adatbázisa

Levéltárunkban 2015. január 1-jétől megszűnt az anyakönyvi mikrofilmkölcsönzés, ugyanis a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára filmtárában őrzött anyakönyvi gyűjtemény tekercseinek digitális közzétételével lehetővé vált a szolgáltatás fokozatos kivezetése.
 

A felvételek digitális közzétételével azonban kutatóink egy minőségében is jobb szolgáltatást kapnak családfájuk kutatásához:
- több száz település anyakönyve egy időben és egy helyszínen hozzáférhető;
- az anyakönyvi adatbázis könnyen kezelhető, a felvételek tetszőlegesen nagyíthatóak;
- díjmentesen (nincs postaköltség) és azonnal, várakozás nélkül igénybe vehető.
A digitális formában elérhető anyakönyvek mennyisége folyamatosan bővül, a frissítésekről a kutatószolgálat munkatársai nyújtanak felvilágosítást.

Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának Központi Kutatótermében 2014 augusztusa óta két számítógép áll a kutatók rendelkezésére az Adatbázisok Online Mikrofilm anyakönyvek adatbázisa használatához, az interneten keresztül történő hozzáférésre egyelőre nincs lehetőség.