Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának iratai történelem órákra

 

 

 

Debrecen város története

≈ I. Lajos király adománylevele Debrecen városának, melyben engedélyezi, hogy a saját kebeléből választott bíró és esküdtek ítélkezzenek (Várad, 1361. június 14.) MNL HBML XV. 21/a. MeO. 7.

≈ Mátyás király megparancsolja az ország főnemeseinek és nemeseinek, hogy azoknak a jobbágyoknak, akik földesuraikkal szemben mindenféle kötelezettségeiknek eleget tettek, Debrecenbe való költözését megakadályozni ne merészeljék (Buda, 1459. szeptember 26.) MNL HBML XV. 21/a. MeO. 8.

≈ II. Ulászló király megerősíti Zsigmond királynak 1405. április 2-án kelt kiváltságlevelét (Szeged, 1500. november 23.) MNL HBML XV. 21/a. MeO. 75.

≈ Báthory István erdélyi vajda és lengyel király megerősíti a Debrecen város részére adományozott okleveleket (Varsó, 1582. október 22.) MNL HBML XV. 21/b. MuO. 35.

≈ IV. Mohamed oltalom levele Debrecen városának (Buda, 1657. július 2-12.) MNL HBML XV. 21/c. 44.

≈ Apafi Mihály erdélyi fejedelem kedvezményeket biztosit a debreceni kereskedők részére (Radnót, 1668. augusztus 17.) MNL HBML XV. 21/b. MuO. 184.

≈ I. Lipót király szabad királyi városi jogot, valamint címerviselési jogot adományoz Debrecen város részére (Bécs, 1693. április 11.) MNL HBML XV. 21/b. MuO. 203.

≈ V. Ferdinánd király megerősíti Debrecen városnak I. Lipót király által 1693-ban adományozott címerpecsétjét (Bécs, 1841. július 8.) MNL HBML XV. 21/b. MuO. 229.