„EMBEREK AZ EMBERTELENSÉGBEN” – Hajdú-Biharból a Szovjetunióba és vissza?

 

 

– Adatbázisok –

 

Megyei adatbázisok

Hajdú-Biharból elhurcolt hadifoglyok és polgári személyek

A II. világháború alatt több százezer magyar katona esett hadifogságba, valamint több százezer polgári személyt hurcoltak el „málenkij robot”-ra a Szovjetunióba Magyarországról. Ezen eltűnt honfitársaink hollétének megállapítása céljából kérhettek segítséget a hozzátartozók a Fegyverszüneti Ellenőrző Bizottság 1945. március 18-án kelt 26. sz. rendelete alapján elkészített kérdőívek kitöltésével. A keresett személyekkel kapcsolatos kérdéseknek minden település által használt kérdőíven megegyezőnek kellett lenniük, azonban megjelenési formájukban általában különböztek.

BELÉPÉS

 

Országos adatbázisok

 

„Málenkij robot”-ról hazatért női elhurcoltak (országos)

A Fertőtlenítő Intézet 20 kötete a kézírással íródott jegyzőkönyvek utólagosan bekötött, indigós másolatai, ezért helyenként nehezen vagy rosszul olvashatók. A jegyzőkönyvek rovatai a következőek: a vizsgálat dátuma (1946. április 14. – 1950. december 14.), a hazatért személy neve, a hazatért személy életkora (később születési dátuma), anyja neve, foglalkozása, bejegyzések az egészségügyi vizsgálat eredményéről és az állandó lakhely megnevezése.

BELÉPÉS

 

A Szovjetunióból hazatért hadifoglyok névjegyzéke (1946–1949)

Debrecen városa 1946 júliusában kapcsolódott be a hadifogoly-szolgálatba, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a keleti fogságból, Záhonyon és Biharkeresztesen át hazatérő hadifoglyokat és internáltakat a szovjetek Debrecenben kívánják átadni a magyar hatóságoknak. A Népjóléti Minisztérium a debreceni Pavilon Laktanyában Hadifogoly Átadó-Átvevő Állomást állított fel, amelynek feladata volt megszervezni a Szovjetunióból 1946 és 1949 között hazatérők gondozását, orvosi ellátását, fertőtlenítését, nyilvántartásba vételét, étkeztetését, a katonaként elhurcoltak leszerelését. Továbbá az állomáson ellátták a hazaérkezőket hadifogoly-igazolvánnyal, úti okmányokkal, illetve segítettek nekik a hazautazásban is.

BELÉPÉS

 

Hazatért hadifoglyok névjegyzékei - Hazatérés napja szerint kereshető adatbázisok

A szovjet GULÁG/GUPVI táborokat megjárt hadifoglyok és polgári elhurcoltak nagy része a romániai Foksányon (románul Focșani) keresztül tért haza Magyarországra, a debreceni pályaudvarra. A városba való érkezésük után a Debreceni Fertőtlenítő Intézetbe vitték őket, ahol fertőtlenítésen és orvosi vizsgálaton estek át. A vizsgálat után kerültek a Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizottság elé, ahol nyilvántartásba vették és kihallgatták őket, hadifogoly igazolványt kaptak, továbbá ingyenes utazási igazolvánnyal láttak el minden hazatértet.

A Debreceni Fertőtlenítő Intézetjegyzőkönyvei a hazatért hadifoglyokról

BELÉPÉS

A Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizottság nyilvántartásai a hazatért hadifoglyokról

BELÉPÉS

A Népjóléti Minisztériumnak megküldött névjegyzékek a hazatért hadifoglyokról

BELÉPÉS

 

Jugoszláv Hadifogoly Átmeneti Otthon Szeged

Hamarosan

 

Kitelepítettek/internáltak

 

Elepi kitelepíttettek

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára állományában található meg az elepi kitelepítettek névsorát tartalmazó nyilvántartó könyv, mely a Somogy Megyei Levéltárból került hozzánk 2010. augusztusában. A füzet keletkezésének, vezetésének körülményeiről sajnos nem állnak rendelkezésünkre adat.

BELÉPÉS